• STUDIA FILOLOGII POLSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Filologii Polskiej są studiami kwalifikacyjnymi, które pozwalają nauczycielom przedmiotów humanistycznych posiadającym tytuł zawodowy magistra i absolwentom kierunków humanistycznych posiadającym tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu język polski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

  Gwarantują uzyskanie wiedzy merytorycznej i dydaktycznej z zakresu realizacji treści nauczania przedmiotu język polski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Umożliwiają także zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania, planowania, prowadzenia i ewaluacji procesu kształcenia polonistycznego. To studia humanistyczne. Przedmioty realizowane są w modułach:

  • Moduł I [A3] Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu "język polski" w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • Moduł II [D/E] Przygotowanie do nauczania języka polskiego jako kolejnego przedmiotu:
   • 1/E.1 Dydaktyka przedmiotu "język polski",
   • 2/E.2 Praktyka zawodowa dydaktyczna z języka polskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA LOGOPEDYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Plan studiów opracowany został zgodnie z przepisami zawierającymi wytyczne do uzyskania tytułu logopedy. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich (także z udziałem pracowników naukowych z wiodących ośrodków logopedycznych w Polsce) oraz logopedów praktyków z wieloletnim doświadczeniem i uznanymi osiągnięciami zawodowymi. Plan studiów obejmuje przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i medycznych oraz przedmioty specjalistyczne, które mają charakter praktyczny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA NEUROLOGOPEDII Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka są studiami specjalnościowymi, które pozwalają uzyskać tytuł zawodowy neurologopedy. Gwarantują uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy, programowania i prowadzenia terapii neurologopedycznej oraz kształtowania sprawności komunikacyjnych, kulturowych, społecznych itp. osób z zaburzeniami komunikacji językowej, rozwoju mowy, problemami neurologicznymi, psychiatrycznymi. 

  To studia interdyscyplinarne obejmujące obszary kształcenia humanistycznego, społecznego, medycznego oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Przedmioty, które realizowane są w modułach:

  • interdyscyplinarne podstawy neurologopedii,
  • neurologopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń mowy,
  • metody wspomagające rozwój dziecka i metody terapii neurologopedycznej,
  • moduł dyplomowy

  prowadzą naukowcy z różnych ośrodków akademickich doświadczonych w kształceniu neurologopedów oraz specjaliści, czyli doświadczeni lekarze neurolodzy, pediatrzy, gerontolodzy, psychiatrzy, fizjoterapeuci i praktycy-neurologopedzi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Opinie (0)