Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

ul. Gen. Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

tel. + 48 77 4498682

E-mail: d.kaszyca@po.opole.pl

http://wipil.po.opole.pl/

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

Politechnika Opolska

ul. Gen. Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

tel. + 48 77 4498682

E-mail: d.kaszyca@po.opole.pl

http://wipil.po.opole.pl/

 • LEAN SIX SIGMA EXPERT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Osoba posiadająca kwalifikacje studiów podyplomowych otrzyma wiedzę i umiejętności w zakresie doskonalenia i optymalizowania procesów produkcyjnych, usługowych, biznesowych z wykorzystaniem metodologii Six Sigma oraz metod szczupłego zarządzania. Nabyte umiejętności obejmują formułowanie i rozwiązywanie złożonych problemów optymalizacyjnych, a także posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi, które wspomagają pracę osób odpowiedzialnych za optymalizację procesów w organizacjach.

  Efekty uczenia się będą weryfikowane poprzez egzaminy i zaliczenia poszczególnych form przedmiotów. Będą brane pod uwagę wypowiedzi ustne, opracowania pisemne oraz przygotowanie projektów. Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych zostaną zweryfikowane na podstawie poziomu zaangażowania słuchaczy podczas pracy indywidualnej i grupowej.

  Studia kończą się przygotowaniem i oddaniem pracy końcowej realizowanej zespołowo w postaci projektu optymalizacyjnego Lean z elementami Six Sigma. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przystąpienie do egzaminu certyfikowanego z projektu. Jeśli projekt będzie spełniał określone wcześniej kryteria, absolwent uzyska certyfikat na poziomie Lean Six Sigma Expert Green Belt, nadany przez Szkołę Doskonalenia PATH.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami oraz nabycie umiejętności ułatwiających prowadzenie skutecznych działań menedżerskich podczas realizacji projektów. Program studiów obejmuje następujące zagadnienia: 

  • wiedzę podstawową z zakresu zarządzania projektami na poziomie operacyjnym i strategicznym, 
  • wiodące standardy i metodyki zarządcze, 
  • pakiet umiejętności miękkich (kompetencje behawioralne m.in. w zakresie przywództwa, komunikacji, kreatywności, zorientowania na wyniki, motywacji, rozwiązywania konfliktów, efektywnego prowadzenia spotkań, sprawności działania oraz pracy zespołowej), 
  • pakiet umiejętności twardych (kompetencje techniczne m.in. w zakresie analizy interesariuszy, analizy ryzyka, definiowania wymagań, celów oraz zakresu projektu, organizacji wykonawstwa, harmonogramowania i sterowania jego realizacją, zarządzania budżetem oraz zmianami), 
  • zajęcia kontekstowe obejmujące m.in. aspekty prawne prowadzenia projektów, innowacyjność, zarządzanie wiedzą oraz praktyczne spojrzenie na realizację projektów w przemyśle lub biznesie. 

  Nabyta wiedza zostanie rozszerzona o umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi na zaawansowanym poziomie (Microsoft Project Professional oraz P2ware Project Manager 7 Personal z dodatkiem PRINCE2). Niektóre zajęcia praktyczne odbędą się w formie interaktywnych zespołowych gier symulacyjnych. 

  Studia są realizowane przez pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, część przedmiotów prowadzona będzie przez specjalistów spoza Wydziału – praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz członków IPMA. 

  Studia kończą się warsztatami przygotowującymi do egzaminu certyfikacyjnego wraz z wewnętrznym (próbnym) egzaminem pre-certyfikacyjnym oraz obroną pracy końcowej realizowanej zespołowo w formie projektu pod opieką promotora. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Super Qool Ocena odpowiedz

Super

Daniel Ocena odpowiedz

Zastanawiałem się nad studiowaniem w różnych miastach. Cieszę się, że wybrałem logistykę na PO.

Ada Ocena odpowiedz

Technologia żywności no PO to najlepszy wybór. Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się własnie na PO, ponieważ można dużo się tu nauczyć, super kadra.