Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

ul. H. Pobożnego 11

70-507 Szczecin

tel. (91) 48 09 632;  (91) 48 09 756

fax (91) 48 09 757

e-mail: dt@am.szczecin.pl

https://www.am.szczecin.pl/wydzial-wiet

Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Akademia Morska w Szczecinie

ul. H. Pobożnego 11

70-507 Szczecin

tel. (91) 48 09 632;  (91) 48 09 756

fax (91) 48 09 757

e-mail: dt@am.szczecin.pl

https://www.am.szczecin.pl/wydzial-wiet

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Uczelnie Szczecin - kierunek Logistyka
  Absolwent tej specjalności jest profesjonalnie przygotowany do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i informacjami w przedsiębiorstwie. Potrafi diagnozować, rozwiązywać problemy i monitorować procesy gospodarcze, w tym transportowe.
  Posiada umiejętności projektowania procesów produkcyjnych i transportowych. Podejmuje decyzje strategiczne i operacyjne w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Może znaleźć zatrudnienie jako specjalista logistyki w przedsiębiorstwie, operator branży TSL, projektant i doradca zajmujący się logistyką, transportem i spedycją, ekspert logistyczny w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. 
  Posługuje się profesjonalnie językiem obcym, zwłaszcza angielskim, zna terminologię logistyczno-transportową oraz potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
  • Logistyka turystyki wodnej
  • Logistyka metropolitalna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSPORT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Szczecin - kierunek Transport
  Absolwenci tego kierunku są specjalistami w zakresie nowoczesnego transportu ładunków, eksploatacji terminali transportu zintegrowanego i centrów logistycznych oraz organizacji zarządzania łańcuchem transportowym „dom–dom”. Mają umiejętność wykorzystania technologii informatycznych w pracy zawodowej.
  Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach eksploatacyjnych i projektowo-konstrukcyjnych transportu, logistyki i spedycji w podmiotach gospodarczych stanowiących ich zaplecze oraz w instytucjach związanych z szeroko pojętym transportem. Biegle posługują się zawodowym językiem angielskim. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja portów i floty morskiej
  • Eksploatacja terminali kontenerowych
  • Logistyka transportu zintegrowanego
  • żegluga śródlądowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy transportu zintegrowanego
  • Inteligentne systemy transportowe
  • Inteligent transport systems
  • Inland shipping managment

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja portów i floty morskiej
  • Eksploatacja terminali kontenerowych
  • Logistyka transportu zintegrowanego
  • żegluga śródlądowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Szczecin - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw gospodarki morskiej. 
  Ma umiejętności wyznaczania optymalnych celów strategicznych i operacyjnych oraz skutecznej organizacji, koordynacji i kontroli wyznaczonych zadań produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym oraz zarządzania transportem zintegrowanym.
  Dysponuje wiedzą o przedsiębiorczości, zasadach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, o etyce zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w globalnej gospodarce. Posiada umiejętności z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, zdobyte w laboratoriach naukowych wyposażonych w użytkowe oprogramowanie oraz na praktykach krajowych i zagranicznych. Biegle posługuje się zawodowym językiem angielskim.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie jakością produkcji i usług
  • Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
  • Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie jakością produkcji i usług
  • Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
  • Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Nowy kierunek - Zarządzanie da absolwentom najnowszą wiedzę o świecie zarządzania, pozwoli zrozumieć, dlaczego każdy może być milionerem, ale nie każdy nim zostaje. Otworzy studentów na nowe horyzonty, gdzie nabyte umiejętności przygotują absolwenta do pracy na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w gospodarce morskiej naszego regionu ale i różnych zakamarkach świata.

  Poszerzone zajęcia z angielskiego (bez tego ani rusz we współczesnym biznesie), przedmioty prowadzone również przez menedżerów, dyrektorów czy właścicieli przedsiębiorstw (np. Przedsiębiorczość, Geniusze zarządzania, Kultura menedżerska, Zarządzanie strategiczne) pozwolą studentom na zrozumienie zasad efektywnego zarządzania i budowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

  Szkoła Menedżerów będzie kształcić tak, że również sektor TSL nie będzie miał dla przyszłych zarządzających tajemnic. Bo gospodarka morska i sektor TSL to w zglobalizowanej gospodarce kluczowe obszary dla budowa bogactwa regionów i ich mieszkańców. Nasza Szkoła Menedżerów to miejsce zarówno dla absolwentów szkół średnich nie mających doświadczenia jak i dla tych, którzy mając już doświadczenia zawodowe mają wysokie aspiracje biznesowe i chcą zarządzać. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
  • Organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
  • Organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Opinie (1)

Adam Ocena

Na tym wydziale kierunek transport najciekawszy i najlepszy.