Kompozycja i teoria muzyki

Kompozycja i teoria muzyki

Dodaj do ulubionych

Kompozycja i teoria muzyki studia - kierunek studiów

Studia na kierunku kompozycja i teoria muzyki to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Współczesne studia z kompozycji i teorii muzyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku kompozycja i teoria muzyki: kompozycja muzyki filmowej, muzykoterapia, publicystyka muzyczna, rytmika, sound design, teoria muzyki - ścieżka kształcenia.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku kompozycja i teoria muzyki w roku akademickim 2022/2023 najczęściej podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu wstępnego.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Kompozycja i teoria muzyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Jednostka prowadząca

Kompozycja i teoria muzyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Kompozycja i teoria muzyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Kompozycja i teoria muzyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Kompozycja i teoria muzyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Akademia Muzyczna w Krakowie

Jednostka prowadząca

Kompozycja i teoria muzyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Jednostka prowadząca

Kompozycja i teoria muzyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Kompozycja i teoria muzyki - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI STUDIA NIESTACJONARNE

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI STUDIA I STOPNIA

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kompozycję i teorię muzyki

Program studiów i przedmioty

Aby zostać studentem Kompozycji i teorii muzyki, oprócz świadectwa maturalnego, konieczne jest także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego polegającego na sprawdzeniu predyspozycji słuchowych oraz przedstawienia dwóch napisanych przez Ciebie kompozycji.

Dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu stajesz się studentem tego kierunku. Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kompozycja i teoria muzyki?

Po ukończeniu studiów staniesz się profesjonalnie wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu kompozycji i teorii muzyki przygotowanym do podjęcia pracy zawodowej.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • orientowania się w literaturze muzycznej pochodzącej z różnych epok, rozumienia literatury muzycznej różnych epok,
 • stosowania różnych technik polifonicznych we własnych konstrukcjach dźwiękowych, rozpoznawania technik polifonicznych stosowanych w utworach różnych epok,
 • posługiwania się słuchem muzycznym w zakresie elementów dzieła muzycznego, swobodnego odczytywania zapisu nutowego głosem i słuchem wewnętrznym, analizowania zjawisk dźwiękowych, rytmicznych i emocjonalnych zawartych w dziełach muzycznych,
 • stosowania wybranych technik kompozytorskich XX wieku w kompozycjach własnych, w analizie słuchowej i w opracowaniach praktycznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku kompozycja i teoria muzyki?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Program kształcenie na kierunku kompozycja i teoria muzyki będzie oscylował głownie wokół nauk artystycznych.

 

Studia na kierunku kompozycja i teoria muzyki możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku kompozycja i teoria muzyki będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę na temat sztuk muzycznych, kompozycji i teorii muzyki, rytmiki oraz wielu innych dziedzin artystycznych. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Techniki kompozytorskie XX wieku
 • Krytyka i prelekcja
 • Improwizacja fortepianowa

Program nauczania zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie powyższych studiów artystycznych wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się realizować własne, muzyczne koncepcje artystyczne.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób rozpoznawać oraz analizować i interpretować materiał muzyczny. Studenci poznają także wybrany język obcy, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Nie jest Ci straszna analiza form muzycznych, literatura muzyczna czy techniki kompozytorskie? Jesteś osobą uzdolnioną muzycznie i szukasz ciekawych studiów, które umożliwią Ci pracę artystyczną w zakresie kompozycji lub przygotują Cię do roli eksperta w dziedzinie teorii muzyki to jest to kierunek dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować kompozycję i teorię muzyki

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek kompozycja i teoria muzyki:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku kompozycja i teoria muzyki trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kompozycja i teoria muzyki

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kompozycja i teoria muzyki? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach upowszechniania kultury oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Co więcej, będziesz mógł podjąć pracę w dziedzinie badawczej, redakcyjnej czy artystycznej. Jeżeli zatem Twoją pasją jest muzyka i chcesz przełożyć zainteresowania na pracę zawodową to Kompozycja i teoria muzyki jest kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku kompozycja i teoria muzyki znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • nauczyciel w instytucjach upowszechniania kultury oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • pracy w przemyśle muzycznym,
 • pracownik instytucji kulturowych. 

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Komentarze (0)