Uniwersytet Szczeciński

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

ul. Wielkopolska 15, 

70-450 Szczecin

tel: +48 91 444 12 17

https://spr.usz.edu.pl/

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Szczeciński

ul. Wielkopolska 15, 

70-450 Szczecin

tel: +48 91 444 12 17

https://spr.usz.edu.pl/

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów biologia
  To kierunek studiów dla osób, które pragną rozwijać swoje zainteresowania światem przyrody ożywionej. Studia obejmują wiedzę z zakresu biologii ogólnej, opartej na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw fizyki i reguł chemicznych. Absolwent potrafi interpretować i opisywać zjawiska przyrodnicze na podstawie przeprowadzonych samodzielnie i zespołowo badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych z uwzględnieniem aspektów etycznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt, grzybów,
  • budowy i podstaw funkcjonowania organizmów na różnych poziomach,
  • planowania i wykonywania prac laboratoryjnych oraz terenowych,
  • stawiania hipotez badawczych i interpretacji wyników badań.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, język obcy nowożytny, matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka oraz język polski lub wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGICZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów biologiczne podstawy kryminalistyki

  Biologiczne podstawy kryminalistyki to unikatowy kierunek w skali całego kraju, dzięki któremu absolwenci posiadają rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, prawnych i społecznych. Znają zasady identyfikacji genetycznej, mikroskopowania oraz inne techniki badawcze powszechnie stosowane w laboratoriach kryminalistycznych.

  Dodatkowym atutem kierunku są wykłady prowadzone przez pracowników policji, prawników prawa karnego i psychologów oraz lekarzy sądowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie dwuletnich studiów magisterskich studenci uczą się odpowiedzialności za: powierzony materiał (pozyskanie, zabezpieczenie, przechowywanie), wykonywane analizy, właściwą interpretację, wydanie wyniku i archiwizację danych.

  W 2019 roku w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz wyróżnienie „Laur Innowacji”.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów biotechnologia
  Większość zajęć realizowanych na kierunku to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których studenci poznają różne techniki eksperymentalne i korzystają z nowoczesnej aparatury badawczej.
  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW
  W trakcie studiów:

  • nabędziesz umiejętności praktycznego korzystania ze zdobytej wiedzy podstawowej z zakresu biologii, nauk ścisłych i technicznych,
  • poznasz nowoczesne metody biotechnologii (techniki in vitro, biologia molekularna, inżynieria bioprocesowa) i procesów biotechnologicznych,
  • zdobędziesz wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk biotechnologicznych,
  • poznasz specjalistyczny język angielski z zakresu biotechnologii,
  • przygotujesz się do wykonywania podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego i nowoczesnej aparatury badawczej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, język obcy nowożytny, matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka oraz język polski lub wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKSPLOATACJA ZASOBÓW NATURALNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów eksploatacja zasobów naturalnych

  To kierunek odpowiedni dla osób zainteresowanych wszechstronnymi uwarunkowaniami działań związanych z eksploatacją zasobów naturalnych, które wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska. Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na działania związane z oceną stanu zasobów naturalnych, projektowaniem racjonalnej eksploatacji oraz przygotowaniem nowoczesnych metod jej realizowania. Dzięki realizacji zajęć w terenie studenci uzyskują również umiejętności praktyczne.

  Absolwenci kierunku, po obronie pracy inżynierskiej, uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, 1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka oraz język polski lub wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

 • FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów fizyka

  Studiowanie fizyki pozwala na zrozumienie zjawisk zachodzących na Ziemi i we Wszechświecie oraz na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Nasi absolwenci analizują zjawiska fizyczne i posiadają umiejętności ich wykorzystania. Są przygotowani do modelowania tych zjawisk za pomocą metod teoretycznych, numerycznych (umiejętność pisania programów komputerowych) oraz doświadczalnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizy przebiegu zjawisk fizycznych,
  • doboru metod badań procesów fizycznych,
  • modelowania zjawisk fizycznych,
  • programowania strukturalnego i obiektowego,
  • analizy procesów złożonych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka medyczna
  • Zastosowania fizyki
  • Optyka
  • Kosmologia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Fizyka medyczna

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, geografia, informatyka oraz język obcy nowożytny lub język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów genetyka i biologia eksperymentalna

  To unikatowy kierunek w skali kraju. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu biologii podstawowej, a szczególnie molekularnej, na różnych poziomach organizacji i rozwoju organizmów. Położono szczególny nacisk na zajęcia laboratoryjne, co umożliwia studentom opanowanie umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą i nowoczesnymi technikami badawczymi.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosować nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w genetyce i biologii eksperymentalnej,
  • posługiwać nowoczesną, specjalistyczną aparaturą badawczą,
  • stawiać hipotezy naukowe,
  • planować i wykonywać doświadczenia,
  • interpretować uzyskane wyniki badań.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  biologia lub chemia, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka oraz język obcy nowożytny lub język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

 • GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów geografia
  To studia dla osób ciekawych świata, chcących zrozumieć wzajemne powiązania oraz zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, gotowych do ciągłego poszerzania własnych horyzontów. 
  Studiujący ma możliwość zdobycia unikatowego zestawu umiejętności warsztatowych geografa, obejmujący metody pracy laboratoryjnej i terenowej, techniki skutecznej komunikacji oraz współpracy zespołowej. Geografia daje nie tylko solidną, wszechstronną wiedzę przedmiotową i imponujący wachlarz umiejętności, lecz kształci także osoby potrafiące myśleć kreatywnie i nieszablonowo, które są poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • diagnozować aktualny stan środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego różnych obszarów poprzez przestrzenną syntezę rozmaitych informacji środowiskowych, społeczno-gospodarczych, kulturalnych itp.,
  • doradzać przy podejmowaniu trafnych i uzasadnionych decyzji władzom lokalnym, regionalnym lub krajowym w zakresie wykorzystania zasobów i ochrony środowiska, rekonstrukcji osadnictwa, infrastruktury społecznej i technicznej,
  • stosować podstawowe metody i narzędzia gromadzenia i przetwarzania danych, ich obróbki statystycznej oraz wizualizacji graficznej i kartograficznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geoinformacja
  • Geomonitoring
  • Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geozagrożenia
  • Gospodarka przestrzenna
  • Marketing miejsc
  • Zintegrowane zarządzanie środowiskiem
  • Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, filozofia, historia, informatyka, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku należącym do dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów geologia

  Niczym detektyw tropi wszelkie ślady, które pozwalają odczytać historię Ziemi zapisaną w minerałach i skałach oraz rezultatach różnych procesów, które kształtują zarówno wnętrze, jak i powierzchnię naszej planety. Student uzyska wiedzę i umiejętności, dzięki którym zrozumie zjawiska i procesy zachodzące w obrębie przyrody nieożywionej. Program studiów obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka, chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeń geodynamicznych i ochroną brzegu morskiego,
  • prowadzenia i monitorowania prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych,
  • wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-poszukiwawczych, w szczególności kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych,
  • realizowania prac laboratoryjnych dotyczących określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych,
  • gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji różnorodnych informacji geologicznych, z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geologia morza
  • Geologia czwartorzędu

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język polski, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: filozofia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HYDROBIOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów hydrobiology

  Hydrobiology jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. To kierunek dla osób zainteresowanych biologią wody, które chcą rozwijać swoje zainteresowania światem ożywionym w hydrosferze.  Studia obejmują wiedzę z zakresu biologii wód, opartej na biologii, ekologii, biologii molekularnej, chemii i geografii. W trakcie zajęć w laboratorium, w terenie oraz podczas wykładów student zapozna się ze składnikami ożywionymi i nieożywionymi wód, w odniesieniu do typów zbiorników wodnych i obszarów, na których występują.

  Nauczysz się:

  • rozpoznawać wodne gatunki roślin, zwierząt i grzybów,
  • zasad funkcjonowania ekosystemów wodnych,
  • planowania i wykonywania prac laboratoryjnych oraz terenowych,
  • monitorowania środowiska wodnego, oceny jego jakości i stanu,
  • sposobów ochrony i rewitalizowania ekosystemów wodnych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język angielski, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

 • KOSMOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów kosmologia

  Studiowanie kosmologii pozwala na zaznajomienie się ze współczesnymi modelami fizycznymi opisującymi ewolucję Wszechświata w skali globalnej, począwszy od chwili Wielkiego Wybuchu. Absolwenci tego kierunku uzyskają gruntowną wiedzę z zakresu fundamentalnych teorii fizycznych, takich jak ogólna teoria względności Einsteina, teoria oddziaływań fundamentalnych, teoria strun, czy też teoria kwantowej grawitacji będących podstawą dla aktualnie formułowanych modeli kosmologicznych.

  W programie studiów duży nacisk kładziony jest na kosmologię obserwacyjną, dzięki czemu absolwenci uzyskują umiejętność analizowania danych zebranych w trakcie obserwacji astronomicznych. Program uwzględnia również, istotny w dziedzinach zajmujących się badaniem przestrzeni kosmicznej, nurt astrobiologiczny, związany z badaniem możliwości istnienia życia poza Ziemia.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • programowania oraz praktycznego stosowania metod numerycznych,
  • metod kosmologii obserwacyjnej oraz statystycznej analizy danych,
  • fundamentalnych teorii fizycznych stanowiących punkt wyjścia dla współczesnych model kosmologicznych,
  • metod kosmologii obserwacyjnej oraz statystycznej analizy danych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

   

  Wymagane przedmioty:1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, geografia, informatyka oraz język obcy nowożytny lub język polski.

   

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów matematyka
  Matematycy są bardzo cenionymi specjalistami na rynku pracy, świetnie odnajdującymi się w wielu segmentach gospodarki, poszukiwani są przez firmy informatyczne, instytucje finansowe oraz placówki oświatowe.  Pracodawcy odkryli, że „matematyczne myślenie jest jak napęd atomowy, który zwykłemu rozumowaniu dodaje mocy i rozmachu.”
  W nowej erze –  erze danych  –  decyzje gospodarcze, społeczne i polityczne są podejmowane w oparciu o analizę danych i ścisłe matematyczne rozumowanie. Takiego sposobu rozumowania wraz z potrzebnymi umiejętnościami (programowanie, modelowanie matematyczne) nauczysz się na specjalności matematyka komputerowa na Uniwersytecie Szczecińskim.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • logicznego myślenia, rozumowania dedukcyjnego oraz myślenia abstrakcyjnego, umiejętności które są niewątpliwym atutem na rynku pracy,
  • posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu problemów praktycznych,
  • zastosowań teorii liczb, w tym krzywych eliptycznych, w kryptografii oraz kryptoanalizie,
  • budowania modeli matematycznych opisujących zjawiska ekonomiczne, fizyczne i inne,
  • prowadzenia lekcji matematyki w szkole, również z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Matematyka komputerowa
  • Kształcenie nauczycielskie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka komputerowa
  • Kształcenie nauczycielskie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka oraz język obcy nowożytny lub język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIKROBIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów mikrobiologia

  Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mikrobiologii ogólnej, oparte na fundamencie nauk matematyczno-przyrodniczych z uwzględnieniem praw oraz nabycie umiejętności objaśniania mechanizmów leżących u podstaw procesów biologicznych mikroorganizmów, przedstawiania, analizowania i rozwiązywania problemów poznawczych obejmujących podstawowe procesy biologiczne, fizyki i reguł chemicznych. 

  Absolwent ma umiejętności interpretowania i opisywania zjawisk biologicznych zachodzących na poziomie mikroorganizmów na podstawie prowadzonych samodzielnie i w zespole badań laboratoryjnych, terenowych i studiów literaturowych, z uwzględnieniem aspektów etycznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  W trakcie studiów:
  • zdobędziesz wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologicznych oraz dotyczącą mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów),
  • opanujesz techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych,
  • poznasz metody rozwiązywania problemów diagnostycznych w zakresie chorób infekcyjnych,
  • poznasz podstawy postępowania przeciw epidemiologicznego chorób zakaźnych i innych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, język obcy nowożytny, matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka oraz język polski lub wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCEANOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów oceanografia
  Morza i oceany wciąż skrywają wiele tajemnic, których rozwiązanie wymaga opanowania współczesnej wiedzy na temat wielorakich zjawisk i procesów związanych m.in. ze specyfiką kształtowania podmorskich surowców mineralnych, funkcjonowaniem organizmów biologicznych oraz ochroną środowiska morskiego. 
  Student ma możliwość uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy ogólnej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu, np. analizy zjawisk i procesów dokonujących się w środowisku morskim oraz wpływu człowieka na to środowisko. Absolwent jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej podczas zajęć terenowych i praktyki zawodowej oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki oceanograficznej.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geologia morza
  • Oceanografia fizyczna
  • Oceanografia biologiczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia morza
  • Geologia morza i wybrzeża
  • Oceanomatyka

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język polski, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny, matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: filozofia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

  STUDIA II STOPNIA

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku należącym do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczne. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

  Absolwent tego kierunku to specjalista z zakresu ochrony środowiska. Program studiów zapewnia uzyskanie gruntownej i wszechstronnej wiedzy o środowisku przyrodniczym oraz umiejętności stosowania odpowiednich metod oraz technologii inżynieryjnych w rekultywacji i renaturyzacji obszarów zdegradowanych. Nasi studenci zyskują również podstawową wiedzę z zakresu prawa oraz zarządzania i ekonomii środowiska, po obronie pracy inżynierskiej otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • metod badań i oceny stanu środowiska przyrodniczego,
  • planowania, przygotowania i prowadzenia działań naprawczych w środowisku,
  • podstawowych zasad planowania i projektowania prostych urządzeń, systemów, obiektów oraz procesów służących poprawie jakości środowiska przyrodniczego,
  • planowania, wykonywania doświadczeń i analiz oraz interpretowania wyników badań laboratoryjnych,
  • wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dla studiów czterosemestralnych: ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów, dla studiów trzysemestralnych: dyplom inżyniera lub dyplom magistra inżyniera; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OPTYKA OKULAROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów optyka okularowa

  Studia umożliwiają poznanie tajników pracy optyka okularowego i przygotowują do pracy w firmach, które wytwarzają, naprawiają lub świadczą usługi związane z urządzeniami optycznymi. Studenci nabywają wiedzę z obszaru optyki geometrycznej i falowej, anatomii i fizjologii oka oraz podstaw optometrii.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • jak działają oraz jak się wytwarza i obrabia soczewki,
  • jakie są wady wzroku i jak się je koryguje,
  • fizycznych podstaw diagnostyki medycznej,
  • wykorzystania aparatury optycznej,
  • anatomii i fizjologii oka.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, informatyka oraz język obcy nowożytny lub język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

 • ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego

  To kierunek dla osób zainteresowanych przyrodą, które pragną rozwijać swoje zainteresowania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. W trakcie zajęć w laboratorium i wykładów, a także zajęć terenowych student zapozna się ze składnikami przyrody oraz dowie się  jak  funkcjonują ekosystemy w oparciu o wiedzę na poziomie molekularnym, gatunkowym i siedliskowym.

  Uzyska również wiedzę z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii, które są niezbędne w skutecznym zarządzaniu ochroną środowiska przyrodniczego. Posiadając silne podstawy przyrodnicze oraz znając metody zarządzania absolwent z łatwością odnajdzie się na rynku pracy.

  Nauczysz się: 

  • efektywnego zarządzania środowiskiem przyrodniczym na podstawie wiedzy dotyczącej uwarunkowań biologicznych środowiska przyrodniczego na poziomie molekularnym, gatunkowym i siedliskowym,
  • stosować odpowiednie metody zarządzania w działalności instytucji, firm i projektów,
  • wdrażać nieformalne metody zarządzania środowiskowego,
  • przeprowadzać audyt środowiskowy,
  • kalkulacji finansowania przedsięwzięć związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, matematyka, 1 przedmiot do wyboru z: fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy nowożytny oraz język polski lub wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Szczeciński

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Biotechnologia Ocena odpowiedz

POLECAM :)

biolog Ocena odpowiedz

najlepsze studia w Szczecinie