Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

ul. Gen. Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

tel. + 48 77 4498682

E-mail: d.kaszyca@po.opole.pl

http://wipil.po.opole.pl/

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

Politechnika Opolska

ul. Gen. Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

tel. + 48 77 4498682

E-mail: d.kaszyca@po.opole.pl

http://wipil.po.opole.pl/

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Dobrze wykształcony inżynier znający problematykę zarządzania systemami bezpieczeństwa będzie przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca taka zadowoli osoby, które interesują się analizą i ocenami ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Tu będą mogli też wykazać się skutecznym kontrolowaniem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowaniem warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzeniem szkoleń, pełnieniem funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośródgeografia, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Logistyka
  Trzymając w ręce np. długopis, rzadko uświadamiamy sobie skomplikowaną drogę, jaką przeszedł, zanim z kartki, na której istniał jako projekt, przez taśmę produkcyjną i kiosk na rogu – trafił na nasze biurko. To właśnie logistyk – obecnie bardzo poszukiwany i dobrze opłacany specjalista, któremu powierza się jednocześnie dużą odpowiedzialność, czuwa nad doskonaleniem tego procesu. To zatem on organizuje transport, planuje zakupy, prognozuje popyt, czy sprawuje pieczę nad gospodarką magazynową w rozmaitych przedsiębiorstwach różnych branż. Może kierować centrum dystrybucyjnym firmy. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych, natomiast sektor rolno-spożywczy to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Opolszczyzna jest również olbrzymią bazą rekreacyjnoturystyczną i gastronomiczną, na terenie której rozwija się również agroturystyka. Wszystkie te aspekty sprawiają, że kierunek technologia żywności i żywienie człowieka ma przyszłość. Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania przechowywania i kontroli jakości żywności. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadza kalkulację ekonomiczną. Absolwent zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Inżynier zarządzania i inżynierii produkcji jest na rynku pracy niezwykle konkurencyjny. Jego atutem jest bowiem wszechstronność – wiedzę techniczną potrafi świetnie łączyć z umiejętnościami marketingowymi, jest więc inżynierem i menedżerem w jednej osobie. Dla pracodawcy, któremu zależy na dostosowaniu do kształtu i wymogów współczesnego rynku – zatrudnienie jednego specjalisty w podwójnej roli jest na ogół korzystne, dlatego też absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy w przedsiębiorstwach wszystkich branż, przy projektowaniu i nadzorowaniu systemów produkcyjnych. Doskonale sprawdzą się także w zakresie transferu technologii i innowacyjności lub też we własnej działalności gospodarczej. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Daniel Ocena

Zastanawiałem się nad studiowaniem w różnych miastach. Cieszę się, że wybrałem logistykę na PO.

Ada Ocena

Technologia żywności no PO to najlepszy wybór. Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się własnie na PO, ponieważ można dużo się tu nauczyć, super kadra.