• ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Architektura i Urbanistyka
  Absolwent kierunku Architektura i urbanistyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może szukać zatrudnienia w:
  • biurach projektowych,
  • wykonawstwie i nadzorze architektoniczno- budowlanym,
  • organach jednostek samorządowych i państwowych w zakresie architektury, urbanistyki oraz ochrony konserwatorskiej,
  • pracy badawczo-naukowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty dodatkowe

  Kandydaci dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunku architektura i urbanistyka składa się z dwóch części: rysunku odręcznego z natury oraz rysunku  – sprawdzenia wyobraźni przestrzennej.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura i urbanistyka jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Budownictwo
  Perspektywy zatrudnienia:
  • biura projektowe,
  • przedsiębiorstwa wykonawcze i eksploatacyjne z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego i drogowego,
  • zarządzanie procesami budowlanymi oraz wprowadzanie nowoczesnych metod projektowania i organizacji pracy
  • w budownictwie,
  • placówki naukowo-badawcze,
  • służby inwestycyjne,
  • przygotowanie produkcji,
  • przedsiębiorstwa remontowe.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Budownictwo mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Absolwenci tych studiów mogą podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo na dowolnej specjalności. Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Budownictwo mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budownictwo energooszczędne
  • Budownictwo hydrotechniczne
  • Drogi, ulice i lotniska
  • Engineering structures
  • International construction management
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Technologia i organizacja budownictwa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO - INŻYNIER EUROPEJSKI Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Budownictwo - inżynier europejski
  Jest to jedyna specjalność wybierana przed rozpoczęciem studiów I stopnia. Studia prowadzone przy współpracy siedmiu uczelni: Hanze University w Groningen (Holandia), Fachhochschule Oldenburg (Niemcy), Halmstad University (Szwecja), JADE Hochschule, Wilhelmshaven, OLDENBURG, Elsfleth (Niemcy), Hanzehogeschool GRONINGEN (Holandia), Hägskolan HALMSTAD (Szwecja) oraz Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w ramach programu European Civil Engineering Management (ECEM).  Studenci mają możliwość wyjazdu na 3 semestry studiów za granicę (w tym dwa semestry tematyczne oraz jeden semestr praktyk). Studenci, którzy nie wyjadą na część zagraniczną studiów odbywają zajęcia w kraju w języku angielskim (2 semestry). Istnieje możliwość uzyskania dyplomu uczelni zagranicznej.
  Możliwości zatrudnienia:
  • krajowe i zagraniczne biura projektowe oraz przedsiębiorstwa wykonawcze i eksploatacyjne,
  • zarządzanie procesami budowlanymi oraz wprowadzanie nowoczesnych metod organizacji pracy w budownictwie,
  • placówki naukowo-badawcze,
  • przygotowanie produkcji,
  • przedsiębiorstwa remontowe,
  • jednostki zarządzające substancją budowlaną,
  • służby inwestycyjne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo - inżynier europejski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Inżynieria środowiska
  Możliwości zatrudnienia:
  • biura projektowe,
  • firmy wykonawcze z branży wodociągowej, sanitarnej, ogrzewnictwa i wentylacji, instalacji wewnętrznych, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, gospodarka odpadami,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się systemami zabezpieczeń obiektów technicznych, niekonwencjonalnymi źródłami energii czy ochroną środowiska.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, a absolwenci studiów drugiego stopnia - o uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Instalacje budowlane

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Instalacje budowlane

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia. 

   

  Dowiedz się więcej

 • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
  Absolwent:
  • ma wiedzę z wybranych działów nauk ścisłych służącą do rozwiązywania problemów projektowych (matematyka, mechanika budowli, konstrukcje budowlane)
  • ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii i materiałów stosowanych w architekturze wnętrz i budownictwie (asortyment, charakterystyka, zastosowanie)
  • potrafi scharakteryzować materiały stosowane w architekturze wnętrz i jej bezpośredniego otoczenia pod względem ich podstawowych cech technologicznych i możliwości zastosowania w projektowaniu
  • zna w zakresie podstawowym współczesne tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów i elementów otoczenia architektury
  • zna zasady zapisu graficznego projektu inżynierskiego, potrafi go odczytać i poddawać obróbce z wykorzystaniem techniki komputerowej
  • ma podstawową wiedzę z zakresu instalacji budowlanych
  • posiada podstawową wiedzę o człowieku w zakresie ergonomii, psychofizjologii, potrzeb osób niepełnosprawnych
  • posiada wyrobioną wrażliwość plastyczną i wiedzę z zakresu teorii estetycznych
  • ma wiedzę o kolorze i barwie, rozumie ich znaczenie dla kompozycji oraz ich wpływ na percepcję formy
  • zna podstawy budowy formy, elementy i zasady kompozycji przestrzennej oraz relacje między elementami kształtującymi przestrzeń
  • ma wiedzę w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz i ich otoczenia
  • zna podstawowe uwarunkowania prawne dotyczące projektowania różnych kategorii obiektów
  • zna w zakresie podstawowym wybrane programy komputerowe wspomagające projektowanie
  • zna w zakresie podstawowym ekologiczne uwarunkowania projektowania (idea zrównoważonego rozwoju)
  • zna podstawowe formy i zasady ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego oraz metody stosowane w procesie tej ochrony
  • ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych we wnętrzach architektonicznych i urbanistycznych
  • zna podstawy historii architektury, wzornictwa, sztuki i projektowania otoczenia
  • zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu, jego uzbrojenia
  • posiada podstawową wiedzę z zakresu treści humanistycznych oraz innych zagadnień z zakresu kultury uzupełniających wykształcenie techniczne
  • ma elementarną wiedzę w zakresie etyki zawodowej
  • posiada podstawową wiedzę w zakresie fotografii i komunikacji wizualnej
  • zna zasady organizacji procesów budowlanych w tym kosztorysowanie
  • zna zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej
  • ma podstawową wiedzę w obszarze relacji człowiek-obiekt techniczny
  • zna podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania otoczenia człowieka
  • zna w stopniu ogólnym procesy poligraficzne, multimedialne i rozumie zasady racjonalnego ich wykorzystania; ma elementarną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, w tym multimedialnych
  • zna podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania i marketingu, rozumie zjawiska rynkowe w kontekście realizacji inwestor-projektant
  • rozumie rolę rynkową wnętrz i projektanta wnętrz, zna tendencje i kierunki rozwoju gospodarki

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia jest ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

-.- Ocena

Dziwni są ludzie w zachodniopomorskim. Najpierw przyjmują każdego z otwartymi ramionami, a potem traktują jak wroga publicznego. Nie polecam architektury w zachodniopomorskim i pomorskim bo tutaj mają się na ,,lepszy sort", podczas gdy prawda jest nieco inna. Niby wszyscy się tu uśmiechają, niby rozmawiają z człowiekiem jakby mieli z nim konie kraść, a potem kosa w plecy - tacy Krzyżacy w pełnym tego słowa znaczeniu. Lepiej sobie darować.

Student Ocena

Może budownictwo ma się dobrze, ale architektura niestety fatalnie. Studiując na architekturze w Z.U.T. człowiek nie ma nigdy pewności co do załatwienia sprawy - zawsze musi być jakaś niejasna sytuacja, która ostatecznie zawsze jest rozstrzygana na niekorzyść studenta. Dziekan został dziekanem i jego syn jest inżynierem i niebawem pewnie i magistrem - za przeproszeniem za słowo przepraszam. Nie owijając w bawełnę - dożyliśmy takich czasów, gdy uczelnia państwowa zdaje się być chyba prywatną własnością jakiegoś Kowalskiego. Kowalski uważa że jego dzieci przy najgorszych wynikach w nauce muszą mieć koniecznie najlepsze i nieustannie nad tym pracuje by tak było. Nawet gdy dzieci Kowalskich mają w plecy ileś kursów przed obroną pracy dyplomowej - wystarczy jedno słowo i natychmiast są dopuszczone do obrony. A jak się pojawi syn Nowaka, który ma własne biuro, na które musiał wiele lat pracować - czasem fizycznie, na budowie; za komuny tylko partyjni mogli się dalej kształcić lub obejmować prestiżowe stanowiska - by coś osiągnąć w życiu, to Kowalskiemu zaczyna robić się niewygodnie na stołku, który dostał - jak to bywa w Polskiej szkole - po tatusiu czy mamuni. Zapewniam, dzieci Kowalskiego zrobią habilitację szybciej niż obecni wieloletni pracownicy naukowi i dydaktyczni. I Kowalski zaczyna myśleć ,,kurcze, co tu zrobić by ten Nowak nie robił konkurencji mojemu małemu Kowalskiemu... Zresztą co ja myślę! Jakim prawem w ogóle ci śmierdzący Nowakowie mają mieć takie wykształcenie i zawód jak mój mały Kowalski! Przecież my jesteśmy Kowalskimi, przez podwójnie blokowe K! Że też takie nic jak ten Nowak nie padło gdzieś z głodu i musiało dorobić się własnego biura! A teraz jeszcze to - synek Nowaczek! Że też taki umie pisać i czytać - wystarczy mu jedynie w worku pokutnym bić pokłony mojemu małemu Kowalskiemu, nie takiemu chamowi równać się z Kowalskimi! Już mój ojciec, Wielki Kowalski, przebył długą drogę ze wsi Kowalówko do Ministerstwa, gdzie otrzymał specjalne honory od samego Towarzysza Ministra! W ciągu zaledwie roku wykazał się i otrzymał wszelkie niezbędne dokumenty, w tym ukończenia studiów wyższych, oraz został skierowany do bardzo poważnej pracy w Wydziale Budownictwa, gdzie kształcił tych maluczkich, którzy nie rozumieli istoty prawdziwej wielkości, którą wszak rozumiał On...! Później ja przejąłem spuściznę po Ojcu, co rozumie się samo przez się, bez kłopotów kończąc studia. W czasie studiów widziałem wielu, oj wielu, tych zapatrzonych w siebie młodych ludzi, którym wydawało się że byli godni otrzymania dyplomu ukończenia Moich studiów! Jakże się mylili, oj jakże się mylili - pewnie do tej pory nie mają cienia wątpliwości iż trzeba było nie wypełzać ze swojej dziury... Taka płynie nauka z ludzkiej pychy, która pcha go do nauki w Mojej uczelni - nie dla Nowaka nauka. Nauka to Kowalski! I temu małemu Nowakowi trzeba teraz będzie to wszystko wytłumaczyć... Ale jak to zrobić by zrozumiał? To dopiero zagwozdka, jak to zrobić... Wiem! Zrobimy tak - niech się napracuje, zarzucimy go robotą, a później wszystko to niech się pomiesza, pomyli w systemie. No a system, ... System! Z systemem się nie wygra i dlatego wtedy mu napiszemy że jest tuman i dureń, że kłamie że się uczył bo przecież System jasno wykazuje że nie uczył się, bo gamoń jest i gamoniem umrze! I czego nie zrobi w Systemie będzie szereg dwój z góry na dół i z dołu do góry i niech sobie tam pyszczy, ale uczelni wyższej nie skończy - nie to co mój mały Kowalski. Niech więc Nowak zna swoje miejsce w szeregu i lepiej niech się schowa do tej swojej dziury, z której wyszedł. Tak, to jest myśl pyszna i jakże krzepiąca w chwili zwątpienia!..." I jak wymyślił, tak czyni: - nalicza absurdalne różnice programowe Nowakowi, - gdy Nowak już swoje wypracuje, wtenczas na zaś, dorzuca mu jeszcze jakieś nowe różnice programowe, - gdy Nowak się buntuje i składa jakieś podanie, wtenczas, Nowakowi odpisuje się że nic nie można zrobić bo Nowak gamoniem jest i kropka I tak dalej. Oto Z.U.T.