INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI

INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI

INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Metali nieżelaznych używa się obecnie w wielu gałęziach przemysłu. Materiały z nich wytwarza się na potrzeby budownictwa, architektury, a nawet medycyny. Tak ogromne zapotrzebowanie na tego typu produkty wiąże się bezpośrednio z koniecznością wykształcenia specjalistów w dziedzinie funkcjonowania metali nieżelaznych, ich wytwarzania i wykorzystywania w przemyśle,a także orientujących się w logistyce całego procesu.

Jako odpowiedź na te potrzeby powstał innowacyjny i nowatorski kierunek studiów inżynieria produkcji i jakości, na którym studenci zdobywają wiedzę o rynku metali nieżelaznych i uczą się zarządzać ich produkcją. Jeżeli więc chcesz kształcić się w tym kierunku, a dodatkowo zdobyć przyszłościowy i stabilny zawód to studia na kierunku inżynieria produkcji i jakości są dla ciebie stworzone!

 

Czego nauczysz się na kierunku inżynieria produkcji i jakości?

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną z zakresu metali nieżelaznych, procesów ich wytwarzania oraz specyfiki całego procesu produkcyjnego. Na zajęciach nauczysz się technik wykonywania rysunku technicznego i grafiki inżynierskiej, a także zdobędziesz wiedzę z zakresu technologi informatycznych, których stosowanie wpłynie na usprawnienie i polepszenie twojej pracy.

Co więcej pogłębisz swoje kompetencje z obszaru statystyki, automatyki oraz środowiska i bezpieczeństwa. Jako student rozwiniesz także swoje zdolności zarządzania, zarówno zasobami ludzkimi, jak i procesem produkcji. Ponadto, wykładowcy nauczą Cię specjalistycznego języka branżowego, którym będziesz posługiwał się w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Dodatkowo w trakcie kursu będziesz musiał dokonać wyboru jednej z dwóch specjalizacji, w kierunku której chcesz się dalej kształcić. Zadecydujesz pomiędzy inżynierią produkcji i logistyką, a zarządzaniem jakością. Zdobytą wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas praktyk zawodowych, które będziesz mógł zrealizować w zakładach przemysłowych z branży metali nieżelaznych.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria produkcji i jakości będziesz miał wiedzę z zakresu metali nieżelaznych i specyfiki tego rynku, a także umiejętności zarządzania całym procesem produkcyjnym. Tak szerokie kompetencje umożliwią Ci podjęcie pracy w wielu zakładach przemysłowych związanych z przetwarzaniem, recyklingiem i wytwarzaniem metali nieżelaznych. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie jako manager produkcji czy specjalista planowania procesów produkcyjnych.

Będziesz mógł rozpocząć karierę naukową i pracować w ośrodkach naukowo-badawczych i laboratoriach. Co więcej, kwalifikacje uzyskane podczas nauki na studiach, umożliwią Ci znalezienie zatrudnienia w biurach projektowych. Ponadto będziesz przeszkolony w zakresie prowadzenia i rozwijania własnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będziesz mógł także kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i zdobywać nowe umiejętności.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

W przypadku studiów pierwszego stopnia powinieneś zdać maturę z takich przedmiotów, jak: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia lub geografia. Jeżeli chcesz się ubiegać o przyjęcie na studia magisterskie musisz przedstawić dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku inżynieria produkcji i jakości

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI:

 • znajomość rynku metali nieżelaznych
 • umiejętność projektowania systemów produkcyjnych
 • umiejętność zarządzania procesem produkcyjnym
 • umiejętność wykonywania rysunków technicznych
 • znajomość technologi informatycznych
 • znajomość metodologii Six Sigma, Lean Manufacturing, Kaizen, Industry 4.0, Smart Factory i World Class Manufacturing
 • przeprowadzanie symulacji komputerowych

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI STUDIA II STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI:

 • zakłady przemysłowe z branży metali nieżelaznych
 • specjalista do spraw zarządzania ryzykiem
 • specjaliści do spraw planowania strategicznego
 • jednostki naukowo-badawcze
 • laboratoria badawcze
 • konsultant w zakresie projektowania i wytwarzania metali nieżelaznych
 • biura projektowe
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI

Komentarze (0)