Inżynieria środowiska studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Chcesz mieć wpływ na kształtowanie zewnętrznego środowiska przyrodniczego i dostosowywanie go do potrzeb ludzi, a także chcesz w przyszłości zostać specjalistą w zakresie ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania? Jeżeli tak to Inżynieria środowiska może być świetnym początkiem kariery w tym zakresie.

 

Program studiów i przedmioty

Jako absolwent kierunku Inżynieria środowiska możesz uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych czy kanalizacyjnych. Problematykę studiów będą obejmować tematy z z zakresu inżynierii wodnej, systemów wodno-gospodarczych oraz zabiegów ochronnych dla wód i gleb z naciskiem na przedmioty o ochronie środowiska. Jednym zdaniem – staniesz się ekspertem w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska oraz bezpiecznego składowania czy unieszkodliwiania odpadów.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria środowiska? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako projektant, wykonawca lub eksploatator inwestycji z zakresu inżynierii środowiska. Co więcej, praca będzie na Ciebie czekać w administracji państwowej, fundacjach i organizacjach pozarządowych oraz w instytucjach badawczych. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z powyższych profesji to Inżynieria środowiska będzie świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię środowiska, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, geografia, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 2 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II)
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 4 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria środowiska

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 4,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.06.2020
do 28.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 05.09.2020
do 17.09.2020
Dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 27.07.2020
do 04.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 04.10.2020
Dowiedz się więcej
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 13.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 13.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 03.09.2020
do 15.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.09.2020
do 15.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.09.2020
do 15.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 17.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.08.2020
do 18.09.2020
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.05.2020
do 17.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.09.2020
do 02.10.2020
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię środowiska

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem norm prawnych i etycznych,
 • projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń czy obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii,
 • inżynierii środowiska wewnętrznego oraz zewnętrznego, rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska oraz wykształcenia poczucie odpowiedzialności za swoje działania,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria środowiska?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek inżynieria środowiska można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk technicznych i przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku inżynieria środowiska będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu chemii, nauk ścisłych, biologii, ekologii czy szeroko pojętych nauk technicznych. W siatce zajęć znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Mechanika płynów i hydraulika
 • Termodynamika techniczna
 • Zarządzanie informacją naukową

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Osoby, które aplikują na powyższe studia techniczne zdobędą wiele cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W czasie licznych warsztatów nauczysz się podejmowania działań związanych z szeroko pojętą ekologią oraz ochroną środowiska. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób zarządzać ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem naturalnych walorów i zasobów środowiska. W programie kształcenie znajdą się także obowiązkowe praktyki studenckie, dzięki którym zyskasz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska będą trwały siedem lub osiem semestrów i zakończą się nadaniem tytuły inżyniera. Natomiast na studia drugiego stopnia poświęcisz trzy lub cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
4 lata
(inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
2 lata
(magister)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
150
II stopnia:
120
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
45
II stopnia:
35
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
130
II stopnia:
72
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
36
II stopnia:
36
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac. I stopnia:
120
II stopnia:
120
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
60
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
180
II stopnia:
180
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria środowiska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
100,2
II stopnia:
38,42
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
33,4
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria środowiska

Absolwent kierunku inżynieria środowiska znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • projektant, wykonawca lub eksploatator inwestycji z zakresu inżynierii środowiska,
 • pracownik w administracji państwowej,,
 • pracownik ośrodka badawczego,
 • pracownik w fundacjach,
 • pracownik w organizacjach pozarządowych.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Komentarze (0)