Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

ul. Wielkopolska 15, 

70-450 Szczecin

tel: +48 91 444 12 17

https://spr.usz.edu.pl/

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Szczeciński

ul. Wielkopolska 15, 

70-450 Szczecin

tel: +48 91 444 12 17

https://spr.usz.edu.pl/

Informacje o Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydział Biologii (dawniej Wydział Nauk Przyrodniczych) jest jedyną biologiczną jednostką naukowo-dydaktyczną w Szczecinie posiadającą pełne prawa akademickie. Wydział powstał w 1985 roku, a w 1998 roku uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, w 2002 roku - prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie biologii. W strukturze WB znajduje się 16 katedr biologicznych. Wysoka aktywność naukowa pracowników WB wyraża się w publikacji kilkuset prac rocznie. Oryginalne wyniki badań są ogłaszane w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, a także prezentowane na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. WB organizuje ponadto konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 
Pracownicy i studenci WB biorą czynny udział w organizacji Nocy Naukowca w Szczecinie oraz Szczecińskim Festiwalu Nauki organizowanym przez STN przy współpracy wyższych uczelni szczecińskich. Studenci realizują swoje pasje poprzez czynną aktywność w pracach laboratoryjnych i terenowych katedr oraz w samodzielnych pracach licznych kół naukowych. Wyniki prac naukowych studentów są nagradzane na licznych krajowych i międzynarodowych seminariach kół naukowych. Wydział utrzymuje współpracę naukową z większością uczelni krajowych, m.in. z uniwersytetami Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskim, Jagiellońskim, Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Akademią Medyczną w Poznaniu, Wrocławiu, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, z licznymi Instytutami PAN. Do najważniejszych partnerów zagranicznych współpracujących z WNP należą: Uniwersytety w Kilonii, Greifswaldzie, Frankfurcie nad Menem, Rostoku, Petersburgu, Paryżu, Uppsali, Odessie, w Koszycach na Słowacji, w Kopenhadze, Cantenbury w Nowej Zelandii oraz w Kalifornii - w San Francisco oraz w Vila Real w Portugalii. W ramach naszej współpracy z wiloma placówkami w Polsce i na Świecie studenci mają okazję korzystać z ofert ww. uczelni podczas krótkich wyjazdów edukacyjnych lub dłuższych w ramach programu Erasmus. Ponadto WB oraz samorząd studencki angażuje się w liczne imprezy na rzecz rozwoju i promocji nauki w regionie i w kraju. Studenci WB mają okazję odbywać praktyki w najlepszych krajowych placówkach, wysoko wyspecjalizowanych w prowadzeniu prac związanych z treścią realizowanych na WB kierunkach studiów.
 

Wydział Biologii US prowadzi kształcenie na następujących kierunkach:

  • biologia (I i II st.),
  • biotechnologia (I i II st.),
  • ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego (I st.)
  • ochrona środowiska (II st.),
  • mikrobiologia (I i II st.)
  • genetyka i biologia eksperymentalna (I st.)
  • biologiczne podstawy kryminalistyki (II st.)
oraz studia doktoranckie z zakresu nauk biologicznych. Dla kierunków magisterskich prowadzone są też studia podyplomowe. Wszystkie kierunki studiów prowadzone na WB posiadają pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Biotechnologia Ocena odpowiedz

POLECAM :)

biolog Ocena odpowiedz

najlepsze studia w Szczecinie