Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

tel. 91 48 00 850, 91 48 00 854;

tel / fax 91 48 00 857

e-mail.:anmed@pum.edu.pl

https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-lekarsko-biotechnologiczny

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

tel. 91 48 00 850, 91 48 00 854;

tel / fax 91 48 00 857

e-mail.:anmed@pum.edu.pl

https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-lekarsko-biotechnologiczny

 • ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Analityka medyczna
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Absolwent może podjąć pracę w:
  • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
  • zakładach prowadzących badania kliniczne,
  • instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych,
  • jednostkach kontrolno-pomiarowych. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Biologia lub fizyka lub matematyka
  • Chemia

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Biotechnologia
  Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Jest przygotowany do pracy w:
  • przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych i medycznych. 
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia medyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia medyczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka 

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średnia ocen ze studiów. 

   

  Dowiedz się więcej

 • FARMACJA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Jednolite 5,5-letnie studia magisterskie wraz z sześciomiesięcznym stażem w aptekach po obronie pracy magisterskiej

  Zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu m. in.:

  • nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych
  • działania leków
  • technologii farmaceutycznej
  • prowadzenia badań klinicznych 
  • prawa farmaceutycznego
  • zarządzania w obszarze farmacji
  • dystrybucji farmaceutycznej

  Zatrudnienie (w kraju i za granicą)

  • apteki i hurtownie farmaceutyczne
  • przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i chemiczny
  • instytuty naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe
  • zakłady inspekcji farmaceutycznej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, matematyka
  • Chemia

   

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (3)

szcz Ocena

studia na wysokim poziomie

król Ocena

polecam

julian Ocena

nieprzyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć, ale atmosfera zdechła


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: