ul. Chrobrego 27, 

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617500, 

e-mail: dziekan.wicit@uthrad.pl

www.wicit.uniwersytetradom.pl

 

ul. Chrobrego 27, 

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617500, 

e-mail: dziekan.wicit@uthrad.pl

www.wicit.uniwersytetradom.pl

 

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Radom - kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
  W ramach kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY zdobędziesz nie tylko niezbędną, ogólną wiedzę, ale również umiejętności w zakresie: identyfikacji zagrożeń występujących w procesach pracy oraz metod ich eliminowania lub ograniczania, oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy, przeprowadzania pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp, formułowania wniosków służących poprawie warunków pracy, a także metod pracy służby bhp.
  Ponadto, tylko u nas, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań służby bhp wszędzie tam gdzie w procesie pracy stosowane są niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Radom - kierunek Technologia chemiczna
  W ramach kierunku Technologia Chemiczna zdobędziesz wiedzę i umiejętności z obszaru nauk technicznych. Studia inżynierskie (I stopień) umożliwią Ci zapoznanie się podstawami technologii chemicznej oraz zasadami projektowania i prowadzenia typowych procesów chemicznych.
  Następnie możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopień) gdzie rozwiniesz swoje zainteresowania w ramach technologii chemicznej na wybranych modułach specjalnościowych. Zdobędziesz rzetelne wykształcenie oraz umiejętności zawodowe dopasowane do zróżnicowanego rynku pracy, które pozwolą Ci z powodzeniem podjąć pracę w przemyśle chemicznym, spożywczym, zakładach chemicznych lub przetwórstwa chemicznego, laboratoriach kontroli jakości oraz jednostkach naukowo-badawczych.
  Będziesz miał również przygotowanie do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowo – technologicznych lub kontynuowania kariery naukowej na studiach doktoranckich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na kierunek Technologia chemiczna: przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub licencjata kierunku studiów, przyporządkowanego do dyscyplin naukowych w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych; kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów wymogów określonych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TOWAROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister
  Uczelnie Radom - kierunek Towaroznawstwo

  W ramach kierunku TOWAROZNAWSTWO, zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania jakością dóbr i usług, organizacji przedsięwzięć handlowych, kształtowania, ochrony i oceny jakości procesów i produktów ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów kosmetycznych i spożywczych. Będziesz przygotowany do wykonywania prac w zakresie jakościowej kontroli towarów, rzeczoznawstwa, marketingu, biznesu, służb celnych, ubezpieczeń, logistyki w sferze produkcji i obrotu towarowego, technik informatycznych, zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy.

  Absolwenci będą przygotowani do oceny organoleptycznej i laboratoryjnej jakości produktów, głównie kosmetyków i produktów spożywczych, oraz wdrażania i nadzorowania systemów zarządzania jakością i środowiskiem. Przygotowani również będą do wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej, analizy cyklu życia produktu, oceny oddziaływania procesów i produktów na środowisko, korzystania z osiągnięć technologii informatycznych wspierających kształtowanie jakości produktów w sferach projektu i procesu produkcyjnego. Uczuleni zostaną na świadomość odpowiedzialności społecznej, etycznej i prawnej związanej z wykonywaną pracą.

  Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwenci podczas studiów inżynierskich przygotowani zostaną do pracy między innymi w firmach projektowych, produkcyjnych i handlowych jako inżynierowie i menedżerowie jakości, organizacjach certyfikujących procesy i produkty, firmach eksperckich, organach inspekcji jakości handlowej i sanitarnej oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych. Absolwenci przygotowani zostaną również do prowadzenia różnego typu działalności gospodarczej w zakresie posiadanych umiejętności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na kierunek Towaroznawstwo: przyjmowani są kandydaci z tytułem zawodowym magistra lub inżyniera kierunku studiów, przyporządkowanego do dyscyplin naukowych w ramach dziedziny nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych; inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk rolniczych; kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów określonych wymogów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Opinie (3)

Polishwolf97 Ocena odpowiedz

Jest to bardzo dobry wydział z latami tradycji oraz przede wszystkim nie jest on obojętny wobec tego co się dzieje w Polsce i na świecie. Wykładowcy są świetni oraz praktykami w swoich dziedzinach a program nauczania owszem powinien być zmodyfikowany pod kątem profilu praktycznego.

absolwent uth Ocena odpowiedz

Człowieku, o czym Ty piszesz???? Trzeba było się uczyć, a nie oglądać napis na zewnątrz budynku. Koła naukowe są, wystarczy się trochę zainteresować. Za granicę łatwiej wyjechać z tej uczelni niż z którejkolwiek innej. Fakt, że studiuje tu dużo przypadkowych ludzi, ale jak chcesz się nauczyć i masz coś w głowie to się nauczysz.

fafdfsdg Ocena odpowiedz

Niestety. Studia na tym wydziale to pomyłka. Nauczyciele nie są przygotowani do zajęć. Niektórzy chyba w ogóle nie znają się na temacie i dlatego wiele, zbyt wiele zajęć jest odwoływanych. Często studenci czekają na wykładowcę, a ten nie przychodzi na zajęcia. Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, mieć szanse na rynku pracy to ten wydział ci raczej nie pomoże. Kółka naukowe? Nie istnieją. Wyjazdy zagraniczne? Nie istnieją. Obozy, szkoły letnie, cokolwiek? Nie istnieją. Co istnieje? Kupa kamieni... a zwieńczeniem poziomu wydziału są poobrywane litery w jego nazwie widniejące na budynku widoczne od ul. Chrobrego. Czy wam tam naprawdę nie jest wstyd?