ul. Słowackiego 7,

85-008 Bydgoszcz

tel.: +48 52 321-15-25;  +48 52 321-05-82 w. 28

fax.: +48 52 321-23-50

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/struktura/wydzial-i/

ul. Słowackiego 7,

85-008 Bydgoszcz

tel.: +48 52 321-15-25;  +48 52 321-05-82 w. 28

fax.: +48 52 321-23-50

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/struktura/wydzial-i/

 • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Kompozycja i Teoria Muzyki

  Studenci korzystają z szerokiej oferty programowej, która uwzględnia przedmioty kierunkowe i ogólnohumanistyczne, m.in.: kompozycję, techniki kompozytorskie XX i XXI wieku, harmonię, kontrapunkt, instrumentację, kształcenie słuchu, analizę dzieła muzycznego, historię muzyki powszechnej, muzykę polską, literaturę muzyczną, historię teorii muzyki, współczesne metody analityczne, muzykę elektroakustyczną i komputerową, muzykę jazzową i rozrywkową, historię filozofii, estetykę, psychologię, pedagogikę, promocję i marketing, krytykę i prelekcję.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki jest prezentacja prac kompozytorskich oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej

   

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki są wyniki z egzaminów wstępnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • REŻYSERIA DŹWIĘKU Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Reżyseria Dźwięku

  Na kierunku Reżyseria Dźwięku studenci korzystają z oferty programowej, która uwzględnia następujące przedmioty kierunkowe: reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie i telewizji, montaż muzyczny,  ilustrację dźwiękową, solfeż barwy, akustykę i elektroakustykę, podstawy elektroniki, matematykę, montaż cyfrowy, technikę studyjną. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przy współpracy Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, Telewizji Regionalnej i Filharmonii Pomorskiej. Tak skonstruowana propozycja edukacyjna ma na celu inspirowanie i wielostronny rozwój młodego kompozytora, teoretyka muzyki i reżysera dźwięku. Absolwent specjalności Kompozycja przygotowany jest do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w dziedzinie szeroko pojętej twórczości muzycznej, teoretyk muzyki do podejmowania pracy naukowo-badawczej, publicystycznej, redakcyjnej, a także związanej z animacją kultury muzycznej, reżyser dźwięku zaś do pracy z dźwiękiem w różnych formach audytywnych i audiowizualnych w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Reżyseria Dźwięku są wyniki z egzaminów praktycznych oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka lub fizyka.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)