Elektronika i telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja

Dodaj do ulubionych

Elektronika i telekomunikacja studia - kierunek studiów

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Elektronika i telekomunikacja to studia, dzięki którym można zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie z pogranicza nauk ścisłych takich jak matematyka, informatyka czy nawet fizyka. Studenci otrzymują między innymi rozległą wiedzę z zakresu testowania i niezawodności, kompatybilności elekromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz norm budowy urządzeń elektronicznych. Poznają tajniki architektur komputerów czy systemów łączności.

Elektronika i telekomunikacja dają również szansę na rozwój unikalnych kompetencji zawodowych. Ich studenci uczą się między innymi, jak projektować systemy transmisyjne (układy antenowe, sieci światłowodowe), dobierać protokoły komunikacyjne oraz tworzyć wysokosprawne układy zasilające. Po zakończeniu nauki absolwenci znajdą zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się urządzeniami elektronicznymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku elektronika i telekomunikacja:

 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 4 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Elektronika i telekomunikacja - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA I STOPNIA

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku elektronika i telekomunikacja

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując elektronikę i telekomunikację

Program studiów i przedmioty

Czym będziesz zajmować się w ramach studiów Elektronika i telekomunikacja? Studia kształcą w zakresie studiów technicznych. Skupisz się zatem na szeroko pojętej elektronice oraz na przetwarzaniu sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych.

Zdobyta w tym zakresie wiedza pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie i transmisję informacji. Jako student tego kierunku będziesz mógł wybrać jedną z kilku ciekawych specjalizacji takich jak: teleinformatyka i optoelektronika lub aparatura elektroniczna.

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych,
 • metodyki i technik programowania komputerowego,
 • teorii obwodów i sygnałów, teorii pola elektromagnetycznego, przetwarzania sygnałów, technik obliczeniowych i symulacyjnych,
 • inżynierii materiałowej, konstrukcji urządzeń, elementów elektronicznych oraz optoelektroniki,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku elektronika i telekomunikacja?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek elektronika i telekomunikacja można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Tematyka zajęć będzie oscylować głównie wokół zagadnień związanych z naukami ścisłymi i technicznymi.

 

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku elektronika i telekomunikacja zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat elektroniki, informatyki czy szeroko rozumianych nauk technicznych.

W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • wstęp do sieci teleinformatycznych
 • informatyka
 • algorytmy obliczeniowe
 • teoria sygnałów

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. Jako student nauczysz się projektowania i eksploatacji systemów elektronicznych.

Ponadto dowiesz się w jaki sposób projektować systemy sieciowe i korzystać z zaawansowanych technik pomiarowych. Studenci nauczą się również obsługiwać zaawansowane programy informatyczne, które usprawnią ich codzienną pracę zawodową.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Współczesna komunikacja byłaby wręcz niemożliwa bez telefonu. Obecnie jest to urządzenie, które stanowi podstawowe wyposażenie nie tylko firm, ale każdego z nas. Dlatego tak ważne jest aby sprawami telekomunikacji zajmowali się specjaliści. Jeżeli zatem fascynuje Cię świat komunikacji telefonicznej to na pewno odnajdziesz się na tym kierunku!

 

5. Gdzie studiować elektronikę i telekomunikację

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek elektronika i telekomunikacja:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Studia pierwszego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja będą trwały od trzech i pół do czterech lat. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz od półtora do dwóch lat, czyli trzy lub cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra inżyniera.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku elektronika i telekomunikacja

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł szukać zatrudnienia jako absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja? Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do objęcia stanowiska w zakresie konstrukcji, nadzoru oraz usług serwisowych u operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców sieci kablowej, usług internetowych i multimedialnych.

Jeżeli zatem Twoją mocną strona są nauki techniczne i ścisłe to na pewno powinieneś wziąć ten kierunek pod uwadze podczas wyboru studiów.

 
Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny,
 • pracownik przedsiębiorstw operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych,
 • pracownik dostawcy usług internetowych i multimedialnych,
 • pracownik sektora technologii optoelektronicznych,
 • właściciel własnej działalności gospodarczej.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Komentarze (0)