Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

inżynieria bezpieczeństwa studia

Inżynieria bezpieczeństwa studia - kierunek studiów

W dobie nieustannego rozwoju technologii produkcji maszyn niezwykle ważne jest wykształcenie specjalistów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Jeżeli zatem interesujesz się budową maszyn, ich konstrukcją oraz konserwacją, a dodatkowo Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to Inżynieria bezpieczeństwa może być kierunkiem dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów Inżynieria bezpieczeństwa? Przede wszystkim zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu budowy maszyn, konstrukcji urządzeń oraz instalacji technicznych. Co więcej, będziesz przygotowany do wykonywania zadań w zakresie analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń, a także oceny prawdopodobnych skutków katastrof naturalnych i awarii obiektów technicznych. Nauczysz się także niwelować skutki takich wydarzeń oraz zapobiegać ich powstaniu. Ważne będzie też kształtowanie umiejętności miękkich, dzięki którym będziesz w przyszłości mógł skutecznie kierować zespołem.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w administracji państwowej oraz w firmach, których głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami. Pracę będziesz mógł też podjąć w jednostkach zajmujących się analizą występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Jeżeli zatem chcesz w przyszłości stać na straży bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego to na pewno jest to kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię bezpieczeństwa

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych,
  • akcji ratowniczych, wykonywa analizy bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolowania, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowania warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzi badania okoliczności awarii i wypadków, prowadzenia szkolenia, pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji,
  • organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działa ratowniczych oraz działa zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe,
  • przygotowania do pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik służby przeciwpożarowej,
  • pracownik administracji państwowej,
  • pracownik w firmie zajmującej się ochroną ludności,
  • pracownik służb publicznych,
  • pracownik sektora gospodarczego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię bezpieczeństwa, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Kierunek inżynieria bezpieczeństwa prowadzony jest przez:

Wydział Podstaw Techniki POLLUB

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Kierunek inżynieria bezpieczeństwa prowadzony jest przez:

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Kierunek inżynieria bezpieczeństwa prowadzony jest przez:

Wydział Inżynierii Zarządzania PP

Zobacz inne kierunki Inżynieryjno-techniczne

Typ studiów
Województwo

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Komentarze (0)