Politechnika Morska w Szczecinie

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Politechnika Morska w Szczecinie ×

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

tel.  91-48-09-400

http://www.pm.szczecin.pl/

https://rekrutacja.pm.szczecin.pl/

Kierunki studiów - Politechnika Morska w Szczecinie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Politechnika Morska w Szczecinie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Politechnika Morska w Szczecinie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

W zależności od kierunku: świadectwo ukończenia szkoły, maturalne, zaświadczenie o stanie zdrowia, książeczkę zdrowia marynarza (tylko kierunki "pływające"). Najlepiej sprawdzić w wymaganiach konkretnego interesującego Cię kierunku.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Najpierw obowiązuje rejestracja elektroniczna. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listownie na adresy komisji rekrutacyjnych - zależnie od kierunku, najlepiej sprawdzić w opisie konkretnego interesującego Cię kierunku. 

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty można składać osobiście, ale można też wysłać pocztą lub kurierem.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Jak najbardziej, mogą.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Tak - kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów będą brani pod uwagę w procesie rekrutacyjnym

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

W rejestracji elektronicznej tak.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

W zależności od charakteru i zasięgu konkursu - kandydaci mogą być przyjmowani na preferencyjnych warunkach. 

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja pojawi się na indywidualnym profilu zakładanym podczas rejestracji, zostanie też przesłana oficjalnym pismem. 

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Trzeba pilnować przede wszystkim terminów rejestracji i składania dokumentów.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Nie, należy złożyć dokumenty w siedzibie uczelni (osobiście lub wysłać je na adres komisji rekrutacyjnej)

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Przelewem na konto bankowe lub w kasie uczelni w Szczecinie

Co wpisać w tytule przelewu?+

Imię i nazwisko kandydata oraz kierunek

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Przed datą zakończenia rekrutacji

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew można dokonać z dowolnego konta, wystarczy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz kierunek w tytule przelewu.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • Zasady rekrutacji

 • Politechnika Morska - kierunki studiów

 • O uczelni

 • Studia podyplomowe

 • Biuro Karier

 • Erasmus

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Politechnika Morska - kierunki studiów

O uczelni

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (1)

nawigator Ocena odpowiedz

bardzo dobra uczelnia