Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ul. G.Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

e-mail: rekrutacja-ilis@pg.edu.pl

tel.: 58 348 67 06 (telefon aktywny w terminie: 20.02 – 28.02.2024 r.)

https://wilis.pg.edu.pl/

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechnika Gdańska

ul. G.Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

e-mail: rekrutacja-ilis@pg.edu.pl

tel.: 58 348 67 06 (telefon aktywny w terminie: 20.02 – 28.02.2024 r.)

https://wilis.pg.edu.pl/

 • SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ, GEOINFORMACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Z informacją geograficzną spotykamy się codziennie, zawożąc dzieci do szkoły, jadąc na rowerze do pracy czy planując wieczorny spacer. Wszystko co nas dotyczy dzieje się w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. Związki pomiędzy obiektami przestrzennymi, które są implementacją obiektów geograficznych w bazach danych, możemy badać używając Systemów Informacji Geograficznej (GIS).

  To tutaj podczas nauki na studiach podyplomowych dowiesz się w jaki sposób można pozyskać informację geograficzną metodami pomiaru bezpośredniego w terenie – GPS, oraz zdalnego – metodą fotogrametrii niskiego pułapu (drony). To tutaj, nauczysz się jak utworzyć dane, przetworzyć je do standardowych formatów, nauczysz się pracy na danych przestrzennych, analizować relacje pomiędzy nimi oraz poznasz wiele narzędzi analitycznych. Wreszcie, podczas studiów zostaną Ci pokazane nowoczesne formy prezentowania danych przestrzennych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BUDOWLANYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć nowe lub poszerzyć posiadane, szeroko poszukiwane w branży budowlanej, kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami budowlanymi. Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe, już pracujące, pragnące uzupełnić i uaktualnić swoją wiedzę, ale również tegoroczni absolwenci studiów I i II stopnia, chcący wyróżnić się wśród innych kandydatów na rynku pracy.

  Celem studiów jest przygotowanie Słuchacza do pełnienia funkcji Project Managera lub skutecznego członka zespołu, realizującego budowlany projekt inwestycyjny. Absolwent studiów uzyskuje szeroką wiedzę i umiejętności, które w praktyce przyczynią się do zwiększenia efektywności i jakości zarządzania projektami budowlanymi. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia, zajęcia w terenie oraz egzamin końcowy.

  Wykładowcami studiów podyplomowych są praktycy - pracownicy Politechniki Gdańskiej oraz wybitni specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami i zamówień publicznych, posiadający wysokie kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć. Studia dostarczają wiedzy na temat cyklu życia projektu inwestycyjnego (w tym m.in. zarządzania w fazie przygotowania i realizacji oraz eksploatacji obiektu), procedur udzielania zamówień publicznych i dokumentacji inwestycji budowlanej, zarządzania zmianami i ryzykiem projektu, praktycznych aspektów i problemów związanych z realizacją umów w procesie inwestycyjnym i rozliczania kontraktów na roboty budowlane.

  Zagadnienia przedstawiane w ramach studiów obejmują także specyfikę zarządzania projektami budowlanymi na przykładzie obiektów zabytkowych, kolejowych, drogowych, hydrotechnicznych, muzealnych i wystawienniczych, a także praktyczne aspekty zarządzania projektem z perspektywy jego uczestników (Inwestora, Inżyniera kontraktu, Projektanta, Inżyniera Projektu, Wykonawcy robót budowlanych).

  Istotnym elementem studiów jest również prezentacja projektu budowlanego w aspekcie koordynacji międzybranżowej (branża sanitarna, elektryczna, teletechniczna i ochrona cieplna budynku) oraz Building Information Modeling. W ramach zajęć słuchacze poszerzą swoją wiedzę z zakresu komunikacji, PR, marketingu, promocji projektu budowlanego i roli lidera, a także udoskonalą umiejętności menadżerskie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)