Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

ul. Gen. Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

tel. + 48 77 4498682

E-mail: d.kaszyca@po.opole.pl

http://wipil.po.opole.pl/

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

Politechnika Opolska

ul. Gen. Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

tel. + 48 77 4498682

E-mail: d.kaszyca@po.opole.pl

http://wipil.po.opole.pl/

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów logistyka
  Trzymając w ręce np. długopis, rzadko uświadamiamy sobie skomplikowaną drogę, jaką przeszedł, zanim z kartki, na której istniał jako projekt, przez taśmę produkcyjną i kiosk na rogu – trafił na nasze biurko. To właśnie logistyk – obecnie bardzo poszukiwany i dobrze opłacany specjalista, któremu powierza się jednocześnie dużą odpowiedzialność, czuwa nad doskonaleniem tego procesu.
  To zatem on organizuje transport, planuje zakupy, prognozuje popyt, czy sprawuje pieczę nad gospodarką magazynową w rozmaitych przedsiębiorstwach różnych branż. Może kierować centrum dystrybucyjnym firmy. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych
  • Systemy inżynieryjne w logistyce
  • Inżynieria bezpieczeństwa w logistyce, produkcji i usługach
  • Zarządzanie infrastrukturą krytyczną w logistyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria transportu w logistyce
  • Międzynarodowe łańcuchy dostaw

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych
  • Systemy inżynieryjne w logistyce
  • Inżynieria bezpieczeństwa w logistyce, produkcji i usługach
  • Zarządzanie infrastrukturą krytyczną w logistyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria transportu w logistyce
  • Międzynarodowe łańcuchy dostaw

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów technologia żywności i żywnienie człowieka

  Gałąź przemysłu zajmująca się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności stale się rozwija i stanowi ważny element gospodarki krajowej. Jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych nabiera coraz większego znaczenia.

  Dodatkowo Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych, natomiast sektor rolno-spożywczy to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Sytuacja ta powoduję ciągłe poszukiwania specjalistów z zakresu nadzorowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Jakość i bezpieczeństwo żywności
  • żywienie człowieka i dietetyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Jakość i bezpieczeństwo żywności
  • żywienie człowieka i dietetyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Opolu - Politechnika Opolska - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji

  Przyszli inżynierowie produkcji opuszczający mury Politechniki Opolskiej mają ogromne możliwości rozwoju zawodowego i budowania ścieżek kariery. Dostępne są dla nich takie oferty pracy jak: inżynier produkcji, inżynier procesu, inżynier projektu, projektant procesów i systemów przemysłowych, inżynier ds. materiałowych, specjalista ds. lean, inżynier utrzymania ruchu, inżynier ds. systemów pomiarowych, technolog procesowy, inżynier sprzedaży, inżynier jakości, inżynier systemów wytwarzania, czy też inżynier przygotowania produkcji.

  Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uzyskują również wiedzę niezbędną do inicjowania i prowadzenia własnej działalności w mikro i małych przedsiębiorstwach, a także do poszukiwania ciekawej pracy w jednostkach projektowych i doradczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w instytucjach administracyjnych i samorządowych, szczególnie w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych.

  Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w zakładach produkcyjno-usługowych, co stwarza dodatkową możliwość rozwoju oraz pozwala na nawiązanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria procesów i systemów przemysłowych
  • Inżynieria zarządzania
  • Lean management

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie innowacjami
  • Zarządzanie logistyką
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie bezp. pracy
  • Logistyka w energetyce
  • Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria procesów i systemów przemysłowych
  • Inżynieria zarządzania
  • Lean management

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie innowacjami
  • Zarządzanie logistyką
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie bezp. pracy
  • Logistyka w energetyce
  • Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Opinie (3)

Super Qool Ocena odpowiedz

Super

Daniel Ocena odpowiedz

Zastanawiałem się nad studiowaniem w różnych miastach. Cieszę się, że wybrałem logistykę na PO.

Ada Ocena odpowiedz

Technologia żywności no PO to najlepszy wybór. Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się własnie na PO, ponieważ można dużo się tu nauczyć, super kadra.