• REŻYSERIA DŹWIĘKU Stopień: I II REKRUTACJA

  Wydział Reżyserii Dźwięku UMFC kształci reżyserów dźwięku na studiach dziennych, dwustopniowych. Stopień pierwszy – licencjacki – trwa 3 lata (6 semestrów) i jest stopniem unitarnym, tzn. nie wyróżnia specjalności. Na stopniu licencjackim kształci się umiejętności w zakresie podstaw realizacji nagrań muzycznych (muzyki klasycznej i rozrywkowej) oraz podstaw realizacji dźwięku filmowego. Kształcenie to uzupełnione jest niezbędną wiedzą wybranych dziedzin m.in. akustyki, elektroniki, elektroakustyki. Rozwijane są umiejętności w zakresie solfeżu muzycznego i czytania partytur, prowadzone są ćwiczenia m.in. z solfeżu barwy, montażu dźwięku. Etap ten kończy się egzaminem licencjackim, który składa się z prezentacji samodzielnie wykonanych prac i autoreferatu na temat jednej z wybranych realizacji. Od kandydatów wymaga się świadectwa maturalnego z oceną z matematyki albo z fizyki (wyboru przedmiotu dokonuje kandydat). Zaleca się poziom rozszerzony egzaminu maturalnego z przedmiotów powyżej wymienionych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Reżyseria dźwięku są sprawdziany:

  • kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian pisemny i ustny
  • instrument • wiedza o mediach – sprawdzian pisemny i ustny
  • wiadomości matematyczno-fizyczne – sprawdzian pisemny i ustny (dla kandydatów z maturą sprzed roku 2006)
  • badania audiometryczne – przed sprawdzianami kandydaci są zobowiązani wykonać audiometryczne badanie słuchu, przeprowadzone w Katedrze Akustyki Muzycznej UMFC

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Reżyseria dźwięku jest rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzenie wiedzy z studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

krystyna p Ocena

idąc na te studią miałam duże oczekiwania, jednak mam wrażenie że wykładowcom się nie chce:(


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: