• BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów bezpieczeństwo techniczne

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo techniczne to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką bezpieczeństwa obiektów i urządzeń technicznych.

  Studiując kierunek Bezpieczeństwo techniczne uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Będziesz potrafił monitorować stan i warunki bezpieczeństwa, wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, na postawie których dobierzesz właściwe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w obiektach i systemach technicznych. Zdobędziesz umiejętności przekazywania informacji technicznych oraz komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.

  W zależności od wybranej specjalności będziesz mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych jak i usługowych w obszarze związanym z bezpieczeństwem technicznym procesów przemysłowych oraz w ich działach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Bezpieczeństwo systemów

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów chłodnictwo i klimatyzacja
  Utworzony w roku akademickim 2015/2016 kierunek studiów Chłodnictwo i klimatyzacja jest unikalnym w skali kraju kierunkiem. Oferta kształcenia skierowana jest do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
  Oprócz wiedzy z zakresu przedmiotów kształcenia podstawowego, technicznego i inżynierskiego absolwent otrzymuje szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, ich projektowania i eksploatacji, m.in.: chłodni lądowych, portowych, komór o różnym przeznaczeniu, kontenerów i samochodów-chłodni, obiektów klimatyzowanych, pomp ciepła.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów logistyka

  Studia na kierunku logistyka to oferta skierowana do osób,  które w szczególny sposób zainteresowane są problematyką związaną zarówno z technicznymi, jak i ekonomiczno-organizacyjnymi zagadnieniami efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.

  Studiując kierunek logistyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. technologii (magazynowych, informacyjnych, transportowych), organizacji i zarządzania procesami logistycznymi w transporcie  oraz oceny ich wpływu na jakość świadczonych usług.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  STUDIA II STOPNIA

  Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCEANOTECHNIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów oceanotechnika
  Studia na kierunku oceanotechnika to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką związaną z konstruowaniem i budową jednostek pływających oraz obiektów offshore. 

  Studiując kierunek oceanotechnika  uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych związanych z badaniem oraz wykorzystywaniem środowiska morskiego (statki, platformy wiertnicze, pojazdy podwodne itd), głównie do transportu, rybołówstwa, przemysłu wydobywczego oraz turystyki, rekreacji i sportu.

  W zależności od ukończonej specjalności, absolwenci są przygotowani do zatrudnienia na stanowiskach konstruktorów i technologów w biurach projektowych oraz zakładach wytwarzających i remontujących wielkogabarytowe konstrukcje stalowe (w szczególności z gałęzi przemysłu okrętowego oraz offshore), a także w działach technicznych przedsiębiorstw żeglugowych, w zakładach produkujących maszyny okrętowe, firmach dokonujących napraw na statkach w portach i na morzu, a także jako członkowie załóg pływających statków morskich i śródlądowych. Absolwenci przygotowani są także do pracy w portach morskich i śródlądowych, instytucjach i ośrodkach związanych z techniką morską, ochroną środowiska i transportem.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie i budowa okrętów
  • Budowa i eksploatacja siłowni okrętowych

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • TRANSPORT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Szczecinie - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - kierunek studiów transport
  Studia na kierunku transport to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są problematyką szeroko pojętego transportu, logistyki i spedycji.

  Studiując kierunek transport uzyskasz wiedzę i umiejętności dotyczące przemieszczania ludzi i ładunków przy użyciu współczesnych środków technicznych. Wiedza ta obejmuje między innymi: logistykę, techniki i środki transportu, inżynierię ruchu, spedycję oraz bepieczeństwo transportu.

  Absolwenci kierunku transport uzyskują przygotowanie do prowadzenia prac związanych z obsługą krajowych i międzynarodowych procesów transportowych uwzględniających różnorodne środki i systemy transportowe oraz ładunki (w tym skonteneryzowane, chłodnicze, kriogeniczne oraz paliwa).

  W zależności od wybranej specjalności absolwenci mogą podejmować pracę między innymi w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, portach morskich, bazach i stacjach przesyłowych paliw, elektrowniach oraz różnorodnych przedsiębiorstwach branży chłodniczej, kriogenicznej i przetwórstwa żywności.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zintegrowany transport wodny i lądowy
  • Transport chłodniczy i paliw
  • Transport portowy i przemysłowy
  • Inżynieria ruchu w transporcie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
  • Transport paliw
  • Transport żywności

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  STUDIA II STOPNIA

  Dla kandydatów – absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Jerzy Opaska Ocena odpowiedz

Z oceanotechniką i budową jachtów to prawda. Jeszcze przed skończeniem studiów biorą cię do roboty (zamawiają). Na wydziale wiszą oferty pracy od razu dla absolwentów, dużo firm prywatnych zatrudnia od nas absolwentów do biur projektowych (budowa jachtów). Jachty budowane dla zagranicznych klientów, ciekawa i twórcza praca

Kazik Ocena odpowiedz

Oceanotechnika gwarantuje pracę w zawodzie projektanta statków. Można robić w Polsce i w sumie gdzie się chce na świecie. Znajomi pracują jako inspektorzy w CHinach, projektanci w Norwegii, itd. Kasa dobra, tyle że trzeba trochę pocisnąć zadań z wytrzymałości i termy. Reszta idzie lekko. Atmosfera na luzie. Polecam.