Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

tel. 91 48 00 850, 91 48 00 854;

tel / fax 91 48 00 857

e-mail.:anmed@pum.edu.pl

https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-lekarsko-biotechnologiczny

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1

70-204 Szczecin

tel. 91 48 00 850, 91 48 00 854;

tel / fax 91 48 00 857

e-mail.:anmed@pum.edu.pl

https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-lekarsko-biotechnologiczny

 • ANALITYKA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Szczecinie - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - kierunek studiów analityka medyczna
  Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną w zakresie medycyny laboratoryjnej. Jest przygotowany do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Absolwent może podjąć pracę w:
  • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
  • zakładach prowadzących badania kliniczne,
  • instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych,
  • jednostkach kontrolno-pomiarowych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - kierunek studiów biotechnologia medyczna
  Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Jest przygotowany do pracy w:
  • przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych i medycznych. 
  Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen ze studiów uzyskanej podczas studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FARMACJA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5,5 roku
  tytuł zawodowy: magister farmacji

  Studia w Szczecinie - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - kierunek studiów farmacja

  Jednolite 5,5-letnie studia magisterskie wraz z sześciomiesięcznym stażem w aptekach po obronie pracy magisterskiej

  Zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu m. in.:

  • nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych
  • działania leków
  • technologii farmaceutycznej
  • prowadzenia badań klinicznych 
  • prawa farmaceutycznego
  • zarządzania w obszarze farmacji
  • dystrybucji farmaceutycznej

  Zatrudnienie (w kraju i za granicą)

  • apteki i hurtownie farmaceutyczne
  • przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i chemiczny
  • instytuty naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe
  • zakłady inspekcji farmaceutycznej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Opinie (3)

szcz Ocena odpowiedz

studia na wysokim poziomie

król Ocena odpowiedz

polecam

julian Ocena odpowiedz

nieprzyjemni wykładowcy, jak ktoś chce to można się wiele nauczyć, ale atmosfera zdechła