Optometria studia - kierunek studiów

Optometria… Zapytasz pewnie: a czym to się różni od optyki? Sama optyka jest działem fizyki zajmującym się badaniem natury światła, jego emisją, prawami jakimi się rządzi, jak oddziałuje z materią oraz jak przez owe materie jest pochłaniane. Niegdyś optyka zajmowała się badaniem jedynie światła rejestrowalnego przez oko ludzkie, natomiast wraz z upływem lat i rozwojem technologii bada również promieniowanie elektromagnetyczne - ultrafiolet i podczerwień, które nazywane są światłem niewidzialnym.

 

Praca po studiach

Optometria natomiast jest dziedziną wiedzy stosowanej, co znaczy, że zajmuje się samym procesem widzenia oraz jego ochroną, usprawnianiem i rozwojem. Zawód optometrysty należy do zawodów wchodzących w skład systemu ochrony zdrowia, a osoba go wykonująca działa w zakresie badania wad wzroku. Do jej obowiązków należy przebadanie wzroku pacjenta, równiez za pomocą specjalnie do tego wyprodukowanej aparatury, dobranie pomocy wzrokowych takich jak okulary, soczewki kontaktowe i tym podobne, oraz - na zlecenie okulisty - może prowadzić rehabilitację układu wzrokowego, która prowadzi do przywrócenia poprawności widzenia.

 

Dla kogo ten kierunek

Jak widzisz, kierunek studiów optometria, ma ścisły związek z obszarem nauk medycznych, więc aby wstąpić w szeregi jego studentów, powineneś się upewnić, czy rzeczywiście biologia, chemia i fizyka były w szkole Twoimi mocnymi stronami, ponieważ w dużej mierze na tych studiach będziesz miał do czynienia właśnie z tymi naukami.

 

Program studiów i przedmioty

Jeśli już zdecydujesz się podjąć naukę na tym kierunku studiów możesz być pewien, że w Twoim planie zajęć znajdą się takie przedmioty, które poruszają tematykę taką jak histologia, optyka geometryczna i fizyczna środowiska wzrokowego, podstawy biochemii, farmakologia i mikrobiologia, optyka fizjologiczna, percepcja wzrokowa, badania optometryczne, widzenie obuoczne czy soczewki kontaktowe i wiele, wiele innych. Student uzyska zatem wiedzę z zakresu optometrii, optyki, oftalmiki i elementow okulistyki.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku optometria, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, fizyka  z astronomią.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OPTOMETRIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku biofizyka

UCZELNIE, GDZIE OPTOMETRIA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku biofizyka

Specjalności na kierunku fizyka techniczna

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Optyka  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku optyka

POPULARNE MIASTA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OPTOMETRIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując optometrię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • dobierania i przepisywania soczewek okularowych i kontaktowych
 • projektowania i dobierania opraw okularowych
 • obsługi aparatury specjalistycznej do badania wzroku
 • badania wzroku i wykrywania jego wad u pacjentów
 • przeprowadzania i nadzorowania rehabilitacji wzroku

Jak wyglądają studia na kierunku optometria?

Większość ośrodków akademickich w Polsce wie, że dziś – oprócz bogatej oferty kształcenia – ważna jest również forma. Dlatego też studia na kierunku optometria będziesz mógł rozpocząć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Zastanów się, który z nich lepiej odzwierciedli twoje oczekiwania. Studia stacjonarne, czyli dzienne, mają charakter regularnych spotkań w trakcie tygodnia. Z kolei kształcenie zaoczne ma formę weekendowych zjazdów naukowych. Studenci część materiału teoretycznego muszą opanować sami oraz czekają ich opłaty za czesne.

Studia na kierunku optometria mają interdyscyplinarny, ponieważ łączą zagadnienia zarówno fizyczne, jak i medyczne. Oznacza to, że w siatce programowej odnajdziesz przede wszystkim przedmioty z tego zakresu. Można zaliczyć do nich przykładowo:

 • biofizykę;
 • statystykę medyczną;
 • fizyka procesu widzenia i modelowanie;
 • czy soczewki kontaktowe itd.

 

Pamiętaj, że zajmować się będziesz przede wszystkim widzeniem, więc to narząd oka oraz to, co z nim związane znajdą się w centrum twoich zainteresowań. Czekają na ciebie wykłady, ćwiczenia praktyczne oraz laboratoryjne, dzięki którym dowiesz się między innymi jak:

 • rozwiązywać różnorodne problemy wzrokowe;
 • dopasowywać szkła okularowe oraz soczewki;
 • dbać o wzrok swoich klientów.

 

Ważne jest to, byś swoją wiedzę o wadach wzroku potrafił wykorzystać przede wszystkim podczas aktywnych działań. Nauczysz się zatem również tego, jak wykonywać poprawnie techniki pomiarowe podczas doboru okularów oraz – co najważniejsze – jak poprawnie użytkować sprzęt optyczny.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OPTOMETRIA STUDIA NIESTACJONARNE

OPTOMETRIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku optometria?

Studia na kierunku optometria dzielimy na dwa podstawowe cykle kształcenia. Absolwenci szkół średnich swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczynają od kształcenia I stopnia. Trwa ono trzy lata i kończy się otrzymaniem tytułu licencjata. Z kolei studia II stopnia warto wybrać wtedy, gdy chce się zadbać o kompletność wykształcenia. Trwają one dwa lata i mają charakter uzupełniający. Po pomyślnej obronie pracy dyplomowej studenci otrzymają tytuły zawodowe magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OPTOMETRIA STUDIA II STOPNIA

OPTOMETRIA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku optometria

Absolwent kierunku optometria znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • właściciel swojego salonu optycznego
 • wykonawca pomiarów wad wzrokowych
 • optometrysta
 • pracownik salonu optycznego
 • portach i terminalach

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU OPTOMETRIA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OPTOMETRIA

Komentarze (1)

marek odpowiedz

odradzam optometrie podyplomową na uniwersytecie śląskim. Podejście do słuchacza i poziom jaki prezentują prowadzący to jedno wielkie nieporozumienie