Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Studia na kierunku inżynieria środowiska możesz podjąć na 28 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Inżynieria środowiska +

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku  stopień: (I) , czas trwania: 3,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 4 lata • 2 lata • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Inżynieria środowiska stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II)
forma: stacjonarne

Politechnika Lubelska

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Inżynieria środowiska stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Inżynieria środowiska stopień: (I)
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie inżynieria środowiska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Energetyka i inżynieria środowiska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka i inżynieria środowiska

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Inżynieria środowiska studia - kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria środowiska to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria środowiska
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria środowiska rozpocznie się 19 kwietnia 2024 r. i potrwa do 23 września 2024 r. | inżynieria środowiska - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria środowiska możesz podjąć na 28 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria środowiska - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z inżynierii środowiska charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku inżynieria środowiska: bhp i zarządzanie środowiskiem, biotechnologia środowiska i gospodarka odpadami, chemia i monitoring środowiska, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i, klimatyzacja, gospodarka komunalna, hydroinżynieria.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku inżynieria środowiska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, matematyka, fizyka, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria środowiska:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria środowiska - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię środowiska

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku inżynieria środowiska: matematyka, chemia środowiska, odwadnianie budowli i osiedli, infrastruktura drogowa, alternatywne źródła energii, fizyka.

Jako absolwent kierunku Inżynieria środowiska możesz uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych czy kanalizacyjnych.

Problematykę studiów będą obejmować tematy z zakresu inżynierii wodnej, systemów wodno-gospodarczych oraz zabiegów ochronnych dla wód i gleb z naciskiem na przedmioty o ochronie środowiska. Jednym zdaniem – staniesz się ekspertem w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska oraz bezpiecznego składowania czy unieszkodliwiania odpadów.

W programie studiów na kierunku inżynieria środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza
 • Mechanika płynów
 • Analiza matematyczna
 • Rysunek techniczny i geometria wykreślna
 • Biologia i ekologia
 • Matematyka
 • Mechanika gruntów i geotechnika
 • Hydrologia
 • Systemy odwodnień
 • Budownictwo wodne
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych,
 • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń czy obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii,
 • inżynierii środowiska wewnętrznego oraz zewnętrznego, rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz wykształcenia poczucie odpowiedzialności za swoje działania,
 • ekonomiki inżynierskiej, kosztorysowania, zarządzania oraz aspektów prawnych w inżynierii i ochronie środowiska,
 • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ochrony powietrza i pozyskiwania energii,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria środowiska?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek inżynieria środowiska można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnie. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk technicznych i przyrodniczych.

 

Studia na kierunku inżynieria środowiska możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku inżynieria środowiska będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu chemii, nauk ścisłych, biologii, ekologii czy szeroko pojętych nauk technicznych. W siatce zajęć znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Mechanika płynów i hydraulika
 • Termodynamika techniczna
 • Zarządzanie informacją naukową

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na powyższe studia techniczne zdobędą wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W czasie licznych warsztatów nauczysz się podejmowania działań związanych z szeroko pojętą ekologią oraz ochroną środowiska.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem naturalnych walorów i zasobów środowiska. W programie kształcenie znajdą się także obowiązkowe praktyki studenckie, dzięki którym zyskasz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Chcesz mieć wpływ na kształtowanie zewnętrznego środowiska przyrodniczego i dostosowywanie go do potrzeb ludzi, a także chcesz w przyszłości zostać specjalistą w zakresie ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania? Jeżeli tak to Inżynieria środowiska może być świetnym początkiem kariery w tym zakresie.

 

5. Gdzie studiować inżynierię środowiska

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria środowiska:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku inżynieria środowiska trwają od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska będą trwały siedem lub osiem semestrów i zakończą się nadaniem tytuły inżyniera. Natomiast na studia drugiego stopnia poświęcisz trzy lub cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria środowiska

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria środowiska? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako projektant, wykonawca lub eksploatator inwestycji z zakresu inżynierii środowiska.

Co więcej, praca będzie na Ciebie czekać w administracji państwowej, fundacjach i organizacjach pozarządowych oraz w instytucjach badawczych. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Inżynieria środowiska będzie świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku inżynieria środowiska znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • projektant, wykonawca lub eksploatator inwestycji z zakresu inżynierii środowiska,
 • pracownik w administracji państwowej,,
 • pracownik ośrodka badawczego,
 • pracownik w fundacjach,