ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17,  

01-938 Warszawa

Tel. +48 (22) 569 96 50

sekretariat_dziekana_wpia@uksw.edu.pl

https://wpia.uksw.edu.pl/

 

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17,  

01-938 Warszawa

Tel. +48 (22) 569 96 50

sekretariat_dziekana_wpia@uksw.edu.pl

https://wpia.uksw.edu.pl/

 

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek administracja na UKSW przygotowuje do pełnienia funkcji menedżerskich w administracji rządowej (publicznej), gospodarczej i samorządowej. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z zakresu prawa administracyjnego, regulacji w zakresie ochrony zdrowia, prawa pracy, czy prawa nowych technologii. Są to czołowi eksperci aktywni w gremiach eksperckich wpływających na kształt regulacji i rozwiązań ogólnokrajowych. 

  Od wielu lat kierunek zajmuje wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu Perspektywy. Bogaty program studiów pozwala studentom poznać szczegółowe regulacje m.in. w obszarze służby zdrowia, ochrony danych osobowych, zarządzania zasobami ludzkimi, technologii informacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu można podjąć pracę na różnych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. 

  Kierunek administracja wyróżniają moduły, w szczególności prawno-informatyczny i gospodarczo-finansowy, w ramach których prowadzone są zajęcia warsztatowe i praktyczne. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARCE CYFROWEJ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej na UKSW skierowane jest do osób z tytułem licencjata, które chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze nowych technologii. To wszechstronny kierunek, dzięki któremu studenci mogą zdobyć wiedzę z różnych dyscyplin m.in. prawa, informatyki i nauk socjologicznych, jakie są niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej. 

  Program studiów jest realizowany podczas zajęć o charakterze wykładowym, ćwiczeń, a także warsztatów, wykładów monograficznych i konwersatoriów. Moduły tematyczne, dostępne w ramach kierunku pozwalają rozwinąć indywidualne zainteresowania studentów. 

  Studia na kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej przygotowują do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji publicznej oraz firmach technologicznych. Są kontynuacją kierunku “Człowiek w cyberprzestrzeni”. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia niestacjonarne - uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzją właściwych organów uczelni.

  Absolwent kierunku „Człowiek w cyberprzestrzeni” może aktywnie współpracować w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z obszaru nowych technologii, zarówno w biznesie jak i administracji publicznej. Posiada kompetencje informatyczne w zakresie analizy i projektowania systemów informacyjnych, rozumie mechanizmy społeczne oraz socjologiczne związane ze specjalistyczną wiedzę i kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, przetwarzaniem danych statystycznych z hurtowni danych, data mining, Big Data, technikami badawczymi, wykluczeniem cyfrowym, social media, SNA – Social network analysis, wirtualnymi relacjami interpersonalnymi, metodologią badań społecznych oraz marketing komercyjnym i politycznym w Internecie.

  W trakcie studiów zdobył specjalistyczną wiedzę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwem, prawem autorskim w społeczeństwie informacyjnym, prawnymi aspektami marketingu sieciowego i reklamy w środkach komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów zdobył kompetencje w zakresie projektowania i zarządzania procesami technologicznymi. Posiada certyfikat IBM SPSS Expert.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Kierunek prawo na UKSW od lat cieszy się uznaniem i wysoką pozycją w ogólnopolskim rankingu Perspektyw. Wykładają tu m.in. doświadczeni sędziowie, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy, eksperci Sejmu i Senatu oraz pracownicy ministerstw. 

  Program studiów uwzględnia różne obszary wiedzy prawniczej. Wzbogacony jest o teorię i filozofię prawa, doktryny polityczno-prawne oraz o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych, również podstawową wiedzę ekonomiczną. Studia przygotowują studentów do kontynuacji pracy zawodowej w sądach, prokuratorach, korporacjach prawniczych, instytucjach publicznych. 

  Studenci ostatnich lat studiów na kierunku prawo mogą uczestniczyć w pracach badawczych, w zajęciach z metodologii badań, a także warsztatach z tworzenia projektów naukowych. Mają także możliwość zaangażowania się w działalność kilkunastu kół naukowych oraz publikacji  w wydawanym na Wydziale ogólnopolskim periodyku naukowym “Młody Jurysta”. Na Wydziale działa także Uniwersytecka Poradnia Prawna oraz Szkoła Prawa Niemieckiego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • STOSUNKI I PRAWO MIĘDZYNARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Kierunek Stosunki i prawo międzynarodowe na UKSW to jedyny w Polsce kierunek, który łączy w sobie nauki prawne i politologiczne. Program studiów koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Inspiracją dla studiów były programy wiodących zagranicznych uczelni oraz instytucji naukowych. 

  Program studiów obejmuje wszystkie główne wymiary współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie: prawo, politykę, społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Kadrę naukową tworzą wiodący praktycy i teoretycy stosunków międzynarodowych, związani zawodowo z administracją państwową, w tym z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 

  Studia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe dają możliwość pracy na stanowisku analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.  Studenci zostają także przygotowani do egzaminu na aplikację dyplomatyczno-konsularną. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności Progi punktowe

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Korporacje transnarodowe
  • Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Korporacje transnarodowe
  • Służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)