Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

ul. H. Pobożnego 11

70-507 Szczecin

tel. (91) 48 09 632;  (91) 48 09 756

fax (91) 48 09 757

e-mail: dt@am.szczecin.pl

https://www.am.szczecin.pl/wydzial-wiet

Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Akademia Morska w Szczecinie

ul. H. Pobożnego 11

70-507 Szczecin

tel. (91) 48 09 632;  (91) 48 09 756

fax (91) 48 09 757

e-mail: dt@am.szczecin.pl

https://www.am.szczecin.pl/wydzial-wiet

Informacje o Wydziale Inżynieryjno - Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu jest najmłodszym wydziałem Akademii Morskiej w Szczecinie. Program studiów na wydziale koncentruje się na teoretycznych i praktycznych zagadnieniach inżynieryjnych, technologicznych, ekonomicznych i zarządczych. Pozwala on na samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w warunkach konkurencji i globalizacji procesów gospodarczych z zastosowaniem najnowszych metod i technik informatycznych.
Głównym celem działalności wydziału jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji, eksploatacji portów i floty oraz logistyki i systemów transportu, na potrzeby firm spedycyjnych, transportowych i logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i żeglugi śródlądowej.
 

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Opinie (1)

Adam Ocena odpowiedz

Na tym wydziale kierunek transport najciekawszy i najlepszy.