Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ul. G.Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

e-mail: rekrutacja-ilis@pg.edu.pl

tel.: 58 348 67 06 (telefon aktywny w terminie: 20.02 – 28.02.2024 r.)

https://wilis.pg.edu.pl/

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechnika Gdańska

ul. G.Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

e-mail: rekrutacja-ilis@pg.edu.pl

tel.: 58 348 67 06 (telefon aktywny w terminie: 20.02 – 28.02.2024 r.)

https://wilis.pg.edu.pl/

 • BUDOWNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów budownictwo
  Wybierając kierunek budownictwo nie tylko pozyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji lądowych i wodnych, mostów, tuneli, dróg i autostrad, dróg szynowych, jak również zarządzania i kierowania procesami inwestycyjnymi.
  Dzięki jednemu z najbogatszych programów studiów w Polsce uzyskasz podstawy do twórczej pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria transportowa
  • Geotechnika
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Budownictwo wodne i morskie
  • Technologia i zarządzanie w budownictwie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Geotechnika
  • Budownictwo ogólne
  • Inżynieria transportu drogowego i kolejowego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, fizyka, informatyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów energetyka

  Energetyka to interdyscyplinarny kierunek studiów kształtujący wiedzę i umiejętności w zakresie wytwarzania i eksploatacji urządzeń energetycznych, jak też kreatywnego projektowania poligeneracyjnych systemów energetycznych przyjaznych środowisku.

  Organizacja kierunku studiów:

  Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym, prowadzonym przez kadrę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (WIMiO), Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (WEiA) i Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ). Centrum koordynacyjne kierunku Energetyka znajduje się w Instytucie Energii WIMiO (w budynku Laboratorium Maszynowego)

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologie ochrony środowiska w energetyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologie proekologiczne w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, fizyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów geodezja i kartografia
  Geodezja i kartografia są związane nie tylko z redakcją map. Podczas studiów przekonasz się jak niezwykle istotną rolę pełni geodeta. Poznasz zagadnienia związane z procesem inwestycyjnym, badaniem stanu prawnego nieruchomości, monitoringiem budowli i środowiska czy analizami geoprzestrzennymi.
  Zadania współczesnej geodezji i kartografii wynikają z obowiązujących uwarunkowań prawnych, a także technicznych i dotyczą tworzenia opracowań kartograficznych, monitoringu budowli i środowiska, analiz geoprzestrzennych czy badań stanu prawnego nieruchomości.
  Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach tworzą relacyjną bazę danych wykorzystywaną do różnorodnych analiz opracowywanych na potrzeby racjonalizacji gospodarki przestrzennej, usprawnienia procesów inwestycyjnych oraz wspomagania akcji ratowniczych w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń.
  Na studiach realizowane są profile kształcenia, które przygotowują do wykonywania pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych oraz ich numerycznego opracowywania i wizualizacji.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geomatyka i geoinformatyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, fizyka, geografia, informatyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ODZYSKU SUROWCÓW I ENERGII

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów inżynieria odzysku surowców i energii

  Kierunek Inżynieria odzysku surowców i energii wpisuje się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu. Studia mają charakter interdyscyplinarny: jako ekspert ds. recyklingu zajmiesz się nie tylko rozwojem i optymalizacją zakładów recyklingu, ale także analizą składu i możliwości recyklingu materiałów w każdej z gałęzi przemysłu. Jako inżynier będziesz mógł wnieść aktywny udział w ochronie klimatu poprzez wdrażanie idei odzysku surowców i energii. Bardzo mocno stawiamy na współpracę z przemysłem i naukę na rzeczywistych przykładach, dzięki temu już w trakcie nauki możesz nawiązać ważne kontakty z przyszłym pracodawcą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria odzysku surowców i energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów inżynieria środowiska
  Inżynieria środowiska jest interdyscyplinarnym kierunkiem kształcącym specjalistów w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji infrastruktury mającej na celu zarówno wykorzystanie i przekształcanie zasobów środowiskowych, jak i ich ochronę.

  W takcie studiów nauczysz się, w jaki sposób projektować infrastruktury wodne, sanitarne, gazowe, wentylacji i klimatyzacji. Poznasz tajniki wykonawstwa systemów związanych z energetyką, ogrzewnictwem i chłodnictwem. Dowiesz się w jaki sposób tworzyć aglomeracje wykorzystując  nowoczesne rozwiązania, dbając tym samym o ochronę środowiska.

  Inżynieria środowiska to najprężniej rozwijająca się gałąź gospodarki opartej na surowcach odnawialnych, nowoczesnych systemach produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zamkniętych obiegach technologicznych. Wybierając ten kierunek możesz stać się jej częścią.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria zasobów wodnych
  • Sieci i instalacje
  • Wentylacja i klimatyzacja

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Sieci i instalacje

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryteria pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSPORT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów transport
  Na kierunku Transport kształcimy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, zajmującą się planowaniem, projektowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem systemów transportowych oraz szeroko pojętą logistyką transportową.
  Podczas studiów poznasz tajniki nowoczesnego transportu, nauczysz się rozwiązywania problemów organizacji, planowania i projektowania systemów sterowania ruchem. Będziesz miał okazję zgłębić wiedzę  dotyczącą procesów transportowych i staniesz się ekspertem  do spraw zarządzania infrastrukturą transportową oraz rozwiązywania zaawansowanych problemów transportowych i logistycznych.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Planowanie i zarządzanie systemem transportowym
  • Inteligentne systemy transportowe
  • Sterowanie ruchem kolejowym
  • Logistyka transportowa
  • Zarządzanie infrastrukturą transportu szynowego
  • Zarządzanie infrastrukturą transportu drogowego i lotniskowego
  • Transport wodny

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, fizyka, informatyka, język polski, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)