ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 4

tel. +48 22 59 347 10, +48 22 59 347 12-15;

e-mail: dwnh@sggw.pl

https://wsip.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 4

tel. +48 22 59 347 10, +48 22 59 347 12-15;

e-mail: dwnh@sggw.pl

https://wsip.sggw.pl/

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów pedagogika
  Studenci przygotowywani są do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach systemu oświaty zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny. Doskonalą takie kompetencje, jak wrażliwość i empatia, szczególnie cenione w obszarze działalności opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej.
  Absolwenci kierunku są doskonale wykształconymi, zorganizowanymi i zmotywowanymi pedagogami, posiadającymi wiedzę pedagogiczną i psychologiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, opieki oraz nauczania i uczenia się. Ponadto, posiadają umiejętności i kompetencje niezbędne do doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, historia, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Warszawie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunek studiów socjologia
  Studenci socjologii zdobywają specjalistyczną wiedzę o dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie oraz funkcjonowaniu człowieka w różnych strukturach społecznych. Uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania najnowszych metod oraz technik badawczych z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych.
  Studia socjologiczne dostarczają wiedzę o metodach badań marketingowych, badaniu rynku i opinii, dynamice życia publicznego, zarządzaniu i komunikacji w organizacji, społecznościach lokalnych i samorządzie terytorialnym w ramach wybranych modułów programowych.
  Cechą wyróżniającą absolwentów socjologii w SGGW jest szeroka wiedza socjologiczna, umiejętność kreatywnego i twórczego myślenia, znajomość specyfiki organizacji i zarządzania, umiejętność badania opinii publicznej i badania rynku, wiedza o instytucjach administracji rządowej i samorządowej, agencjach reklamowych i instytucjach pomocy społecznej. Badania zawodowych losów absolwentów wskazują na od lat niezmiennie wysoki poziom zatrudnienia osób kończących studia socjologiczne w SGGW.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: