80-233 Gdańsk

ul.G.Narutowicza 11/12

tel. 58 347 14 02

fax: 58 347 18 02

e-mail: dziekanat.weia@pg.gda.pl

http://eia.pg.edu.pl

80-233 Gdańsk

ul.G.Narutowicza 11/12

tel. 58 347 14 02

fax: 58 347 18 02

e-mail: dziekanat.weia@pg.gda.pl

http://eia.pg.edu.pl

 • AUTOMATYKA, ROBOTYKA I SYSTEMY STEROWANIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier
  Uczelnie Gdańsk - kierunek Automatyka, robotyka i systemy sterowania
  Studia na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy sterowania na WEiA PG przygotowują do pracy w różnych gałęziach przemysłu oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia. Cechą kierunku Automatyka i Robotyka jest to, że absolwenci przygotowani są nie tylko do odbioru, ale również do tworzenia nowych technologii.
  W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę niezbędną przy projektowaniu, uruchamianiu i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Automatyka i Robotyka jest dziedziną interdyscyplinarną, łączącą  wiedzę z takich dyscyplin jak Teoria Sterowania, Analiza Sygnałów, Optymalizacja i Wspomaganie Decyzji, Informatyka, Telekomunikacja, Elektronika, Mechanika, Mechatronika.
  Na pierwszym stopniu kierunku Automatyka i Robotyka można studiować dwie specjalności: Automatyka i Systemy Sterowania oraz Robotyka i Systemy Mechatroniki. Podział na specjalności następuje od trzeciego roku studiów. Podział ten odbywa się na podstawie indywidualnych zainteresowań studentów i przewidywanego zapotrzebowania na specjalistów określonej specjalności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Robotyka i systemy mechatroniki
  • Automatyka i systemy sterowania

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Robotyka i systemy mechatroniki
  • Informatyka w systemach sterowania
  • Automatyka przemysłowa
  • Systemy sterowania i wspomagania decyzji

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Robotyka i systemy mechatroniki
  • Informatyka w systemach sterowania
  • Automatyka przemysłowa
  • Systemy sterowania i wspomagania decyzji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka, robotyka i systemy sterowania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Gdańsk - kierunek Elektrotechnika
  Elektrotechnika jest dziedziną nauki i techniki obejmującą: wytwarzanie, przesyłanie i rozdział energii elektrycznej, oraz jej przetwarzanie (w energię elektryczną o zmienionych parametrach lub w inne rodzaje energii) i użytkowanie. Na kierunku Elektrotechnika studenci zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności praktyczne ze wszystkich wymienionych powyżej zagadnień w szerokim powiązaniu z informatyką i technikami komputerowymi.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Inżynierowie elektrycy po tym kierunku są dobrze przygotowani zarówno do pracy zawodowej jak i do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Elektrotechnika lub pokrewnym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Elektroenergetyka
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Elektroenergetyka
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Gdańsk - kierunek Energetyka
  Kierunek Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym prowadzonym przez Wydziały: Oceanotechniki i Okrętownictwa, Mechaniczny oraz Elektrotechniki i Automatyki. Wydział OiO koordynuje pierwsze pięć semestrów wspólnych studiów. Po pięciu semestrach studiów studenci wybierają specjalności, które prowadzone są na każdym z Wydziałów. 
  Na pierwszym roku studiów prowadzone są głównie przedmioty podstawowe tj. matematyka, fizyka, chemia, geometria i grafika inżynierska oraz wybrane przedmioty kierunkowe takie jak: podstawy elektrotechniki oraz mechanika. Spośród innych przedmiotów występujących na pierwszym roku można m.in. wyróżnić: materiały konstrukcyjne, techniki wytwarzania, gospodarka i systemy energetyczne oraz przedmioty humanistyczne.
  Na starszych latach studiów oprócz zagadnień związanych z energetyką i mechaniką występuje duża grupa przedmiotów „elektrotechnicznych” związanych z: maszynami elektrycznymi, energoelektroniką, miernictwem i systemami pomiarowymi, źródłami energii oraz przesyłem energii elektrycznej.
  Po piątym semestrze student może wybrać jedną z dwóch specjalności prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki: Inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce lub Rynki energii i systemy energetyczne. Na specjalności Inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce występują przedmioty związane z elektrowniami, mechatroniką, diagnostyką i monitoringiem oraz grupy przedmiotów dotyczących urządzeń elektrycznych i automatyki. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka i eksploatacja urządzeń energetycznych
  • Proekologiczne technologie energetyczne
  • Inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce
  • Odnawialne źródła energii
  • Maszyny przepływowe
  • Automatyzacja systemów energetycznych
  • Rynki energii i systemy energetyczne
  • Energy technologies

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zaawansowane systemy energetyczne
  • Eksploatacja współczesnych systemów energetycznych
  • Napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie
  • Systemy energetyczne w gospodarce rozproszonej
  • Scentralizowane źródła wytwórcze
  • Systemy ciepłownicze
  • Systemy elektroenergetyczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Opinie (1)

Energetyk Ocena

Kierunek Energetyka na PG to naprawdę dobry kierunek z potencjałem, którego uczelnia niestety nie wykorzystuje. Wielu prowadzących to profesorowie 70+, którzy mając potężną wiedzę z danej dziedziny nie potrafią jej już w sposób zrozumiały przekazać. Największym minusem tego kierunku jest pewien przedmiot na 3 semestrze, który zdaje ok. 10% studentów danego roku. Profesor ok. 80 lat na siłę próbuje udowodnić, że studenci nic nie umieją. Poza tym uczelnia chwali się, że kierunek ten jest międzywydziałowy co w moim odczuciu także jest jego minusem. Chcąc uzyskać jakąkolwiek zgodę od dziekana, trzeba ją uzyskać trzykrotnie - od każdego wydziału oddzielnie - co jest po prostu niewykonalne. Całościowo jednak nie można określić tego kierunku jako słaby - jest pożądany na rynku pracy. Dla mnie jest to kierunek po prostu dobry. Co Politechnika Gdańska musi zrobić aby był bardzo dobry? Słuchać studentów!