Energetyka studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Obecnie na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego. Regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie wytworzyły silną potrzebę wykształcenia ekspertów w dziedzinie energetyki z wiedzą o obecnych regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to powinieneś z łatwością odnaleźć się na studiach na kierunku energetyka!

 

Program studiów i przedmioty

Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest w dużym stopniu zależne od energetyki, dlatego tak ważne jest zapewnienie zaplecza energetycznego kraju. Niewątpliwie popyt na energię będzie wzrastać, stąd tak ważna jest rola energetyków. Jako absolwent kierunku energetyka będziesz mógł dołączyć do tego grona! A czego nauczysz się w ramach studiów? Nacisk kładziony będzie na wiedzę techniczną w obszarze systemów energetycznych, zasad działania urządzeń technicznych z zakresu energetyki przemysłowej.

Student kierunku energetyka powinien również wykazywać się kreatywnością techniczną. Przy obecnym rozwoju energetyki, poszukiwane są nowe rozwiązania techniczne oraz technologiczne. Dynamika rozwoju energetycznego jest obecnie ogromna, co sprawia, że nowe rozwiązania są jak najbardziej poszukiwane. Jeżeli zatem jesteś kreatywny, a przy tym Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to prawdopodobnie to świetny kierunek dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na energetykę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka, fizyka, język obcy, język polski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ENERGETYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Energetyka  stopień: (I)  (II)

Wydział Elektrotechniki i Automatyki  stopień: (I)  (II)

Wydział Mechaniczny  stopień: (I)  (II)

Wydziały Oceanotechniki i Okrętownictwa  stopień: (I)  (II)

POKAŻ WIĘCEJ

Ścieżki kształcenia na kierunku energetyka

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Energetyka  stopień: (I)  (II)
Mechanika i projektowanie maszyn  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku mechanika i projektowanie maszyn

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ENERGETYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując energetykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych,
 • zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji urządzeń stosowanych w energetyce,
 • zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii,
 • problemów energetyki w jednostkach samorządowych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA STUDIA NIESTACJONARNE

ENERGETYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA STUDIA I STOPNIA

ENERGETYKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku energetyka

 • Absolwent kierunku energetyka znajdzie zatrudnienie jako:
 • pracownik w obszarze systemów energetycznych,
 • pracownik biura projektowego,
 • specjalista w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych,
 • pracownik w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii,
 • właściciel własnej działalności gospodarczej.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ENERGETYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA

Komentarze (0)