• FILOLOGIA KLASYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Na kierunku filologia klasyczna na UKSW studenci poznają kulturę antyczną, język łaciński i starogrecki, a także zdobywają wiedzę na temat dziedzictwa starożytnego i średniowiecznego. Studia pozwalają lepiej zrozumieć kulturę współczesnej Europy, która jest głęboko zakorzeniona w tradycji grecko-rzymskiej. 

  Program studiów obejmuje m.in. mitologię, metrykę czy krytykę tekstu. Dla tych, którzy interesują się  literaturą wczesnochrześcijańską i średniowieczną, opracowane są specjalistyczne zajęcia z dziedziny patrystyki i mediewistyki. Studenci zdobywają szeroką wiedzę humanistyczną  z bogatym dziedzictwem starożytnym i średniowiecznym, oraz podstawy wiedzy językoznawczej i literaturoznawczej. Filologia klasyczna jest cennym uzupełnieniem wykształcenia dla studentów innych kierunków humanistycznych.

  Kompetentni, otwarci i życzliwi wykładowcy, przyjazna atmosfera oraz ciekawe zajęcia sprawiają, że studiowanie filologii klasycznej jest niepowtarzalną, intelektualną przygodą. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek filologia polska na UKSW skierowany jest do osób, które pasjonują się ojczystym językiem i kulturą. Studia pozwalają zdobyć umiejętności konstruowania różnego typu tekstów, ich interpretowania oraz rozumienia mechanizmów rządzących językiem. Kierunek przygotowuje do pracy m.in. w edukacji, mediach, branży reklamowej czy instytucjach kulturalnych. Atutem kierunku jest możliwość zrealizowania modułu, który przygotowuje do pracy w charakterze lektora języka polskiego jako obcego.  

  Studenci kierunku filologia polska mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas licznych zajęć fakultatywnych i konwersatoriów tematycznych poświęconych m.in. edytorstwu, teatrowi, literaturze dawnej i współczesnej, dziecięcej, branży filmowej czy komunikacji językowej. Mogą także działać w kołach naukowych: literackim, fantasy, językoznawczym oraz edytorskim. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA WŁOSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Nauka języka włoskiego na kierunku filologia włoska na UKSW prowadzona jest od podstaw do poziomu C2. Sprawia to, że studenci mogą uczyć się języka włoskiego bez jego wcześniejszej znajomości. Kierunek pozwala zdobyć wiedzę z zakresu kultury, literatury, sztuki włoskiej, a także geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Studia dają możliwość poznania się z arcydzieł włoskiej literatury, kina, muzyki, kuchni oraz specyfiki poszczególnych regionów Włoch.  Studenci mają do wyboru liczne zajęcia m.in. konwersatoria w języku angielskim. 

  Filologia włoska jest cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków i filozofów. W ramach studiów istnieje możliwość nauki drugiego języka nowożytnego na poziomie B2. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek kulturoznawstwo na UKSW to wszechstronne studia. W trakcie zajęć studenci mogą zdobyć wiedzę m.in. z historii kultury polskiej i europejskiej, teorii komunikacji, mediów, historii sztuki i muzyki, wiedzy o teatrze, czy filmie i nowych mediów. Program studiów obejmuje teorię i filozofię kultury oraz zagadnienia związane z tożsamością i międzykulturowością. 

  Kadra naukowa składa się z otwartych i przyjaznych wykładowców, którzy uczą jak wydobywać oraz interpretować znaczenia kulturowe z punktu widzenia komunikacji wewnątrz- i międzykulturowej.  Studenci kierunku kulturoznawstwo mogą także zdobyć wiedzę i umiejętności podczas zajęć modułowych. Pozwalają one rozwinąć kompetencje w wielu obszarach, w zależności od indywidualnych zainteresowań.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUZEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Podstawowym celem kształcenia na kierunku MUZEOLOGIA jest wyedukowanie absolwentów, którzy będą dysponowali wiedzą z dziedziny nauk humanistycznych i innych stosowanych w muzeach (zwłaszcza nauk o kulturze i religii), z uwzględnieniem metodyki badań w zakresie wybranych zagadnień metodologii nauk o kulturze, w tym antropologii kultury, historii sztuki,  historii,  ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody - w zgodności z kategorią zadań instytucji muzealnych, opisanych w art. 2 "Ustawy o muzeach".

  Kierunek MUZEOLOGIA ma pozwolić na wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, w zakresach stosowanych w instytucjach muzealnych, zbiorach specjalnych bibliotek, domach aukcyjnych, galeriach i innych instytucjach kultury, prowadzących działalność muzealną i realizujących politykę kolekcjonerską, ponadto - pracy w parkach narodowych, tematycznych, a także w organach administracji publicznej, odpowiadających za nadzór nad muzeami.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

suzi Ocena odpowiedz

spoko wydział fajni ludzie

dinks Ocena odpowiedz

chyba się komuś nie powiodło

Józek Ocena odpowiedz

Tragedia. Ten wydział jest na samym końcu na UKSW jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Wszyscy mają plany na nowy semestr od miesiąca, tylko na wnh jeszcze nic nie wiadomo. W dziekanacie nic nigdy nie wiadomo, wykładowcy tacy se, ogólnie jeden wielki kocioł. Nie polecam.