Kompozycja i teoria muzyki

Kompozycja i teoria muzyki

Kompozycja i teoria muzyki studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Nie jest Ci straszna analiza form muzycznych, literatura muzyczna czy techniki kompozytorskie? Jesteś osobą uzdolnioną muzycznie i szukasz ciekawych studiów, które umożliwią Ci pracę artystyczną w zakresie kompozycji lub przygotują Cię do roli eksperta w dziedzinie teorii muzyki to jest to kierunek dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Aby zostać studentem Kompozycji i teorii muzyki, oprócz świadectwa maturalnego, konieczne jest także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego polegającego na sprawdzeniu predyspozycji słuchowych oraz przedstawienia dwóch napisanych przez Ciebie kompozycji. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu stajesz się studentem tego kierunku. Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kompozycja i teoria muzyki? Po ukończeniu studiów staniesz się profesjonalnie wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu kompozycji i teorii muzyki przygotowanym do podjęcia pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kompozycja i teoria muzyki? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach upowszechniania kultury oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Co więcej, będziesz mógł podjąć pracę w dziedzinie badawczej, redakcyjnej czy artystycznej. Jeżeli zatem Twoją pasją jest muzyka i chcesz przełożyć zainteresowania na pracę zawodową to Kompozycja i teoria muzyki jest kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na kompozycję i teorię muzyki, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: Praktyczne egzaminy wstępne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Ścieżki kształcenia na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Specjalności na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Specjalności na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Specjalności na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Specjalności na kierunku kompozycja i teoria muzyki

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kompozycję i teorię muzyki

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • orientowania się w literaturze muzycznej pochodzącej z różnych epok, rozumienia literatury muzycznej różnych epok,
  • stosowania różnych technik polifonicznych we własnych konstrukcjach dźwiękowych, rozpoznawania technik polifonicznych stosowanych w utworach różnych epok,
  • posługiwania się słuchem muzycznym w zakresie elementów dzieła muzycznego, swobodnego odczytywania zapisu nutowego głosem i słuchem wewnętrznym, analizowania zjawisk dźwiękowych, rytmicznych i emocjonalnych zawartych w dziełach muzycznych,
  • stosowania wybranych technik kompozytorskich XX wieku w kompozycjach własnych, w analizie słuchowej i w opracowaniach praktycznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI STUDIA NIESTACJONARNE

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI STUDIA I STOPNIA

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kompozycja i teoria muzyki

Absolwent kierunku kompozycja i teoria muzyki znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • nauczyciel w instytucjach upowszechniania kultury oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
  • pracy w przemyśle muzycznym,
  • pracownik instytucji kulturowych. 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Komentarze (0)