Dodaj do ulubionych

Analityka medyczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku analityka medyczna to studia jednolite magisterskie z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z dziedziny nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Studia zazwyczaj trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Studenci w trakcie studiów otrzymują rozległą i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu medycyny laboratoryjnej, tak by mogli ją oni wykorzystywać do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Absolwenci analityki medycznej są przygotowani do pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także w ośrodkach naukowo - badawczych.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej wymagane przedmioty maturalne to:  biologia, chemia, fizyka, język obcy.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku analityka medyczna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • fizyka i astronomia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Analityka medyczna - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA STUDIA STACJONARNE

ANALITYKA MEDYCZNA STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku analityka medyczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując analitykę medyczną

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
 • nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowane – w zakresie medycyny laboratoryjnej,
 • diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie: chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, diagnostyki parazytologicznej, serologii, transfuzjologii, biologii molekularnej, genetyki medycznej, immunologii, immunopatologii oraz toksykologii,
 • stosowania laboratoryjnych algorytmów postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych; wykonywania badań laboratoryjnych przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych,
 • rozpoznania określonej patologii lub jednostki chorobowej - prowadzenia i dokumentowania wewnątrz- i zewnątrz-laboratoryjnych kontroli jakości badań laboratoryjnych,
 • dokonywania oceny wartości diagnostycznej wyników badań oraz rozwiązywania problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji.​

Jak wyglądają studia na kierunku analityka medyczna?

 

1. Tryb i typ studiów

Czujesz, że biologia i chemia to Twoje mocne strony, ale nigdy nie byłeś zainteresowany medycyną lub farmacją? Jesteś skrupulatny, a także sumienny? Nie przeraża Cię praca w laboratorium, a Twój analityczny umysł jest gotowy do analizy i oceny wielu danych? Jeśli tak to z pewnością powinieneś wziąć pod uwagę ten kierunek!

Kierunek analityka medyczna w zależności od specyfiki uczelni możesz realizować w trybie stacjonarnym bądź niestacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny może być realizowany w formie studiów zaocznych (zajęcia odbywają się w weekendy) bądź wieczorowych (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień od poniedziałku do piątku). Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Studia na kierunku analityka medyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia medyczne są jednymi z najtrudniejszych i wymagają dużego zaangażowania ze strony studentów. Studenci kierunku analityka medyczna uczęszczają m.in. na:

 • chemię ogólną i nieorganiczną,
 • higienę i epidemiologię,
 • farmakologię,
 • historię medycyny i diagnostykę laboratoryjną,
 • statystykę z elementami matematyki. 

 

Interdyscyplinarny charakter kształcenia pozwala zdobyć rzetelne wykształcenie i najważniejsze umiejętności. Studenci uczą się, jak pobierać materiał biologiczny do badań laboratoryjnych, w jaki sposób wykonywać badania laboratoryjne, by uzyskać wiarygodne wyniki, jak zarządzać i kierować medycznym laboratorium diagnostycznym.

Kierunek analityka medyczna rozwija u studentów zdolności analityczne, diagnostyczne, ale także kierownicze i organizatorskie. Bardzo ważna jest rozwinięta komunikatywność, która ułatwi pracę w zespole, jak również zdolność do selekcjonowania informacji, która usprawni pracę naukowo-badawczą.

Program kształcenia łączy nauki medyczne, matematyczne, biologiczne, chemiczne.

Analityka medyczna to studia jednolite trwające pięć lat. W ciągu tego okresu zajęcia będą podzielone na dwa bloki. Pierwszy z nich to przedmioty podstawowe, takie jak: chemia, biochemia, biologia czy biofizyka. Drugi z nich to zajęcia kierunkowe, które przekażą Ci wiedzę specjalistyczną.

 

Przykładowe przedmioty to:

 • patofizjologia
 • immunologia
 • diagnostyka izotopowa

 

Po pięciu latach studiów ta terminologia będzie dla Ciebie "chlebem powszednim", a Ty będziesz mógł podjąć pracę jako analityk medyczny.

Jakich zajęć możesz się spodziewać w trakcie studiów? Oprócz wykładów i wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także cenne doświadczenie w laboratorium. Zajmiesz się oznaczaniem parametrów biochemicznych i poświęcisz wiele czasu na pracę z mikroskopem, dzięki czemu nauczysz się między innymi dokonywania oceny rozmazu krwi. W pracowni analitycznej będziesz mógł sprawdzić wszystkie tajniki ludzkiego organizmu – od właściwości fizykochemicznych moczu po diagnostykę płynu mózgowo-rdzeniowego.

Myślisz, że odnajdziesz się w świecie wirówek, analizatorów i innych sprzętów laboratoryjnych? Jeśli tak to jest to na pewno kierunek dla Ciebie!

 

3. Gdzie studiować analitykę medyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek analityka medyczna:

Ile trwają studia na kierunku analityka medyczna?

Studia na kierunku analityka medyczna trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Kształcenie na kierunku analityka medyczna trwa pięć lat, czyli dziesięć semestrów, i kończy się egzaminem magisterskim.

Jednolite studia magisterskie zapewniają rzetelne wykształcenie teoretyczne, a także dają wiele możliwości realizacji praktyki zawodowej bądź stażu. Tytuł magistra uprawnia absolwentów do wykonywania zawodu, a także pozwala kontynuować naukę w szkołach doktorskich.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku analityka medyczna

Absolwent będzie mógł pracować jako:
 • pracownik medyczny w laboratorium badawczym lub diagnostycznym,
 • pracownik opieki zdrowotnej prowadzącej badania kliniczne,
 • pracownik jednostek kontrolno-pomiarowych,
 • pracownik administracyjny w zakresie nauk medycznych i ochrony zdrowia,
 • pracownik poradni działającej w zakresie medycyny laboratoryjnej lub zajmującej się jej rozpowszechnianiem.​

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA

Komentarze (0)