• FILOLOGIA KLASYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Podstawowy program studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna obejmuje naukę języka łacińskiego i greckiego od podstaw oraz zajęcia poświęcone kulturze – zwłaszcza literaturze, mitologii, filozofii i historii antycznej. Studenci zapoznają się z arcydziełami literatury starożytnej – m.in. utworami Homera, Platona, Cycerona czy Wergiliusza – oraz odkrywają korzenie współczesnej kultury europejskiej w antyku greckim i rzymskim.

  Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, w tym konwersatoria w języku angielskim. Studenci mogą też uczestniczyć m.in. w zajęciach poświęconych retoryce, starożytnej literaturze chrześcijańskiej, kulturze średniowiecza i renesansu oraz recepcji antyku w kulturze polskiej.

  Studenci filologii klasycznej uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

  • Muzeologiczna
  • Edytorska
  • Komunikacja językowa: media, reklama, PR
  • Teatrologiczna
  • Filmoznawcza
  • Nauczycielska

  Na Wydziale Nauk Humanistycznych aktywnie działa studenckie Koło Filologów Klasycznych KALOKAGATIAoraz liczne inne Koła Studenckie. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunki - specjalności:

  NAUCZYCIELSKA(przygotowuje do pracy w szkołach) -  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; specjalizacja ta na studiach II stopnia dostępna jest jedynie dla absolwentów filologii polskiej;

  EDYTORSKA (przygotowuje do pracy w redakcjach czasopism i wydawnictwach, uczy elementarnych zasad opracowania edycji krytycznych i popularnonaukowych dzieł literackich) -  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA(przygotowuje do pracy w różnego typu mediach) – tylko na studiach stacjonarnych,

  TEATROLOGICZNA (przygotowuje do pracy w teatrze i instytucjach kulturalno-oświatowych z nim związanych) – tylko na studiach stacjonarnych,

  FILMOZNAWCZA (przygotowuje do pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych związanych z filmem) – tylko na studiach stacjonarnych

  GLOTTODYDAKTYCZNA – na studiach II stopnia

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA WŁOSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Podstawowy program studiów na kierunku filologia, specjalność filologia włoska obejmuje naukę języka włoskiego od podstaw do poziomu C1 oraz drugiego języka nowożytnego na poziomie B2, a takze zajęcia poświęcone kulturze, zwłaszcza literaturze i sztuce oraz geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Studenci zapoznają się z arcydziełami literatury włoskiej od jej zarania aż do współczesności, poznają specyfikę kulturową poszczególnych włoskich regionów oraz wybrane zagadnienia z zakresu włoskiego kina, mediów, muzyki oraz kuchni. Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, w tym konwersatoria w języku angielskim. Studenci mogą ponadto uczestniczyć w zajeciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka, chemia, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia włoska jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Podstawowy program studiów na kierunku kulturoznawstwo obejmuje wiedzę z zakresu szeroko rozumianej historii i teorii kultury – przede wszystkim dwudziestowiecznej i najnowszej, ale wspartej również o najważniejsze zjawiska związane z wielkimi tradycjami kulturowymi Europy i świata. Zajęcia obejmują także zagadnienia społeczne tworzące podstawę dla teoretycznej refleksji o kulturze (m.in. socjologia) oraz zasadach ekonomicznych i prawnych leżących u podstaw organizacji współczesnych instytucji kultury i dotyczących zarządzania nimi, a także współczesnej muzeologii i dziejów kolekcjonerstwa. Prowadzone są zajęcia z zakresu literatury współczesnej i dawniejszej, refleksji nad językiem w różnych sytuacjach komunikacyjnych, podstaw antropologii, wprowadzenia do filozofii, elementów estetyki i wiedzy o doktrynach estetycznych, historii sztuki, historii muzyki, poetyki intersemiotycznej, wiedzy o teatrze, filmie, Internecie i e-learningu, technikach audiowizualnych, odmiennościach kulturowych, relacji między różnymi obszarami kultury w ramach Unii Europejskiej i poza jej obszarem. Nowym obszarem kształcenia odpowiadającym na zapotrzebowanie rynku pracy jest specjalizacja wprowadzająca do interdyscyplinarnych studiów muzeologicznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • MUZEOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Podstawowy program studiów I stopnia na kierunku muzeologia obejmuje zajęcia z historii muzealnictwa i kolekcjonerstwa oraz metodologii: historii, historii sztuki, archeologii, etnologii, socjologii i nauk przyrodniczych i technicznych, a także praktyczną naukę pracy w muzeum, w tym szczególnie organizację wystaw, edukację muzealną, przygotowanie publikacji i promocję muzeum. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami organizacji zbiorów (inwentaryzacji i digitalizacji) oraz konserwacji i  zasadami etyki zawodowej oraz prawem dotyczącym ochrony własności intelektualnej.

  Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, w tym konwersatoria w języku angielskim. Studenci muzeologii uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

  • Edytorska
  • Komunikacja językowa: media, reklama, PR
  • Zarządzenie kulturą
  • Tożsamość i stosunki międzykulturowe

  Na Wydziale Nauk Humanistycznych aktywnie działają liczne inne Koła Studenckie. Studentów muzeologii zapraszamy do organizacji Koła Przyjaciół Muzeów. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

  Studenci Wydziału mogą również studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Genui, Ostrawie, Ołomuńcu, Wilnie, Budapeszcie.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

suzi Ocena

spoko wydział fajni ludzie

dinks Ocena

chyba się komuś nie powiodło

Józek Ocena

Tragedia. Ten wydział jest na samym końcu na UKSW jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Wszyscy mają plany na nowy semestr od miesiąca, tylko na wnh jeszcze nic nie wiadomo. W dziekanacie nic nigdy nie wiadomo, wykładowcy tacy se, ogólnie jeden wielki kocioł. Nie polecam.