• EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe mają na celu: przekazanie Absolwentom gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności:

  1.  Umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Słuchaczy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także jej powiązanie z praktyką społeczną;

  2.  Umożliwia wypracowanie strategii rozpoznawania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym;

  3.  Zapewnia teoretyczno-praktyczne przygotowanie Słuchaczy do tworzenia właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, rehabilitacji i terapii dziecka/ucznia z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i/lub z oddziałami integracyjnymi i specjalnych (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej);

  4. Wspiera w kształtowaniu wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry pedagogów specjalnych do profesjonalnego zarządzania i realizacji procesu edukacji włączającej poprzez zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji i socjoterapii dziecka/ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych: w placówkach oświatowych, które realizują program edukacji włączającej (ogólnodostępnych), a także integracyjnych i/lub z oddziałami integracyjnym; na wszystkich poziomach edukacyjnych (przedszkola, szkoły) – zgodnie ze obowiązującym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; w życiu społecznym
  i kulturalnym w zakresie edukacji włączającej.

  Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem ze SPE. Absolwent studiów będzie przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie określonym specjalnością studiów (w zakresie edukacji włączającej). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zapraszamy Państwa na dwuletnie Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna”.

  Studia przygotowują do pracy w zakresie logopedii z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, zarówno pełnosprawnymi (doskonalącymi warsztat mowy), jak również z zaburzeniami (kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe mają na celu: przekazanie Absolwentom gruntownej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku. Proponowana forma kształcenia na studiach podyplomowych uzupełnia i aktualizuje wiedzę dotyczącą organizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzroku, a w szczególności:

  1. Umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Słuchaczy w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku (tyflopedagogiki), a także jej powiązanie z praktyką społeczną;
  2. Umożliwia wypracowanie strategii rozpoznawania potrzeb, możliwości i trudności dziecka/ucznia z niepełnosprawnością wzroku i udzielania mu wsparcia, zgodnie z jego potencjałem rozwojowym;
  3. Zapewnia teoretyczno-praktyczne przygotowanie Słuchaczy do tworzenia właściwych warunków do realizacji procesu edukacji, opieki, rehabilitacji i terapii dziecka/ucznia z niepełnosprawnością wzroku – w zakresie tyflopedagogiki, rehabilitacji wzroku, orientacji przestrzennej, stosowania technologii wspierającej osoby niewidome i słabowidzące na wszystkich poziomach edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i/lub z oddziałami integracyjnymi i specjalnych (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej);
  4. Wspiera w kształtowaniu wrażliwości etycznej oraz refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy  edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

roleks Ocena odpowiedz

jest ok

fifi Ocena odpowiedz

polecam

Gosia Ocena odpowiedz

Nuda nuda! Zmarnowane 3 lata!

marina Ocena odpowiedz

studia fajne, tylko czy jest po tym praca? mam nadzieje że nie skończę w biedronce