ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

Telefon: +48 261 83 9050

e-mail: sekretariat.wel@wat.edu.pl

http://www.wel.wat.edu.pl/pl/

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

Telefon: +48 261 83 9050

e-mail: sekretariat.wel@wat.edu.pl

http://www.wel.wat.edu.pl/pl/

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów elektronika i telekomuniakcja

  Kierunek Elektronika i telekomunikacja prowadzony jest w formie  studiów I i II stopnia. Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja kształcą specjalistów z zakresu elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych oraz przetwarzania danych i graficznej prezentacji wyników.

  Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych.

  Telekomunikacja – definicja zawarta w polskim prawie telekomunikacyjnym określa telekomunikację jako nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną

  Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • Systemy cyfrowe
  • Systemy informacyjno-pomiarowe
  • Urządzenia i systemy elektroniczne
  • Systemy teledetekcyjne
  • Systemy bezprzewodowe
  • Systemy i sieci telekomunikacyjne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • Systemy informacyjno-pomiarowe
  • Urządzenia i systemy elektroniczne
  • Systemy teledetekcyjne
  • Systemy radiokomunikacyjne
  • Systemy i sieci telekomunikacyjne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • Systemy informacyjno-pomiarowe
  • Urządzenia i systemy elektroniczne
  • Systemy bezprzewodowe
  • Systemy i sieci telekomunikacyjne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • Systemy informacyjno-pomiarowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę: wynik ukończenia studiów, stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów elektronika i telekomuniakcja

  Kierunek wojskowy Elektronika i telekomunikacja prowadzony jest w formie studiów jednolitych magisterskich. Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja kształcą specjalistów z zakresu elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych oraz przetwarzania danych i graficznej prezentacji wyników.

  Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych.

  Telekomunikacja – definicja zawarta w polskim prawie telekomunikacyjnym określa telekomunikację jako nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną

  Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Eksploatacja systemów łączności
  • Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne
  • Radiolokacja
  • Radionawigacja
  • Metrologia

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów energetyka

  Energetyka to dziedzina wiedzy zajmująca się przetwarzaniem, przesyłem, i dystrybucją energii w różnych dziedzinach techniki. Zagadnienia studiowane z zakresu energetyki związane są ściśle z techniką cieplną, elektroenergetyką, budową i eksploatacją systemów, oraz maszyn energetycznych. Ważnymi zagadnieniami, które musi obejmować nowoczesne kształcenie inżyniera energetyka to również zarządzanie energią, optymalizacja procesów cieplnych i elektroenergetycznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych sposobów i technologii pozyskiwania energii, oraz wpływ procesów energetycznych na środowisko naturalne.

  Student tego kierunku przygotowywany jest do prowadzenia eksploatacji systemów energetycznych i zarządzania energią oraz optymalizacji procesów w technice cieplnej, a także prowadzenia prac naukowo-badawczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod obliczeniowych. Ważną rolę odgrywa też problematyka związana z wykorzystaniem przemysłowej energii odpadowej i odnawialnych źródeł energii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroenergetyka
  • Maszyny i urządzenia w energetyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektroenergetyka
  • Maszyny i urządzenia w energetyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Elektroenergetyka
  • Maszyny i urządzenia w energetyce

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę: wynik ukończenia studiów, stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIKROELEKTRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Warszawie - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunek studiów mikroelektronika

  Mikroelektronika to nowy kierunek studiów II stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej. Jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę z zakresu mikroelektroniki i zagadnień pokrewnych oraz umiejętności ich praktycznego wykorzystania. Absolwenci kierunku Mikroelektronika otrzymają wykształcenie i nabędą umiejętności, pozwalające na wykorzystanie najnowszych technologii, technik i metod w zakresie projektowania, programowania i użytkowania systemów mikroelektronicznych. Studenci tego kierunku będą mieli kontakt z najnowocześniejszym sprzętem laboratoryjnym.

  W ramach kształcenia podstawowego na kierunku Mikroelektronika, student pozna zagadnienia związane między innymi z technologią półprzewodnikową i projektowaniem układów scalonych, uzupełnione o metody numeryczne rozwiązywania szeregu zagadnień projektowych w technice cyfrowej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną. Przedmioty kierunkowe dotyczą układów specjalizowanych, programowalnych, mikroprocesorów i mikrokontrolerów, interfejsów komunikacyjnych, przetwarzania analogowo-cyfrowego, układów zasilania oraz technologii kwantowych. Pozostałe treści specjalistyczne dotyczą przedmiotów wybieralnych z szerokiego spektrum zagadnień mikroelektronicznych i pokrewnych. Zagadnienia te obejmują między innymi elementy zaawansowanych systemów cyfrowych, w tym energooszczędnych, aplikacji systemów mikroelektronicznych, programowania wysokopoziomowego, w tym języka Python, oraz uczenia maszynowego i aplikacji głębokiego uczenia.

  Kierunek studiów Mikroelektronika, prowadzony jest na Wydziale Elektroniki i we współpracy z Wydziałem Cybernetyki, Wydziałem Nowych Technologii i Chemii oraz Instytutem Optoelektroniki.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE I TELEKOMUNIKACYJNE - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Kierunek technologie elektroniczne i telekomunikacyjne to studia z przewagą zajęć praktycznych. W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent kierunku posiada wiedzę z obszaru eksploatacji systemów łączności i informatyki ze szczególnym naciskiem na treści ukierunkowane na praktyczne wykorzystanie m.in. nowoczesnych radiostacji wielofunkcyjnych wchodzących na wyposażenie Wojska Polskiego, łączności satelitarnej, wojskowych sieci telekomunikacyjnych i systemów łączności radiowej, walki radioelektronicznej oraz węzłów teleinformatycznych w systemach wsparcia dowodzenia.

  Dodatkowo w ramach planu studiów uwzględniono 6-miesięczne praktyki zawodowe w jednostkach wojskowych, w skład których wchodzą zarówno praktyki dowódcze, jak i praktyki specjalistyczne obejmujące udział w ćwiczeniach z komponentami sił sojuszniczych państw NATO.

  Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - studia wojskowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Markizer Ocena odpowiedz

Bardzo ciekawy i dużo uczący wydział. Jest kilka wymagających nauczycieli ale to tylko podnosi prestiż tego wydziału. Dużo ciekawych i insertujących laboratoriów, świetnie wyposażonych w nowoczesna aparaturę i przyrządy. Większość wykładowców na poziomie ogarniająca najnowsze tajniki współczesnej elektroniki. No i trochę modlitwy aby przejść Plutolotka, więcej niemiłych niespodzianek nie ma.

bartek Ocena odpowiedz

Prowadzący potrafią zaciekawić przedmiotem :)