Optometria

Optometria

Studia na kierunku optometria możesz podjąć na 6 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Optometria stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Optometria stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Optometria stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Optometria stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Optometria stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Optometria stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Optometria stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Optometria stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie optometria jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku fizyka techniczna

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Optyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku optyka

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Biofizyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biofizyka

Optometria studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Optometria to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku optometria
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku optometria możesz podjąć na 6 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | optometria - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku optometria najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku optometria:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Optometria - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując optometrię

W programie studiów na kierunku Optometria znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Zaawansowane badanie refrakcji
 • Farmakologia dla optometrysty
 • Telemedycyna w optometrii
 • Podstawy chorób wewnętrznych
 • Statystyka medyczna
 • Aolikacja soczewek kontaktowych
 • Dobór pomocy dla słabowidzących
 • Fizyka procesów widzenia
 • Chirurgia okulistyczna
 • Rozwój i starzenie się narządu wzroku
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • dobierania i przepisywania soczewek okularowych i kontaktowych
 • okulistyki, optometrii, optyki okularowej, a także fizyki
 • projektowania i dobierania opraw okularowych
 • przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej i dynamicznej
 • obsługi aparatury specjalistycznej do badania wzroku
 • podstaw psychologii i komunikacji interpersonalnej
 • badania wzroku i wykrywania jego wad u pacjentów
 • przeprowadzania i nadzorowania rehabilitacji wzroku

Jak wyglądają studia na kierunku optometria?

Optometria… Zapytasz pewnie: a czym to się różni od optyki? Sama optyka jest działem fizyki zajmującym się badaniem natury światła, jego emisją, prawami jakimi się rządzi, jak oddziałuje z materią oraz jak przez owe materie jest pochłaniane.

Niegdyś optyka zajmowała się badaniem jedynie światła rejestrowalnego przez oko ludzkie, natomiast wraz z upływem lat i rozwojem technologii bada również promieniowanie elektromagnetyczne - ultrafiolet i podczerwień, które nazywane są światłem niewidzialnym.

 

1. Tryb studiów

Większość ośrodków akademickich w Polsce wie, że dziś – oprócz bogatej oferty kształcenia – ważna jest również forma. Dlatego też studia na kierunku optometria będziesz mógł rozpocząć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Zastanów się, który z nich lepiej odzwierciedli twoje oczekiwania. Studia stacjonarne, czyli dzienne, mają charakter regularnych spotkań w trakcie tygodnia.

Z kolei kształcenie niestacjonarne (zaoczne) ma formę weekendowych zjazdów naukowych. Studenci część materiału teoretycznego muszą opanować sami oraz czekają ich opłaty za czesne.

 

Studia na kierunku Optometria możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku optometria mają interdyscyplinarny, ponieważ łączą zagadnienia zarówno fizyczne, jak i medyczne. Oznacza to, że w siatce programowej odnajdziesz przede wszystkim przedmioty z tego zakresu. Można zaliczyć do nich przykładowo:

 • biofizykę;
 • statystykę medyczną;
 • fizyka procesu widzenia i modelowanie;
 • czy soczewki kontaktowe itd.

 

Pamiętaj, że zajmować się będziesz przede wszystkim widzeniem, więc to narząd oka oraz to, co z nim związane znajdą się w centrum twoich zainteresowań. Czekają na ciebie wykłady, ćwiczenia praktyczne oraz laboratoryjne, dzięki którym dowiesz się między innymi jak:

 • rozwiązywać różnorodne problemy wzrokowe;
 • dopasowywać szkła okularowe oraz soczewki;
 • dbać o wzrok swoich klientów.

 

Ważne jest to, byś swoją wiedzę o wadach wzroku potrafił wykorzystać przede wszystkim podczas aktywnych działań. Nauczysz się zatem również tego, jak wykonywać poprawnie techniki pomiarowe podczas doboru okularów oraz – co najważniejsze – jak poprawnie użytkować sprzęt optyczny.

 

3. Nabywane umiejętności

Jeśli już zdecydujesz się podjąć naukę na tym kierunku studiów możesz być pewien, że w Twoim planie zajęć znajdą się takie przedmioty, które poruszają tematykę taką jak histologia, optyka geometryczna i fizyczna środowiska wzrokowego, podstawy biochemii, farmakologia i mikrobiologia, optyka fizjologiczna, percepcja wzrokowa, badania optometryczne, widzenie obuoczne czy soczewki kontaktowe i wiele, wiele innych. Student uzyska zatem wiedzę z zakresu optometrii, optyki, oftalmiki i elementow okulistyki.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jak widzisz, kierunek studiów optometria, ma ścisły związek z obszarem nauk medycznych, więc aby wstąpić w szeregi jego studentów, powineneś się upewnić, czy rzeczywiście biologia, chemia i fizyka były w szkole Twoimi mocnymi stronami, ponieważ w dużej mierze na tych studiach będziesz miał do czynienia właśnie z tymi naukami.

 

5. Gdzie studiować Optometrię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Optometria:

Ile trwają studia na kierunku optometria?

Studia na kierunku Optometria trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia na kierunku optometria dzielimy na dwa podstawowe cykle kształcenia. Absolwenci szkół średnich swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczynają od kształcenia I stopnia. Trwa ono trzy lata i kończy się otrzymaniem tytułu licencjata.

Z kolei studia II stopnia warto wybrać wtedy, gdy chce się zadbać o kompletność wykształcenia. Trwają one półtora roku lub dwa lata i mają charakter uzupełniający. Po pomyślnej obronie pracy dyplomowej studenci otrzymają tytuły zawodowe magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku optometria

Optometria natomiast jest dziedziną wiedzy stosowanej, co znaczy, że zajmuje się samym procesem widzenia oraz jego ochroną, usprawnianiem i rozwojem. Zawód optometrysty należy do zawodów wchodzących w skład systemu ochrony zdrowia, a osoba go wykonująca działa w zakresie badania wad wzroku.

Do jej obowiązków należy przebadanie wzroku pacjenta, równiez za pomocą specjalnie do tego wyprodukowanej aparatury, dobranie pomocy wzrokowych takich jak okulary, soczewki kontaktowe i tym podobne, oraz - na zlecenie okulisty - może prowadzić rehabilitację układu wzrokowego, która prowadzi do przywrócenia poprawności widzenia.

 
Absolwent kierunku optometria znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • właściciel swojego salonu optycznego
 • wykonawca pomiarów wad wzrokowych
 • optometrysta
 • pracownik salonu optycznego
 • portach i terminalach

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Optometria studia niestacjonarne

Optometria studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Optometria studia I stopnia

Optometria studia II stopnia

Zobacz inne kierunki medyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki medyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku optometria

Miasta, które oferują studia na kierunku Optometria

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (1)

marek odpowiedz

odradzam optometrie podyplomową na uniwersytecie śląskim. Podejście do słuchacza i poziom jaki prezentują prowadzący to jedno wielkie nieporozumienie