• DIAGNOSTYKA AGROFAGÓW I OCHRONA ROŚLIN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów:

  - Diagnozowanie chorób roślin i ich ochrona,

  - Diagnozowanie uszkodzeń i ochrona roślin przed szkodnikami,

  - Diagnozowanie i regulacja zachwaszczenia,

  - Techniki identyfikacji czynników biologicznych i uwarunkowań odporności w produkcji roślinnej,

  - Ochrona produktów przechowywanych , - Środki ochrony roślin i substancje wspierające ich zdrowotność, - Organizmy pożyteczne w ochronie roślin,

  - Metody, technika i bhp w ochronie roślin,

  - Podstawy prawne integrowanej produkcji i ochrony roślin,

  - Agrotechnika w integrowanej ochronie roślin.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOZOWANIE STANU UPRAW ROLNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Efektem kształcenia jest przygotowanie absolwenta:  umożliwiających szacowanie plonu i strat powstałych na skutek zdarzeń losowych lub działalności nierolniczej w uprawach roślin rolniczych: zbożowych, okopowych, przemysłowych i bobowych oraz w uprawie warzyw, nasadzeniach drzew i krzewów owocowych; wiedzy przyrodniczej i specjalistycznej z zakresu wykorzystania potencjału biologicznego roślin rolniczych o oddziaływaniu czynników wpływających na produkcyjność i plenność roślin pozwalającej na ocenę stanu upraw rolnych oraz jakości surowców roślinnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GORZELNICTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  • Przygotujemy Cię do podjęcia pracy w gorzelniach i zakładach związanych z produkcją napojów alkoholowych.
  • Poznasz oceny jakości surowców, produktów finalnych oraz podstawy organizacji bezpieczeństwa i funkcjonowania zakładów.
  • Zdobędziesz wiedzę z zakresu charakterystyki surowców podstawowych i pomocniczych stosowanych w gorzelnictwie.
  • Zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa i ekonomicznych aspektów produkcji spirytusu oraz napojów alkoholowych w Polsce i krajach UE.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIUM UPRAWY I HODOWLI ROŚLIN OZDOBNYCH I WARZYWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studium jest uzyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry absolwentów poprzez wyjście naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rolnictwa i ogrodnictwa w zakresie nowoczesnych systemów uprawy i hodowli roślin ozdobnych i warzywnych z wykorzystaniem narzędzi biotechnologicznych.

  Ponadto świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadaje absolwentom uprawnienia rolnicze (wg Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 lipca 2015 roku). Cel ten łączy się ze Strategią Rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy Projekt 11.4. e): Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach ścisłych (inżynierskich) i przyrodniczych.

  Absolwent zdobywa kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w sektorze rolnictwa, ogrodnictwa oraz w przemyśle biotechnologicznym. Może zostać zatrudniony w zarówno w państwowych jak i komercyjnych laboratoriach badawczo-rozwojowych związanych z uprawą i hodowlą roślin. Uzyskane wykształcenie umożliwi podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej, odnalezienie się na rynku pracy, w przedsiębiorstwach Regionu Kujawsko-Pomorskiego, w pozostałych częściach kraju czy też za granicą, głównie w krajach UE.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SIEDLISKAMI PRZYRODNICZYCH OBSZARÓW WIEJSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przedstawienie zróżnicowania wartościowych, chronionych elementów środowiska w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przegląd najważniejszych gatunków chronionych i rzadkich flory i fauny Polski, poznanie zasad gospodarowania na obszarach chronionych w Polsce.

  W ramach studiów studenci nauczą się między innymi zasad tworzenia planów ochrony, ocen oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, ekspertyz przyrodniczych, w tym również ekspertyz do programów rolnośrodowiskowych. Przedstawiona zostanie problematyka wymierania gatunków i ekosystemów oraz inwazji gatunków obcych. Wszystkie zagadnienie przedstawione zostaną w oparciu aktualne akty prawa środowiska, podstawy kartografii przyrodniczej oraz zasady prowadzenia edukacji i komunikacji społecznej.

  Studenci zostaną zapoznani z formami popularyzacji wiedzy o zagrożeniach i wartościach przyrodniczych oraz o sposobach turystycznego wykorzystania obiektów chronionych. Słuchacze studiów poznają teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony ekosystemów, warunki ochrony siedlisk priorytetowych oraz możliwości prowadzenia gospodarki rolnej na siedliskach przyrodniczych. Nauczą się korzystania z korzystania z baz danych. Będą potrafili dokonać oceny szkód w środowisku. W czasie zajęć terenowych zostaną pokazane liczne obiekty przyrodnicze oraz metody badań terenowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Opinie (4)

kamila Ocena odpowiedz

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy łączy tradycję z nowoczesnością i świetnie przewiduje zmiany, które zachodzą na rynku. Kierunki, które proponowane są w ofercie dydaktycznej to krok do kariery, a co najważniejsze pewnej pracy

marta Ocena odpowiedz

UTP to prestiżowa uczelnia z tradycjami, zatem studiowanie tutaj daje powód do dumy. Bardzo lubię tę uczelnię, nie tylko dlatego, że gwarantuje solidne wykształcenie. Można spotkać tutaj bardzo ciekawych ludzi, zarówno w gronie studentów, jak i wykładowców

damian Ocena odpowiedz

Rolnictwo na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy to nowoczesna nauka, konkretne umiejętności i specjalistyczna wiedza. Nie muszę szukać oferty edukacyjnej w innych miastach, gdyż w swoim mam po prostu najlepszą

marta Ocena odpowiedz

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy to prestiżowa i ceniona uczelnia, dlatego nauka daje bardzo wiele satysfakcji, ale też nie należy do najprostszych. Trzeba się trochę namęczyć, ale warto poważnie do tego podejść