ul. Sikorskiego 37,

70-313 Szczecin

tel: +48 91 449 41 50

fax: +48 91 449 45 56

E-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl

www.we.zut.edu.pl

ul. Sikorskiego 37,

70-313 Szczecin

tel: +48 91 449 41 50

fax: +48 91 449 45 56

E-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl

www.we.zut.edu.pl

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Automatyka i robotyka

  Nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia na poziomie inżynierskim, dzięki któremu każdy absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Automatyka i Robotyka uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz umożliwiające kontynuowanie nauki na II stopniu studiów technicznych.

  Cel ogólny łączy się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 strategii: Realizacja programu „Aktywny Student” oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji.

  Jednocześnie cel ogólny kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt II.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych, ścisłych i technicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Dwa przedmioty dodatkowe

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifiakcji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka jest ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Elektrotechnika

  Cel ogólny

  Nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia inżyniera elektryka, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz umożliwiające kontynuowanie nauki na II stopniu studiów technicznych.

  Cel ogólny łączy się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student” oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji.

  Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt II.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynieryjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy elektroenergetyczne
  • Urządzenia i instalacje elektryczne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TELEINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Teleinformatyka
  Nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia na poziomie inżynierskim, dzięki któremu każdy absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Teleinformatyka uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz umożliwiające kontynuowanie nauki na II stopniu studiów technicznych.
  Cel ogólny łączy się ze „Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020”, zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji.
  W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student” oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji.
  Jednocześnie cel ogólny kształcenia na kierunku Teleinformatyka łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt II.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynieryjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu studiów I stopnia.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)