• EDYTORSTWO WSPÓŁCZESNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Edytorstwo współczesne
  SEW ma długoletnią tradycję. Zostało założone w 2000 r. i jest powszechnie uważane za najlepszy i zarazem elitarny kurs tego rodzaju.
  Ukończenie SEW otwiera drzwi kandydatom do pracy w wielu instytucjach kulturalnych, naukowych, internetowych, administracyjnych. Pozwala udoskonalić dotychczasowe umiejętności zawodowe i nauczyć się nowych, daje podstawy rozwoju osobistych zainteresowań humanistycznych.
  Jako akademickie studium drugiego stopnia SEW przygotowuje osoby z wykształceniem wyższym do zawodu redaktora wydawniczego oraz do współpracy z wydawnictwami książkowymi i czasopismami, redakcjami, portalami, poligrafią.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Logopedia
  W roku akademickim 2001/2002 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy Wydziale Nauk Humanistycznych rozpoczęło działalność Podyplomowe Studium Logopedyczne. Oferta Studium skierowana jest do absolwentów w s z y s t k i c h kierunków wyższych studiów magisterskich a szczególnie po kierunkach: filologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna oraz wyższych szkół medycznych i aktorskich, jak również członków zgromadzeń zakonnych, powołanych do pracy z dziećmi. Celem powołania Studium jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy (zapewniamy 90 godz. zajęć praktycznych). W kształceniu kładziemy nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy. Naszym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką i łatwy dostęp do literatury fachowej. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, tj. od soboty do niedzieli, średnio dwa razy w miesiącu. Nauka w Studium trwa dwa lata (cztery semestry), a po ukończeniu absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Przyjęcie kandydata poprzedza rozmowa kwalifikacyjna.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA GLOTTODYDAKTYCZNE. NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (SJiKP) oraz Wydział Nauk Humanistycznych zapraszają wszystkich absolwentów kierunkówhumanistycznych  do rejestracji na roczne Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego (w systemie IRK UKSW).

  Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w 2017 roku otrzymał w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A. Oznacza to, iż WNH jest wiodącą w Polsce jednostką badawczą i dydaktyczną w dziedzinie nauk humanistycznych. Kategoria A to gwarancja nauki na najwyższym poziomie.

  Celem studiów jest przygotowanie do pracy lektora języka polskiego jako obcego zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Program ułożono w taki sposób, by uzupełnić kompetencje osób nie posiadających przygotowania filologicznego i pedagogicznego z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego osób dorosłych i  dzieci. Zajęcia pozwalają nabyć umiejętność uczenia języka polskiego tylko po polsku od pierwszej lekcji, bez konieczności używania języka pośredniego.

  Program studiów obejmuje 190 godzin zajęć, w tym hospitacje lektoratów prowadzonych przez współpracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW oraz możliwość poprowadzenia samodzielnych zajęć z języka polskiego jako obcego (łącznie 16 godzin).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIEDZA O TEATRZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Wiedza o teatrze” trwają trzy semestry (łącznie 410 godzin). Plan studiów został przygotowany na podstawie działającego już na UKSW Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego „Teatr”. Studia przeznaczone są dla osób, które zajmują się dydaktyką oraz animacją kultury. Przede wszystkim dla nauczycieli języka polskiego oraz wiedzy o kulturze, animatorów kultury, organizatorów imprez wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, pracowników domów kultury i ośrodków edukacyjnych, katechetów, a także dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje i otrzymać wiedzę z zakresu teatru – teoretyczną, jak i praktyczną. Na studia przyjmowane będą osoby z dokumentami potwierdzającymi wyższe wykształcenie (licencjaci oraz magistrowie). Studia Podyplomowe „Wiedza o teatrze” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego są połączeniem programu kursu instruktora teatralnego z akademicką teatrologią prowadzoną na Wydziale Nauk Humanistycznych – dlatego w większości kadra rekrutowana jest właśnie z osób pracujących na specjalizacji teatrologicznej. Kontakt: Wydział Nauk Humanistycznych, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. tel.22 561 89 91. e-mail k.pawlowska@uksw.edu.pl

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Opinie (3)

suzi Ocena odpowiedz

spoko wydział fajni ludzie

dinks Ocena odpowiedz

chyba się komuś nie powiodło

Józek Ocena odpowiedz

Tragedia. Ten wydział jest na samym końcu na UKSW jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Wszyscy mają plany na nowy semestr od miesiąca, tylko na wnh jeszcze nic nie wiadomo. W dziekanacie nic nigdy nie wiadomo, wykładowcy tacy se, ogólnie jeden wielki kocioł. Nie polecam.