Farmacja

Farmacja

Studia na kierunku farmacja możesz podjąć na 15 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
forma: stacjonarne

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Farmacja studia - kierunek studiów

Studia na kierunku farmacja to studia jednolite magisterskie z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z dziedziny nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych.

Studia na kierunku farmacja
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania od 5 do 5,5 roku (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 października 2024 r. | farmacja - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku farmacja możesz podjąć na 15 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | farmacja - uczelnie >

Studia zazwyczaj trwają od 5 do 5,5 roku (studia jednolite magisterskie) i kończą się uzyskaniem dyplomu (magistra farmacji).

 
Opis kierunku

Studenci w trakcie studiów otrzymują rozległą i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu między innymi sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych, prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku farmacja najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, matematyka, fizyka.

 

Praca po studiach

Absolwenci farmacji są przygotowani do pracy między innymi: w laboratorach firm farmaceutycznych, wytwórniach i laboratoriach firm z branży kosmetycznej, aptece ogólej oraz szpitalnej, instytucjach inspekcji farmaceutycznej i innych urzędach państwowych oraz samorządowych działających w zakresie ochrony zdrowia.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku farmacja:

 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka,
 • fizyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Farmacja - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując farmację

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku farmacja: matematyka, biofizyka, fizjologia, kwalifikowana pierwsza pomoc, historia fizjologii.

Nacisk będzie położony na zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych oraz społecznych.

 

W programie studiów na kierunku farmacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Anatomia człowieka
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia fizyczna
 • Biologia molekularna
 • Synteza i technologia środków leczniczych
 • Toksykologia
 • Botanika farmaceutyczna
 • Psychologia z socjologią
 • Mikrobiologia z parazytologią
 • Chemia leków
 • Technologia postaci leku

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • pracy z ludźmi
 • kierowania zespołami oraz placówkami ochrony zdrowia publicznego, wytwarzania leków, i materiałów medycznych oraz badawczo-rozwojowymi, inspekcyjnymi oraz administracyjnymi z obszaru farmacji i ochrony zdrowia
 •  zapewnienia skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii
 • farmakologii, toksykologii, chemii
 • farmacji przemysłowej
 • toksykologii
 • epidemiologii i higieny
 • leków pochodzenia naturalnego
 • biotechnologii farmaceutycznej

Jak wyglądają studia na kierunku farmacja?

 

1. Tryb studiów

Dziś większość uczelni w Polsce ma w swojej ofercie zarówno studia w trybie dziennym, jak i zaocznym lub wieczorowym. To odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, ponieważ dziś młodym ludziom bardzo często zależy na różnorodnych możliwościach rozwoju.

 

Studia na kierunku farmacja możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Zastanów się zatem, który tryb kształcenia najlepiej odzwierciedli twoje oczekiwania. Studia dzienne, czyli stacjonarne to wciąż najpopularniejsza forma kształcenia – zajęcia odbywają się regularnie w trakcie trwania tygodnia, a studenci (jeśli wybiorą uczelnię publiczną) nie muszą opłacać czesnego.

Studia niestacjonarne (zaoczne) to idealna propozycja dla osób, które chciałby kształcić się podczas weekendowych zjazdów. Z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku. 

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia farmaceutyczne zaliczyć można do grupy kierunków medycznych. Oznacza to, że studentów czeka naprawdę intensywne pięć lat kształcenia. Studenci podczas pierwszych semestrów nauki zapoznawać się będą z podstawowymi naukami ścisłymi.

W programie studiów na kierunku farmacja możemy znaleźć m. in. przedmioty takie jak:

 • Biofizyka
 • Botanika farmaceutyczna
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Fizjologia
 • Technologia informacyjna
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Psychologia i socjologia
 • Język angielski
 • Język łaciński .

 

Opanowanie tych podstaw teoretycznych da przyszłym farmaceutom stabilne oparcie podczas poznawania dużo bardziej skomplikowanych zagadnień.

Musimy pamiętać, że ten zawód cieszy się dziś ogromnym zaufaniem społecznym – wiedza i umiejętności farmaceutów powinny być zatem potężne. Magister farmacji potrafi bowiem doskonale komunikować się z pacjentem, zaproponować mu konkretne leki na opisane dolegliwości, czy wręcz tworzyć różnego rodzaju środki farmakologiczne.

 

3. Nabywane umiejętności

Zdrowie jest wartością, o którą dba każdy. W miarę jak mijają dni ludzie potrzebują coraz to nowych medykamentów, farmacja jest więc dziedziną, która stale się rozwija i pogłębia poszukiwania w zakresie chemii stosowanej, immunologii, toksykologii, co daje wiele możliwości rozwoju oraz perspektywy pracy w Polsce i za granicą.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Czy w szkole biologia i chemia to Twoje domeny? Marzysz o karierze w zakresie nauk medycznych i widzisz siebie w białym fartuchu, mając za misję ochronę ludzkiego zdrowia? Jeśli na te pytania odpowiedziałeś twierdząco – możesz być przekonany, że farmacja jest idealnym kierunkiem studiów dla Ciebie!

Ponad to, aby dobrze odnaleźć się na studiach medycznych i w przyszłej praktyce farmaceutycznej musisz odznaczać się paroma ważnymi dla zawodu cechami, oprócz bycia przedstawicielem umysłów ścisłych.

Jeśli więc potrafisz pamięciowo przyswajać dużą ilość wiedzy, zastosować ją i jesteś w stanie dostrzec ciagi przyczynowo-skutkowe (choćby podczas oceniania dolegliwości pacjenta), będzie Ci na pewno łatwiej.

 

5. Gdzie studiować farmację

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek farmacja:

Ile trwają studia na kierunku farmacja?

Studia na kierunku farmacja trwają od 5 do 5,5 roku (studia jednolite magisterskie).

Studia farmaceutyczne zaliczają się do wąskiego grona kierunków jednolitych. Ich program jest bowiem zbyt rozbudowany, by można podzielić go na dwa osobne cykle.

Jendolite studia magisterkie na kierunku farmacja trwają od 5 do 5,5 roku, czyli 10 lub 11 semestrów.

Na zakończenie kształcenia przystępują oni także do obrony pracy dyplomowej, dzięki czemu otrzymają tytuł magistra farmacji. To jeszcze nie koniec! Każdy farmaceuta musi bowiem odbyć kilkumiesięczną praktykę apteczną.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku farmacja

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku farmacja możesz znaleźć zatrudnienie w paru różnych profesjach. Możesz zostać specjalistą w zakresie farmacji naukowej (tworzenie nowych leków), farmacji klinicznej (analizy materiałów biologicznych, współpraca z lekarzami w kontekście określania interakcji leków), farmacji technologicznej (nadzór produkcji farmaceutyków) lub aptekarzem (sprzedaż leków, doradztwo doraźne, wykonywanie leków recepturowych itp.).

Absolwent kierunku farmacja znajdzie zatrudnienie jako/w:
 • aptece ogólnej oraz szpitalnej
 • hurtowni farmaceutycznej
 • zakładzie opieki zdrowotnej prowadzącym badania kliniczne
 • inspektor farmaceutyczny w jednostce kontrolno-pomiarowej
 • laboratorium branży kosmetycznej
 • instytucjach publicznych i prywatnych działających w systemie ochrony zdrowia
 • wytwórniach produktów leczniczych
 • instytucjach naukowo-badawczych

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Farmacja studia stacjonarne

Farmacja studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Farmacja studia jednolite magisterskie

Zobacz inne kierunki medyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki medyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Farmacja

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (6)

Tosia odpowiedz

Piszę to do wszystkich absolwentów szkół, którzy złożyli teraz papiery i mają zamiar iść na te studia. Broń Boże nie popełniajcie tej samej głupoty co ja!!! Studia bardzo ciężkie, wręcz szargające psychike. Dopiero co skończyłam staż w tym roku. Pracuje parę miesięcy w aptece i juz jestem wypalona. Myślałam, że chociaz praca będzie lżejsza, a ona nie dość, że męczy fizycznie to i psychicznie. Jako farmaceuta w dzisiejszych czasach w Polsce jesteś dosłownie NIKIM. Nikt Cie nie szanuje. Poniewierają Tobą sieci, poniewierają Tobą zwykli ludzie. I to nie są pojedyncze przypadki. Na zmianie, gdy obsługujesz średnio co trzeci ma problem i sie na Tobie wyżywa. W aptece przewaznie nie usłyszysz dzień dobry ani proszę. Każdy rzuca do Ciebie kartką z recepetą jak do psa. A Ty jako zwykły szary sprzedawca nie możesz zrobić nic. Praca jest tragiczna, kończy człowieka doszczętnie. I nie pisze tutaj tego, żeby wylać swoje żale. Chce tylko ostrzec młodych ludzi, że po prostu nie warto. Ja tez kiedyś czytałam fora jak szłam na te studia i myślałam, że nie może być przeciez tak źle. Jest źle, jest tragicznie... Zarobki też są średnie jak na taki kołchoz. Porównując do innych zawodów medycznych wręcz żenujące. Teraz juz lepiej zarabia pielegniarka, która nie musiała ryć wzorów chemicznych każdego leku. Tu przyjdzie Ci pacjent i jeszcze się drze dlaczego tak drogo, w innej aptece zapłacił 2 zł mniej i nie musiał stać 3 min w kolejce. Powtarzam ludzie mają ZERO szacunku do tego zawodu. Pod koniec jeszcze usłyszysz od pańci, że myślała, że zostanie szybciej obsłużona. Gdzie trzeba bylo sprawdzic całą receptę z kilkoma pozycjami lekowymi i jeszcze znaleźć wszystkie pudełka. Ta praca to stała walka o siebie, bo serio czasami można zwariować. I chce dodać, że w tej pracy to najlepiej spać w tej aptece i nie mieć rodziny. Jak Ci dziecko zachoruje to też jest problem, bo od tak wolnego przecież nie weźmiesz, a sieć też krzywo patrzy na l4. Kto będzie pracował? Tu masz dymać jak niewolnik non stop. Młodzi weźcie sobie do serca to co napisałam i nie popełniajcie takiej głupoty życiowej, co ja. Bo za tą 5.5 letnią głupotę bedziecie słono płacić za nią całe życie. Chyba, że jesteście gotowi iść na inne studia po farmacji i dalej się uczyć tyle lat... ale wtedy pytanie, a gdzie normalne życie??

Agnieszka odpowiedz

Jakiś czas temu ukończyłam studia podyplomowe na kierunku zarządzanie farmacją na WSKZ. Musze przyznać, że kierunek bardzo mile mnie zaskoczył. Materiały były bardzo rzeczowe i w dużym stopniu zaktualizowałam swoją wiedze.

Tomasz odpowiedz

Ja nawet za 9000 netto pracowałem, ale praca w aptece szczerze nijak ma się do studiów, ja tylko klepałem tabelki zamówień i szukałem deficytów, po 13 latach poszedłem na lekarski, uważam te 13 lat za zmarnowane. Studia są fajne ale perspektyw brak. U ambitniejszych jednostek ekspresowe wypalenie zawodowe gwarantowane.

były farmaceuta odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Wynagrodzenie 3000 netto po 5 latach kierownik 4000, w tym roku redukcje personelu. Wynagrodzenie zależne od wciskania przykasówki. Półroczny darmowy staż. Szanse awansu - żadne. Otworzenie własnej apteki graniczy z cudem. A i tak wykończą was zagraniczne sieci. Ciągle malejąca liczba aptek czyli miejsc pracy. Poza apteką szanse znalezienia pracy iluzoryczne. Zastanówcie się co robicie... to najgorszy wybór - zobaczcie progi punktowe niższe niż na pielęgniarstwo czy fizjoterapię.

15 lat doświadczenia w aptece W odpowiedzi do: były farmaceuta odpowiedz

FARMACJA - Zawód zawodem. W kazdym słowie prawda. Płaca za stanowiska łączone z kierownikm mgr technikiem i osobą sprzatającą wiec podzielcie to jeszcze na co najmniej 3 etaty Tzw. oszczedności pracodawców. Porównajcie płace i obowązki personelu medycznego nie musi to byc lekarz bo on za takie pieniądze to na dyzur nie przyjdzie. Dla pacjenta sprzedawca.

Anka odpowiedz

zapraszam na bloga http://zakochana-w-farmacji.blogspot.com/