Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa możesz podjąć na 14 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne
Akademia Pożarnicza w Warszawie

Akademia Pożarnicza w Warszawie

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Inżynieria bezpieczeństwa +

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Uczelnie, gdzie inżynieria bezpieczeństwa jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Transport kolejowy stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku transport kolejowy

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Inżynieria bezpieczeństwa studia - kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa możesz podjąć na 14 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria bezpieczeństwa - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z inżynierii bezpieczeństwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa: bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowych, bezpieczeństwo pracy i transportu, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, bezpieczeństwo systemów informatycznych, bhp i ochrona przeciwpożarowa.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku inżynieria bezpieczeństwa najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka, język polski, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria bezpieczeństwa - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię bezpieczeństwa

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów Inżynieria bezpieczeństwa? Przede wszystkim zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu budowy maszyn, konstrukcji urządzeń oraz instalacji technicznych.

Co więcej, będziesz przygotowany do wykonywania zadań w zakresie analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń, a także oceny prawdopodobnych skutków katastrof naturalnych i awarii obiektów technicznych.

Nauczysz się także niwelować skutki takich wydarzeń oraz zapobiegać ich powstaniu. Ważne będzie też kształtowanie umiejętności miękkich, dzięki którym będziesz w przyszłości mógł skutecznie kierować zespołem.

 

W programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy informatyki i systemów informatycznych
 • Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa
 • Wytrzymałość materiałów
 • Monitorowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
 • Automatyka w zapewnieniu bezpieczeństwa
 • Podstawy mechatroniki
 • Statystyka matematyczna i opisowa
 • Mechanika techniczna
 • Systemy komunikacji kryzysowej
 • Elektrotechnika
 • Termodynamika

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych,
 • akcji ratowniczych, wykonywa analizy bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolowania, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowania warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzi badania okoliczności awarii i wypadków, prowadzenia szkolenia, pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji,
 • organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działa ratowniczych oraz działa zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe,
 • przygotowania do pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

W dobie nieustannego rozwoju technologii produkcji maszyn niezwykle ważne jest wykształcenie specjalistów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Jeżeli zatem interesujesz się budową maszyn, ich konstrukcją oraz konserwacją, a dodatkowo Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to Inżynieria bezpieczeństwa może być kierunkiem dla Ciebie!

 

3. Gdzie studiować inżynierię bezpieczeństwa

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria bezpieczeństwa:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w administracji państwowej oraz w firmach, których głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.

Pracę będziesz mógł też podjąć w jednostkach zajmujących się analizą występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Jeżeli zatem chcesz w przyszłości stać na straży bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego to na pewno jest to kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik służby przeciwpożarowej,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik w firmie zajmującej się ochroną ludności,
 • pracownik służb publicznych,
 • pracownik sektora gospodarczego.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria bezpieczeństwa studia niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria bezpieczeństwa studia I stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa studia II stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Miasta, które oferują studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (0)