Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

W dobie nieustannego rozwoju technologii produkcji maszyn niezwykle ważne jest wykształcenie specjalistów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Jeżeli zatem interesujesz się budową maszyn, ich konstrukcją oraz konserwacją, a dodatkowo Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to Inżynieria bezpieczeństwa może być kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów Inżynieria bezpieczeństwa? Przede wszystkim zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu budowy maszyn, konstrukcji urządzeń oraz instalacji technicznych. Co więcej, będziesz przygotowany do wykonywania zadań w zakresie analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń, a także oceny prawdopodobnych skutków katastrof naturalnych i awarii obiektów technicznych. Nauczysz się także niwelować skutki takich wydarzeń oraz zapobiegać ich powstaniu. Ważne będzie też kształtowanie umiejętności miękkich, dzięki którym będziesz w przyszłości mógł skutecznie kierować zespołem.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w administracji państwowej oraz w firmach, których głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami. Pracę będziesz mógł też podjąć w jednostkach zajmujących się analizą występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Jeżeli zatem chcesz w przyszłości stać na straży bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego to na pewno jest to kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię bezpieczeństwa, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię bezpieczeństwa

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych,
  • akcji ratowniczych, wykonywa analizy bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolowania, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowania warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzi badania okoliczności awarii i wypadków, prowadzenia szkolenia, pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji,
  • organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działa ratowniczych oraz działa zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe,
  • przygotowania do pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA STUDIA NIESTACJONARNE

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik służby przeciwpożarowej,
  • pracownik administracji państwowej,
  • pracownik w firmie zajmującej się ochroną ludności,
  • pracownik służb publicznych,
  • pracownik sektora gospodarczego.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Komentarze (0)