STOSUNKI i PRAWO MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI i PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Dodaj do ulubionych

STOSUNKI i PRAWO MIĘDZYNARODOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności stosunki i prawo międzynarodowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | stosunki i prawo międzynarodowe - uczelnie >

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek stosunki i prawo międzynarodowe zyskają kompleksową wiedzę na temat nauk prawnych, społecznych, politycznych, czy gospodarczych. W planie znajdą się zajęcia z prawa ustrojowego i międzynarodowego, politologii, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych oraz prawa UE. Poza przygotowaniem teoretycznym studenci skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej praktyce zawodowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, dyplomacji oraz w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na studia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi i spełnić warunki określone przez daną uczelnię wyższą, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia, WOS, geografia lub matematyka.

Kandydaci na studia magisterskie powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych o podobnym profilu tematycznym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STOSUNKI I PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Stosunki i prawo międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

STOSUNKI i PRAWO MIĘDZYNARODOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki i prawo międzynarodowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki i prawo międzynarodowe studia I stopnia

Stosunki i prawo międzynarodowe studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI i PRAWO MIĘDZYNARODOWE?

Program kształcenia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe został przygotowany w taki sposób, aby wykształcić specjalistów, gotowych do podjęcia pracy w administracji i służbie zagranicznej. W planie znajdą się zarówno zajęcia teoretyczne, jak i warsztaty praktyczne, dzięki którym studenci rozwiną swoją wiedzę i podniosą kwalifikacje zawodowe. W ramach studiów będą mieli także szansę dokonać wyboru jednej z dostępnych specjalizacji.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku stosunki i prawo międzynarodowe zyskają kompleksową wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych, politycznych i gospodarczych. W planie znajdą się zajęcia z politologii, prawa międzynarodowego, prawa UE, czy konsularnego. Ponadto będą mieli szansę poznać specyfikę politycznych i gospodarczych stosunków międzynarodowych oraz podejmowania działań dyplomatycznych.

W ramach kształcenia nauczą się również interpretacji wybranych regulacji prawnych oraz ich wdrażania w codziennej praktyce zawodowej. Co więcej poznają zasady nawiązywania relacji międzynarodowych, komunikacji w języku obcym, czy negocjacji. Program nauczania zakłada również realizację lektoratu z języka obcego, na którym studenci podniosą swoje kompetencje językowe i nauczą się specjalistycznej terminologii branżowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI i PRAWO MIĘDZYNARODOWE?

Studia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STOSUNKI i PRAWO MIĘDZYNARODOWE?

Absolwenci kierunku stosunki i prawo międzynarodowe nie powinni mieć problemu ze znalezieniem dobrze płatnej i perspektywicznej pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy jednostek administracji publicznej oraz organizacji międzynarodowych, gdzie wykorzystają wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie studiów. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z dyplomacją, firmami doradczymi i konsultingowymi oraz z korporacjami międzynarodowymi. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe:

 • jednostki administracji publicznej

 • organizacje międzynarodowe

 • firmy doradcze i konsultingowe

 • własna działalność gospodarcza

 • firmy i korporacje międzynarodowe.

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STOSUNKI I PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Komentarze (0)