ul. Sikorskiego 37,

70-313 Szczecin

tel: +48 91 449 41 50

fax: +48 91 449 45 56

E-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl

www.we.zut.edu.pl

ul. Sikorskiego 37,

70-313 Szczecin

tel: +48 91 449 41 50

fax: +48 91 449 45 56

E-mail: dziekanat.we@zut.edu.pl

www.we.zut.edu.pl

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Automatyka i robotyka
  Wiedza zdobyta podczas studiów na wydziale elektrycznym umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie:
  • zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy technologiczne wymagają wsparcia automatyków i robotyków,
  • projektowane, budowane i stosowane są nowoczesne maszyny i urządzenia.
  • działalność człowieka wspiera sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy,
  • komputery sterują produkcją lub wspomagają procesy podejmowania decyzji.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Elektrotechnika
  Wiedza zdobyta podczas studiów na wydziale elektrycznym umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie:
  • wytwarzana, przesyłana i wykorzystywana jest energia elektryczna,
  • stosowane są nowoczesne, ekologiczne technologie przy wytwarzaniu i przetwarzaniu energii,
  • projektuje się inteligentne budynki i ich instalacje,
  • projektowane są systemy oświetlenia,
  • wykorzystywane są urządzenia energoelektroniczne,
  • stosowana jest zimna plazma,
  • prowadzona jest nieniszcząca diagnostyka struktur technicznych i biologicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TELEINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Szczecin - kierunek Teleinformatyka
  Absolwent:
  • Ma wiedzę z matematyki w zakresie obejmującym algebrę, analizę matematyczną, rachunek prawdopodobieństwa, metod numerycznych oraz matematyki dyskretnej niezbędne do opisu, analizy i stosowania: - algorytmów przetwarzania sygnałów, - algorytmów kompresji danych, - modeli ruchu w sieciach teleinformatycznych, - podstawowych obwodów elektrycznych i elektronicznych, oraz zna narzędzia informatyczne wykorzystywane do tych celów.
  • Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk występujących w układach elektronicznych, sieciach teleinformatycznych wraz z ich otoczeniem.
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fotoniki oraz generacji i propagacji fal elektromagnetycznych niezbędną do zrozumienia przewodowego i bezprzewodowego przesyłania i optycznego przetwarzania informacji.
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń stosowanych w sieciach teleinformatycznych oraz ich konfiguracji i diagnostyki w sieciach lokalnych.
  • Ma uporządkowaną wiedzę na temat eksploatacji i technik administrowania sieciami teleinformatycznymi.
  • Ma podstawową wiedzę o interfejsach i protokołach komunikacyjnych wykorzystywanych do transmisji danych oraz technologiach obiektów rozproszonych.
  • Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i komunikacji elektronicznej.
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania, technik projektowania, modelowania, tworzenia i testowania oprogramowania.
  • Zna wybrane języki programowania niskiego i wysokiego poziomu. Ma podstawową wiedzę z zakresu dobrych praktyk programistycznych.
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie tworzenia aplikacji internetowych oraz programowania usług sieciowych.
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technik bazodanowych i sposobów pozyskiwania informacji z baz danych.
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie systemów operacyjnych, wirtualizacji, systemów czasu rzeczywistego oraz systemów wbudowanych i architektury systemów komputerowych, w szczególności warstwy sprzętowej, oraz urządzeń mobilnych i możliwości transmisji danych z wykorzystaniem tych urządzeń.
  • Ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowo wspomaganego projektowania sieci teleinformatycznych.
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie telekomunikacji, w tym systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz systemów przeznaczonych do transmisji multimedialnych.
  • Zna podstawowe właściwości percepcji obrazu i dźwięku, ma wiedzę w zakresie specyfiki transmisji multimedialnych w sieciach teleinformatycznych, a także transmisji strumieniowej oraz zapewnienia jakości usług.
  • Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu elektroniki, w tym elementów optoelektronicznych, programowalnych i rekonfigurowalnych układów scalonych, systemów mikroprocesorowych w zakresie pozwalającym na zrozumienie sposobu działania elektronicznych urządzeń wykorzystywanych w systemach transmisji i przetwarzania danych.
  • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów i metod ich przetwarzania.
  • Ma podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki i urządzeń sieci teleinformatycznych oraz telemetrii; zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot wskazany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)