• WOKALISTYKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • śpiew solowy i aktorstwo
  • Musical
  • śpiew solowy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • śpiew solowy – opera
  • śpiew solowy – muzyka dawna
  • śpiew solowy – kameralistyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Musical
  • śpiew solowy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • śpiew solowy – opera
  • śpiew solowy – muzyka dawna
  • śpiew solowy – kameralistyka

Opinie (0)