ul. Jagiellońska 13-15

 85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585-33-00

fax +48 52 585-33-08

e-mail: sekretariat@cm.umk.pl

http://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-lekarski.html

ul. Jagiellońska 13-15

 85-067 Bydgoszcz

tel. +48 52 585-33-00

fax +48 52 585-33-08

e-mail: sekretariat@cm.umk.pl

http://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-lekarski.html

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Biotechnologia
  Współczesna biotechnologia jest nowoczesną, bardzo szybko rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki. Celem kształcenia na kierunku biotechnologia jest wszechstronna edukacja studentów w zakresie kluczowym dla zastosowania zarówno teorii, jak i praktyki biotechnologicznej. Program obejmuje najnowsze zdobycze genetyki, biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej, również osiągnięcia informatyki, które przyczyniają się do zbierania, przechowywania i wykorzystywania podstawowej informacji o genomach wielu organizmów żywych. Studiujący biotechnologię są przygotowani do realizowania prac przyczyniających się do dynamicznego rozwoju medycyny.
  Absolwent posiada ogólną wiedzę teoretyczną i specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne, jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w nowoczesnych laboratoriach, szczególnie związanych z medycyną. Absolwent biotechnologii potrafi zastosować zdobytą wiedzę w laboratoriach związanych z ochroną zdrowia, przemysłem farmaceutycznym i ochroną środowiska, zna specyfikę eksperymentu laboratoryjnego, potrafi wyszukiwać, zbierać, selekcjonować oraz analizować informacje i korzystać z różnych baz danych. Jest wykwalifikowanym specjalistą potrzebnym w krajach wysoko uprzemysłowionych, korzystających z biotechnologii. Absolwent biotechnologii po uzyskaniu tytułu mgr biotechnologii i ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku analityka medyczna, zakończonych egzaminem państwowym może również wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego, który stał się zawodem zaufania publicznego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia, jest posiadanie tytułu licencjata lub rownoważnego kierunku Biotechnologia, lub licencjata, magistra lub rownoważny kierunku biologia. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

 • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent biotechnologii medycznej po uzyskaniu tytułu mgr biotechnologii i ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku analityka medyczna, zakończonych egzaminem państwowym może również wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego, który stał się zawodem zaufania publicznego.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub chemia lub fizyka

  Dowiedz się więcej

     Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia, jest posiadanie tytułu licencjata lub rownoważnego kierunku Biotechnologia, lub licencjata, magistra lub rownoważny kierunku biologia. Kandydaci są kwalifikowani na podstawie konkursu dyplomów.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Celem połączenia wiedzy medycznej z możliwościami techniki jest wykorzystanie jej w służbie człowiekowi. Treści medyczne stanowią podstawę dla zrozumienia procesów i zjawisk zachodzących w zdrowym i chorym organizmie ludzkim, a nowoczesne narzędzia i procesy techniczne służą analizie, wnioskowaniu, oraz tworzeniu nowoczesnych technologii medycznych. Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK uruchamia kierunek studiów wyższych Inżynierii biomedycznej, prowadząc własny nabór studentów. Tym samym otwiera się droga do międzyuczelnianego kształcenia studentów wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Platforma naukowo-dydaktyczna stworzona na bazie dwóch Uniwersytetów, staje się tym samym gwarantem wysokiego poziomu kształcenia i rozwoju kierunku studiów.
  Wszechstronność i interdyscyplinarność Inżynierii biomedycznej pozwoli absolwentom studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku użytkowników sprzętu medycznego. Odnajdą się oni na stanowiskach związanych z technologią przesyłania danych, do pracy na stanowisku inżyniera medycznego, a także w jednostkach naukowo-badawczych i sektorze zaawansowanych technologii. Znaczenie inżynierii biomedycznej jako nauki wspomagającej wiedzę medyczną jest zauważane i doceniane przez kraje wysoko rozwinięte, a zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę ciągle rośnie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Lekarski
  Zawód lekarza ma duży prestiż społeczny. Głównym zadaniem lekarza jest zachowanie zdrowia ludzkiego, leczenie chorych i poprawa jakości ich życia. Ta odpowiedzialna i trudna rola społeczna wymaga bardzo dobrego wykształcenia. Studia na kierunku lekarskim umożliwiają absolwentowi zdobycie realnej wiedzy teoretycznej  i umiejętności praktycznych, niezbędnych  do wykonywania zawodu lekarza, dalszego kształcenia zawodowego oraz pracy naukowej.
  Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość specjalizowania się w różnych dziedzinach medycyny. Może ubiegać się o zatrudnienie jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych. Ma możliwość pracy w szpitalach, przychodniach lekarskich i stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także może pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia lub matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka lub fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

   

 • OPTOMETRIA Stopień: II REKRUTACJA

  Optometria to wszechstronna edukacja studentów, której celem jest przygotowanie specjalistycznej kadry, zajmującej się diagnostyką wybranych chorób, w szczególności wad wzroku, oraz zaopatrzeniem pacjentów w wyroby medyczne służącej do ich korekcji, jak okulary czy soczewki kontaktowe. 

  Absolwent optometrii zostanie przygotowany do:

  • prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej,
  • samodzielnego pomiaru refrakcji oka, korekcji wad wzroku za pomocą soczewek kontaktowych, przeprowadzania przesiewowych badań okulistycznych oraz do współpracy z okulistą w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku i schorzeń okulistycznych.
  • prowadzenia badań naukowych oraz dzielenia się doświadczeniem zawodowym poprzez publikacje i udział w konferencjach naukowych
  • profilaktyki chorób oraz oceny podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Optometria jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • OPTYKA OKULAROWA Z ELEMENTAMI OPTOMETRII Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Bydgoszcz - kierunek Optyka okularowa z elementami optometrii
  Celem kształcenia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii jest wszechstronna edukacja studentów w zakresie diagnostyki wad wzroku oraz zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne służące do ich korekcji, jak okulary czy soczewki kontaktowe.
  Kształcenie na nowym kierunku przygotuje absolwenta do prowadzenia warsztatu optyka okularowego, do właściwego doboru opraw okularowych oraz zapewni wiedzę z zakresu doboru korekcji okularowej i aplikacji soczewek kontaktowych. Absolwent optyki będzie mógł prowadzić pomiary w zakresie niezbędnym dla potrzeb wykonywania okularów oraz udzielać instrukcji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi. Zostanie wyposażony w narzędzia pozwalające na kompetentną sprzedaż soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji. Ponadto zostanie przygotowany do samodzielnej pracy badawczej i zespołowej, dyskusji o wynikach badań i obserwacji, formułowania opinii oraz pisania raportów z badań. Program studiów jest ukierunkowany na umiejętności praktyczne, kontakt z klientem/pacjentem oraz wzbogacony zajęciami z zakresu przedsiębiorczości. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)