Oceanotechnika studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Ocean dla starożytnych Greków i Rzymian był mityczną rzeką oblewającą nasz świat. Dzięki naukowcom, podróżnikom i badaczom oraz rozlicznym ekspedycjom, dziś wiemy, że oceany nie są jedną wielką rzeką, a wielką częścią hydrosfery ziemskiej, która jest wypełniona słoną wodą, a ta z kolei pokrywa ¾ powierzchni Ziemi (70,8%). W zależności od klasyfikacji - wyróżnia się jeden, trzy, cztery lub pięć oceanów: Wszechocean (jako jeden) i Ocean Spokojny, Atlantycki, Indyjski, Akrtyczny oraz Południowy. Jest to zatem ogromny zbiór wód okalających wszystkie lądy, a jego charakterystyczną cechą jest wielka różnorodność. Była ona badana przez setki lat, ale zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wciąż istnieje i wzrasta. Jeśli Twoje zainteresowania są ukierunkowane na to ramię nauki i przemysłu, powinieneś rozważyć studia na kierunku oceanotechnika.

 

Program studiów i przedmioty

Sama oceanotechnika jest dziedziną techniki o charakterze interdyscyplinarnym, co znaczy, że łączy w sobie różne nauki – techniczne i ścisłe w tym przypadku. Oceanotechnicy zajmują się badaniem i opracowywaniem eksploatacji i eksploracji mórz i oceanów. Jako student takiego kierunku dowiesz się jak technicznie wykorzystać ocean na potrzeby militarne, jak hodować morskie organizmy żywe, poznasz czym jest batytechnika, a także dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz na temat budowy i eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych lub wykorzystujących energię pływów i falowania, bądź osadnictwa i budownictwa mieszkaniowego na morzu – nawodnego i podwodnego. Jako absolwent będziesz również posiadać podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych, nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych oraz z ekonomii, organizacji produkcji i marketingu. Oznacza to gruntowne przygotowanie do wykonywania podstawowych prac związanych z projektowaniem konstrukcji, technologią budowy i remontu okrętów, organizowania i nadzorowania produkcji w zakładach przemysłu okrętowego oraz obsługi urządzeń i maszynerii okrętowej.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku oceanotechnika, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, fizyka z astronomią, język obcy, geografia, biologia, chemia, historia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCEANOTECHNIKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU OCEANOTECHNIKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Morskie

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując oceanotechnikę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • elektrotechniki i elektroniki
 • konstrukcji maszyn
 • projektowania, konstrukcji i budowy okrętów
 • grafiki inżynierskiej
 • automatyki
 • materiałoznawstwa i techniki wytwarzania

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCEANOTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE

OCEANOTECHNIKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCEANOTECHNIKA STUDIA I STOPNIA

OCEANOTECHNIKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku oceanotechnika

Absolwent kierunku oceanotechnika znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • stoczniach produkcyjnych i remontowych
 • biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego
 • służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich
 • placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego
 • administracji morskiej i nadzorze technicznym
 • portach i terminalach

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCEANOTECHNIKA

Komentarze (0)