ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

Telefon: +48 261 83 9050

e-mail: sekretariat.wel@wat.edu.pl

http://www.wel.wat.edu.pl/pl/

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

Telefon: +48 261 83 9050

e-mail: sekretariat.wel@wat.edu.pl

http://www.wel.wat.edu.pl/pl/

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek elektronika i telekomunikacja

  Kierunek wojskowy Elektronika i telekomunikacja prowadzony jest w formie studiów jednolitych magisterskich, natomiast studia cywilne w formie  studiów I i II stopnia. Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja kształcą specjalistów z zakresu elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych oraz przetwarzania danych i graficznej prezentacji wyników.

  Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych.

  Telekomunikacja – definicja zawarta w polskim prawie telekomunikacyjnym określa telekomunikację jako nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną

  Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • Systemy cyfrowe
  • Systemy informacyjno-pomiarowe
  • Systemy teledetekcyjne
  • Systemy teleinformatyczne
  • Systemy telekomunikacyjne
  • Urządzenia i systemy elektroniczne

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Eksploatacja systemów łączności
  • Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne
  • Radioelektroniczne urządzenia pokładowe
  • Radiolokacja
  • Radionawigacja

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • Systemy cyfrowe
  • Systemy informacyjno-pomiarowe
  • Systemy teledetekcyjne
  • Systemy teleinformatyczne
  • Systemy telekomunikacyjne
  • Urządzenia i systemy elektroniczne

   


  Studia jednolite magisterskie - wojskowe
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka lub fizyka z astronomią  – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   
   
   

  Studia I stopnia - cywilne
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka z astronomią/fizyka – max 30 pkt.
  • język obcy nowożytny – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja jest konkurs dyplomów.
   

   

 • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek energetyka

  Energetyka to dziedzina wiedzy zajmująca się przetwarzaniem, przesyłem, i dystrybucją energii w różnych dziedzinach techniki. Zagadnienia studiowane z zakresu energetyki związane są ściśle z techniką cieplną, elektroenergetyką, budową i eksploatacją systemów, oraz maszyn energetycznych. Ważnymi zagadnieniami, które musi obejmować nowoczesne kształcenie inżyniera energetyka to również zarządzanie energią, optymalizacja procesów cieplnych i elektroenergetycznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych sposobów i technologii pozyskiwania energii, oraz wpływ procesów energetycznych na środowisko naturalne.

  Student tego kierunku przygotowywany jest do prowadzenia eksploatacji systemów energetycznych i zarządzania energią oraz optymalizacji procesów w technice cieplnej, a także prowadzenia prac naukowo-badawczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod obliczeniowych. Ważną rolę odgrywa też problematyka związana z wykorzystaniem przemysłowej energii odpadowej i odnawialnych źródeł energii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroenergetyka
  • Maszyny i urządzenia w energetyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Elektroenergetyka
  • Maszyny i urządzenia w energetyce

   

  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka/ fizyka z astronomią – max. 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych
   

   

  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku energetyka jest konkurs dyplomów.
   

Opinie (2)

Markizer Ocena

Bardzo ciekawy i dużo uczący wydział. Jest kilka wymagających nauczycieli ale to tylko podnosi prestiż tego wydziału. Dużo ciekawych i insertujących laboratoriów, świetnie wyposażonych w nowoczesna aparaturę i przyrządy. Większość wykładowców na poziomie ogarniająca najnowsze tajniki współczesnej elektroniki. No i trochę modlitwy aby przejść Plutolotka, więcej niemiłych niespodzianek nie ma.

bartek Ocena

Prowadzący potrafią zaciekawić przedmiotem :)