Dodaj do ulubionych

Energetyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku energetyka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Energetyka to studia stworzona z myślą o umysłach ścisłych. Dzięki temu kierunkowi można przyjrzeć się z bliska zjawiskom i procesom zachodzącym w przyrodzie oraz poznać ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze energetyki. Studenci otrzymują rozległą wiedzę z podstawowych zagadnień fizyki i chemii, zasad termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz praw mechaniki płynów. Poznają także szczegółowe zagadnienia z elektrotechniki i nauk pokrewnych.

Studenci uczą się między innymi prowadzenia analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną oraz dokonywania oceny techniczno-ekonomicznych. Absolwenci energetyki po zakończeniu nauki mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy maszyn czy inżynierowie energetycy w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem energetycznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku energetyka:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ENERGETYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Jednostka prowadząca

Energetyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Energetyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku energetyka

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku lub 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Energetyka +

Wydział Elektryczny PŚ stopień: (I), czas trwania: 4 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Energetyka - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA STUDIA NIESTACJONARNE

ENERGETYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA STUDIA I STOPNIA

ENERGETYKA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku energetyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując energetykę

Program studiów i przedmioty

Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest w dużym stopniu zależne od energetyki, dlatego tak ważne jest zapewnienie zaplecza energetycznego kraju. Niewątpliwie popyt na energię będzie wzrastać, stąd tak ważna jest rola energetyków.

Jako absolwent kierunku energetyka będziesz mógł dołączyć do tego grona! A czego nauczysz się w ramach studiów? Nacisk kładziony będzie na wiedzę techniczną w obszarze systemów energetycznych, zasad działania urządzeń technicznych z zakresu energetyki przemysłowej.

Student kierunku energetyka powinien również wykazywać się kreatywnością techniczną. Przy obecnym rozwoju energetyki, poszukiwane są nowe rozwiązania techniczne oraz technologiczne.

Dynamika rozwoju energetycznego jest obecnie ogromna, co sprawia, że nowe rozwiązania są jak najbardziej poszukiwane. Jeżeli zatem jesteś kreatywny, a przy tym Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to prawdopodobnie to świetny kierunek dla Ciebie!

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych,
 • zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji urządzeń stosowanych w energetyce,
 • zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii,
 • problemów energetyki w jednostkach samorządowych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA?

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku energetyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Obecnie na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego. Regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie wytworzyły silną potrzebę wykształcenia ekspertów w dziedzinie energetyki z wiedzą o obecnych regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to powinieneś z łatwością odnaleźć się na studiach na kierunku energetyka!

 

3. Gdzie studiować energetykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek energetyka:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku energetyka

Absolwent kierunku energetyka znajdzie zatrudnienie jako:

 • pracownik w obszarze systemów energetycznych,
 • pracownik biura projektowego,
 • specjalista w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych,
 • pracownik w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii,
 • właściciel własnej działalności gospodarczej.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ENERGETYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA

Komentarze (0)