ul. Sikorskiego 37,

70-313 Szczecin

tel: +48 91 449 41 50

fax: +48 91 449 45 56

E-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl

www.we.zut.edu.pl

ul. Sikorskiego 37,

70-313 Szczecin

tel: +48 91 449 41 50

fax: +48 91 449 45 56

E-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl

www.we.zut.edu.pl

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów automatyka i robotyka

  Wybierając studia I stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne, która umożliwią pracę wszędzie tam, gdzie:

  • zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy technologiczne wymagają wsparcia automatyków i robotyków,
  • projektowane, budowane i stosowane są nowoczesne maszyny i urządzenia,
  • działalność człowieka wspiera sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy,
  • komputery sterują produkcją lub wspomagają procesy podejmowania decyzji.

  Zdobędziesz wykształcenie z zakresu analizy sygnałów, informatyki, regulacji automatycznej, algorytmów decyzyjnych, metod sztucznej inteligencji, mechaniki, elektroniki, techniki mikroprocesorowej i inżynierii komputerowej, które umożliwi efektywną współpracę ze specjalistami innych dziedzin takich jak np. elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria komputerowa, mechanika i technologia mechaniczna, chemia procesowa, zarządzanie i organizacja produkcji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELEKTROTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów elektrotechnika

  Wybierając studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które umożliwią pracę wszędzie tam, gdzie:

  • wytwarzana, przesyłana i wykorzystywana jest energia elektryczna,
  • stosowane są nowoczesne, ekologiczne technologie przy wytwarzaniu i przetwarzaniu energii,
  • projektuje się inteligentne budynki i ich instalacje,
  • projektowane są systemy oświetlenia,
  • wykorzystywane są urządzenia energoelektroniczne,
  • stosowana jest zimna plazma,
  • prowadzona jest nieniszcząca diagnostyka struktur technicznych i biologicznych.

  Zdobędziesz wykształcenie w zakresie praktycznego stosowania technik komputerowych w zakresie wspomagania projektowania (CAD) sieci energetycznych oraz instalacji w obiektach mieszkalnych i przemysłowych. Zaznajomisz się z budową i eksploatacją nowoczesnych systemów elektro-energetycznych, układów energoelektronicznych, maszyn i napędów elektrycznych oraz poznasz systemy ich nadzoru, diagnostyki, zabezpieczenia, automatyzacji i regulacji z wykorzystaniem sterowników programowalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy elektroenergetyczne
  • Urządzenia i instalacje elektryczne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TELEINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Uczelnie Szczecin - kierunek Teleinformatyka
  Obserwując rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych w ostatnim dziesięcioleciu nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. Jest to szczególnie widoczne w zakresie zastosowań sieci informatycznych oraz urządzeń mobilnych.
  Postępująca informatyzacja systemów telekomunikacyjnych oraz stosowanie zaawansowanych metod informatycznych w wielu systemach techniki wymagają wykształcenia specjalistów posiadających specyficzną wiedzę z zakresu zastosowań informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem telekomunikacyjnych urządzeń mobilnych, czyli specjalistów w zakresie teleinformatyki.
  Nowy kierunek, unikatowy w skali kraju, został stworzony z myślą o przygotowaniu takich właśnie specjalistów, potrafiących wykorzystać szeroką wiedzę z informatyki w połączeniu z umiejętnością jej zastosowania w różnych obszarach życia i techniki, takich jak automatyka, medycyna, metrologia, multimedia, telekomunikacja, usługi, zarządzanie itp.
  Zapewnia on wykształcenie z zakresu zagadnień informatyki stosowanej i przemysłowej, inżynierii internetowej, baz danych i sieci teleinformatycznych (w których końcowym odbiorcą danych są zarówno urządzenia informatyczne, jak i człowiek), sieci multimedialnych (ze szczególnym uwzględnieniem technik dostępu do usług szerokopasmowych), prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych (e-business, m-business).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opinie (3)

gość Ocena odpowiedz

a ja polecam,

Student Ocena odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Samowolka, nieprzestrzeganie regulaminu przez wykładowców, wszystko robione na ostatnią chwilę. Duża część nauczycieli akademickich jest dobrymi naukowcami, ale nie wykładowcami.

marta W odpowiedzi do: Student odpowiedz

zawsze się znajdzie niezadowolony ;)