• INŻYNIERIA METALI NIEŻELAZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Inżynieria Metali Nieżelaznych (IMN) to najszerszy merytorycznie kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa w obszarze metali nieżelaznych. Kształcenie obejmuje następującą wiedzę podstawową i technologiczną: projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych materiałów do zastosowań w strategicznych działach gospodarki, półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy faza ciekła – faza stała (odlewanie), faza stała – faza stała (metalurgia proszków), przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno (procesy wyciskania, kucia, walcowania, ciągnienia i tłoczenia) oraz nanotechnologii, obróbki cieplnej i chemicznej w celu efektywnego kształtowania własności objętościowych (inżynieria struktury) i powierzchniowych (inżynieria powierzchni) materiałów i wyrobów.

  Kierunek kształcenia Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu całokształtu podstaw mechaniki i struktury materiałów metalicznych uzyskanych na bazie metali nieżelaznych oraz tradycyjnych i innowacyjnych metod ich przetwarzania i badania.

  Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., polskie i zagraniczne zakłady przetwórstwa metali nieżelaznych)

  Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje dwie (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

  ścieżka 1 - Inżynieria materiałów metalicznych

  ścieżka 2 – Przetwórstwo metali nieżelaznych

  Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje cztery (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

  ścieżka 1 – Inżynieria nowych materiałów

  ścieżka 2 – Zaawansowane technologie przetwórstwa metali

  ścieżka 3 – Modern materials, design and application

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI Stopień: I II REKRUTACJA

  Inżynieria Produkcji i Jakości (IPJ) to kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych, który pozwala studentom nabyć wiedzę w zakresie zasad projektowania wyrobów i procesów ich wytwarzania oraz przemysłowej efektywnej realizacji tych procesów. Duża różnorodność metali nieżelaznych i ich wzajemnych kompozycji chemicznych przekłada się na potrzebę uniwersalnej wiedzy na poziomie inżynierskim i magisterskim o materiałach i technologiach ich wytwarzania i przetwarzania, logistyce i kosztach wytwarzania, jakości i systemach monitorowania produkcji, specyfice i rynku metali, zapotrzebowaniu i horyzontalnych potrzebach poszczególnych gałęzi przemysłu i gospodarki jako całości, konkurencji lokalnej i globalnej.

  Kierunek kształcenia Inżynieria Produkcji i Jakości na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcyjnej i inżynierii jakości w zakładach branży metali nieżelaznych i branż pokrewnych. Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., polskie i zagraniczne instytucje managementu, jakości, zakłady projektowania, przetwórstwa metali nieżelaznych oraz ).

  Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje (do wyboru) dwie ścieżki dyplomowania:

  Ścieżka 1 - Inżynieria produkcji i logistyka

  Ścieżka 2 - Zarządzanie jakością

  Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje jedną ścieżkę dyplomowania:

  Nowoczesne systemy produkcji i zarzadzania jakością

  Ścieżka dyplomowania - Nowoczesne systemy produkcji i zarzadzania jakością uzupełnia wiedzę inżynierską absolwenta o następujące kompetencje: systemy doskonalenia jakości i zarządzania ryzykiem w firmie, zaawansowane analizy statystyczne, planowanie eksperymentów i sieci neuronowe, zaawansowane procesy produkcyjne, planowanie strategii w firmie, ocena jakości procesów i wyrobów w przemyśle, systemy Six Sigma, Lean Manufacturing, Kaizen, Industry 4.0, Smart Factory i World Class Manufacturing, projektowanie łańcucha dostaw w firmie oraz praktyczne rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjnych w firmie z udziałem prowadzących przez ekspertów z przemysłu.

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent kierunku Inżynieria Produkcji i Jakości jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych w charakterze menager produkcji, pracownik laboratoriów w zakładach przemysłowych i instytutach badawczych, działach R&D oraz w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

 • MATERIAŁY I TECHNOLOGIE METALI NIEŻELAZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MTMN) to nowy kierunek kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych, którego głównym celem jest kształcenie studentów w zakresie wiedzy materiałowej i technologicznej dedykowanej najnowszym oczekiwaniom i potrzebom strategicznych gałęzi przemysłu obsługujących strategiczne działy gospodarki, które wykorzystują metale nieżelazne i ich pochodne. Należą do nich Elektroenergetyka (dynamiczny wzrost konsumpcji energii elektrycznej, wzrost efektywności przesyłu), Transport (Dolina Lotnicza, program elektromobilność, Koleje Dużych Prędkości), Budownictwo (Inteligentne domy, nowoczesne systemy ogrzewania i klimatyzacji, odnawialne źródła energii, sprzęt AGD), Medycyna (wspomaganie medycyny konwencjonalnej -szpitale, miejsca użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, lotniska, dworce kolejowe ). Wymienione działy gospodarki stawiają coraz to wyższe wymagania względem własności eksploatacyjnych wyrobów, co się przekłada na potrzeby budowy wiedzy o nowych materiałach i technologiach ich wytwarzania i przetwórstwa. W tym się lokuje nowoczesność i atrakcyjność kierunku kształcenia Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych.

  Kierunek kształcenia Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów na bazie metali nieżelaznych oraz innowacyjnych metod ich przetwarzania.

  Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., zakłady produkcji sprzętu medycznego, transportowego, lotniczego, zbrojeniowego).

  Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje (do wyboru) następujące ścieżki dyplomowania:

  Ścieżka 1 - Materiały i technologie w elektroenergetyce

  Ścieżka 2 - Materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie

  Ścieżka 3 - Materiały i technologie w budownictwie

  Ścieżka 4 - Materiały i technologie w medycynie

  Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje (do wyboru) następujące ścieżki dyplomowania:

  Ścieżka 1 - Zaawansowane materiały i technologie w elektroenergetyce

  Ścieżka 2 - Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie

  Ścieżka 3 - Zaawansowane materiały i technologie w budownictwie

  Ścieżka 4 - Zaawansowane materiały i technologie w medycynie

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

 • RECYKLING I METALURGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Recykling i Metalurgia (R&M) to dwie fundamentalne specjalizacje w obrębie dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa w obszarze materiałów metalicznych, które obejmują całokształt wiedzy nad wytwarzaniem metali z minerałów i surowców wtórnych, przy czym Metalurgia to nauka o metodach wytwarzania czystych metali nieżelaznych (w tym również żelaza) z minerałów (z rud metali), nazywana również metalurgią pierwotną, natomiast Recykling (metalurgia wtórna) – jest nauką o metodach odzyskiwania tych metali z wyrobów, które utraciły swoje pierwotne własności użytkowe.

  Kierunek kształcenia Recykling i metalurgia na Wydziale Metali Nieżelaznych jest jedynym w Polsce i unikatowym w skali światowej miejscem umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu fizyko-chemicznych podstaw procesów metalurgicznych i recyklingowych oraz przemysłowych technologii wytwarzania metali nieżelaznych i ich stopów z wykorzystaniem metod wysokotemperaturowych (pirometalurgia), z roztworów polimetalicznych (hydrometalurgia), z użyciem prądu elektrycznego (elektrometalurgia) oraz energii jądrowej (metalurgia jądrowa).

  Program studiów oferuje liczne praktyki w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., ZM Silesia, ZGH Bolesław, Baterpol S.A., polskie i zagraniczne zakłady recyklingu i przetwórstwa metali nieżelaznych).

  Oferta kształcenia na studiach I stopnia obejmuje dwie (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

  ścieżka 1 – Metalurgia Metali Nieżelaznych

  ścieżka 2 – Recykling Metali Nieżelaznych.

  Oferta kształcenia na studiach II stopnia obejmuje trzy (do wyboru) ścieżki dyplomowania:

  ścieżka 1 – Metalurgia Metali Krytycznych

  ścieżka 2 – Recykling i Ochrona Środowiska

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent kierunku Recykling i metalurgia jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

Opinie (3)

Krystian Ocena

Duża ilość zajęć praktycznych daje możliwość zdobycia cennego doświadczneia

Kamil Ocena

Wydział oferuję profesjonalne podejście do studenta oraz możliwość rozwoju swoich zainteresowań

student Ocena

polecam