Energetyka

Energetyka

Studia na kierunku energetyka możesz podjąć na 20 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Energetyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Energetyka +

Filia UZ w Sulechowie  stopień: (I) , czas trwania: 3,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ  stopień: (I) , czas trwania: 3,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Energetyka +

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne

Wydział Elektrotechniki i Automatyki  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku energetyka

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Energetyka stopień: (I), czas trwania: 4,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Energetyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Energetyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Energetyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Energetyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Energetyka stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Energetyka stopień: (I)
forma: stacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie energetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Mechanika i projektowanie maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i projektowanie maszyn

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Energetyka przemysłowa i odnawialna stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Energetyka i inżynieria środowiska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka i inżynieria środowiska

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Energetyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku energetyka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku energetyka
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku energetyka możesz podjąć na 20 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | energetyka - uczelnie >

Opis kierunku

Energetyka to studia stworzona z myślą o umysłach ścisłych. Dzięki temu kierunkowi można przyjrzeć się z bliska zjawiskom i procesom zachodzącym w przyrodzie oraz poznać ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze energetyki. Studenci otrzymują rozległą wiedzę z podstawowych zagadnień fizyki i chemii, zasad termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz praw mechaniki płynów. Poznają także szczegółowe zagadnienia z elektrotechniki i nauk pokrewnych.

 

Specjalności

Współczesne studia z energetyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku energetyka: automatyzacja systemów energetycznych, chłodnictwo i klimatyzacja, cieplna energetyka przemysłowa, diagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych, ekologiczne źródła energii elektrycznej, elektroenergetyka,energetyka jądrowa, energetyka odnawialna.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku energetyka najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studenci uczą się między innymi prowadzenia analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną oraz dokonywania oceny techniczno-ekonomicznych. Absolwenci energetyki po zakończeniu nauki mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy maszyn czy inżynierowie energetycy w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem energetycznym.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku energetyka:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Energetyka - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując energetykę

Program studiów i przedmioty

Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest w dużym stopniu zależne od energetyki, dlatego tak ważne jest zapewnienie zaplecza energetycznego kraju. Niewątpliwie popyt na energię będzie wzrastać, stąd tak ważna jest rola energetyków.

Jako absolwent kierunku energetyka będziesz mógł dołączyć do tego grona! A czego nauczysz się w ramach studiów? Nacisk kładziony będzie na wiedzę techniczną w obszarze systemów energetycznych, zasad działania urządzeń technicznych z zakresu energetyki przemysłowej.

Student kierunku energetyka powinien również wykazywać się kreatywnością techniczną. Przy obecnym rozwoju energetyki, poszukiwane są nowe rozwiązania techniczne oraz technologiczne.

Dynamika rozwoju energetycznego jest obecnie ogromna, co sprawia, że nowe rozwiązania są jak najbardziej poszukiwane. Jeżeli zatem jesteś kreatywny, a przy tym Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to prawdopodobnie to świetny kierunek dla Ciebie!

 

W programie studiów na kierunku energetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy elektroniki i elektrotechniki
 • Matematyka
 • Technologie i maszyny energetyczne
 • Ochrona środowiska w energetyce
 • Ergonomia
 • Miernictwo elektryczne i termowizja
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Termodynamika techniczna
 • Elektrownie wodne
 • Siłownie wiatrowe
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych,
 • zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji urządzeń stosowanych w energetyce,
 • zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii,
 • problemów energetyki w jednostkach samorządowych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA?

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku energetyka możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Obecnie na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego. Regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie wytworzyły silną potrzebę wykształcenia ekspertów w dziedzinie energetyki z wiedzą o obecnych regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to powinieneś z łatwością odnaleźć się na studiach na kierunku energetyka!

 

3. Gdzie studiować energetykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek energetyka:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku energetyka

Absolwent kierunku energetyka znajdzie zatrudnienie jako:

 • pracownik w obszarze systemów energetycznych,
 • pracownik biura projektowego,
 • specjalista w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych,
 • pracownik w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii,
 • właściciel własnej działalności gospodarczej.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Energetyka studia niestacjonarne

Energetyka studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Energetyka studia I stopnia

Energetyka studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku energetyka

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów