Politechnika Opolska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

ul. Gen. Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

tel. + 48 77 4498682

E-mail: d.kaszyca@po.opole.pl

http://wipil.po.opole.pl/

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

Politechnika Opolska

ul. Gen. Sosnkowskiego 31

45-272 Opole

tel. + 48 77 4498682

E-mail: d.kaszyca@po.opole.pl

http://wipil.po.opole.pl/

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Dobrze wykształcony inżynier znający problematykę zarządzania systemami bezpieczeństwa będzie przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca taka zadowoli osoby, które interesują się analizą i ocenami ryzyka zawodowego, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Tu będą mogli też wykazać się skutecznym kontrolowaniem przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolowaniem warunków pracy i standardów bezpieczeństwa, prowadzeniem szkoleń, pełnieniem funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośródgeografia, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Logistyka
  Trzymając w ręce np. długopis, rzadko uświadamiamy sobie skomplikowaną drogę, jaką przeszedł, zanim z kartki, na której istniał jako projekt, przez taśmę produkcyjną i kiosk na rogu – trafił na nasze biurko. To właśnie logistyk – obecnie bardzo poszukiwany i dobrze opłacany specjalista, któremu powierza się jednocześnie dużą odpowiedzialność, czuwa nad doskonaleniem tego procesu. To zatem on organizuje transport, planuje zakupy, prognozuje popyt, czy sprawuje pieczę nad gospodarką magazynową w rozmaitych przedsiębiorstwach różnych branż. Może kierować centrum dystrybucyjnym firmy. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Międzynarodowe łańcuchy dostaw
  • Inżynieria transportu w logistyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Międzynarodowe łańcuchy dostaw
  • Inżynieria transportu w logistyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Międzynarodowe łańcuchy dostaw
  • Inżynieria transportu w logistyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Międzynarodowe łańcuchy dostaw
  • Inżynieria transportu w logistyce

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

  Gałąź przemysłu zajmująca się kontrolą jakości i bezpieczeństwem żywności stale się rozwija i stanowi ważny element gospodarki krajowej. Jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych nabiera coraz większego znaczenia.

  Dodatkowo Opolszczyznę wyróżnia duży potencjał gospodarczy i inwestycyjny oraz szybkie tempo przekształceń własnościowych, natomiast sektor rolno-spożywczy to jeden z priorytetowych kierunków rozwoju w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Sytuacja ta powoduję ciągłe poszukiwania specjalistów z zakresu nadzorowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Jakość i bezpieczeństwo żywności
  • Technologia inżynierii produkcji żywności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Jakość i bezpieczeństwo żywności
  • Technologia inżynierii produkcji żywności

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Opole - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Przyszli inżynierowie produkcji opuszczający mury Politechniki Opolskiej mają ogromne możliwości rozwoju zawodowego i budowania ścieżek kariery. Dostępne są dla nich takie oferty pracy jak: inżynier produkcji, inżynier procesu, inżynier projektu, projektant procesów i systemów przemysłowych, inżynier ds. materiałowych, specjalista ds. lean, inżynier utrzymania ruchu, inżynier ds. systemów pomiarowych, technolog procesowy, inżynier sprzedaży, inżynier jakości, inżynier systemów wytwarzania, czy też inżynier przygotowania produkcji.

  Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji uzyskują również wiedzę niezbędną do inicjowania i prowadzenia własnej działalności w mikro i małych przedsiębiorstwach, a także do poszukiwania ciekawej pracy w jednostkach projektowych i doradczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w instytucjach administracyjnych i samorządowych, szczególnie w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych.

  Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w zakładach produkcyjno-usługowych, co stwarza dodatkową możliwość rozwoju oraz pozwala na nawiązanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria procesów i systemów przemysłowych
  • Inżynieria zarządzania

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria procesów i systemów przemysłowych
  • Inżynieria zarządzania

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria procesów i systemów przemysłowych
  • Inżynieria zarządzania

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria procesów i systemów przemysłowych
  • Inżynieria zarządzania

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, matematyka, fizyka (z astronomią), informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Super Qool Ocena

Super

Daniel Ocena

Zastanawiałem się nad studiowaniem w różnych miastach. Cieszę się, że wybrałem logistykę na PO.

Ada Ocena

Technologia żywności no PO to najlepszy wybór. Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się własnie na PO, ponieważ można dużo się tu nauczyć, super kadra.