Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy możesz podjąć na 8 uczelniach publicznych oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Wrocławska

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo i higiena pracy jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Inżynieria zarządzania stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie

Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie

Inżynieria zarządzania stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Bezpieczeństwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Inżynieria bezpieczeństwa +

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej PŚ  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Pokaż więcej
Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Inżynieria zarządzania stopień: (I), czas trwania: 4 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Uniwersytet WSB Merito w Opolu

Inżynieria zarządzania stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bezpieczeństwo techniczne stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo techniczne

Bezpieczeństwo i higiena pracy studia - kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera, licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy możesz podjąć na 8 uczelniach publicznych oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | bezpieczeństwo i higiena pracy - uczelnie >

Opis kierunku

Jakie warunki powinni mieć zapewnieni pracownicy? Czym cechuje się higiena pracy? Jak wykonać audyt związany z bezpieczeństwem pracy? Między innymi odpowiedzi na te pytania otrzymają studenci bezpieczeństwa i higieny pracy. To kierunek, dzięki któremu można zdobyć interdyscyplinarne kwalifikacje z pogranicza prawa czy zagadnień społecznych.

 

Specjalności

Współczesne studia z bezpieczeństwa i higieny pracy charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy: bezpieczeństwo i doskonalenie procesów, edukacja i zarządzanie, inżynier bezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studenci w trakcie kształcenia dowiedzą się również, jak analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem pracy. Po zakończeniu nauki absolwenci znajdą zatrudnienie w różnorodnych przedsiębiorstwach, a także w organach zajmujących się nadzorem warunkami pracy. Po zakończeniu nauki można zajmować się prowadzeniem szkoleń, pełnieniem funkcji eksperckich czy też przeprowadzaniem kontroli.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy: 

 • biologia
 • chemia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • język polski,
 • biologia,
 • geografia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo i higiena pracy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bezpieczeństwo i higienę pracy

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Chemia i technologia chemiczna
 • Materiałoznawstwo
 • Fizyka techniczna
 • Metrologia
 • Metodyka badań ergonomicznych
 • Wybrane problemy technicznego bezpieczeństwa pracy
 • Ekonomiczne aspekty ergonomii
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Zintegrowane systemy zarządzania w organizacji
 • Antropometria i ergonomia
 
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • nauk technicznych,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zagrożeń występujących w procesach technologicznych oraz metodach ich zwalczania,
 • analizowania zjawiska związanego z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej,
 • nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury,
 • podziału władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i ról administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.​

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY?

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Dla kogo ten kierunek

Cechujesz się spostrzegawczością, sumiennością, a chciałbyś wpłynąć na bezpieczeństwo pracy w Twoim otoczeniu? Jeśli tak to ten kierunek pasuje do Ciebie idealnie!

 

3. Gdzie studiować bezpieczeństwo i higienę pracy

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy:

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Praca po studiach

Na pewno pamiętasz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w których zdarzyło Cię się jednokrotnie wziąć udział. Jako absolwent tego kierunku to Ty będziesz miał szansę je poprowadzić! 

Ponadto, jako ekspert w tej dziedzinie, czeka na Ciebie praca we wszystkich przedsiębiorstwach oraz organach nadzoru nad warunkami pracy. Możliwości jest naprawdę dużo, więc jeśli tylko interesuje Cię tematyka bezpieczeństwa w miejscu pracy to z pewnością kierunek, na który warto aplikować.

Każdy z pracowników ma prawo do pracy w bezpiecznym otoczeniu oraz w sprzyjających warunkach. Twoim zadaniem, jako absolwenta, będzie czuwanie nad bezpieczeństwem zatrudnionych osób oraz raportowanie zachowań potencjalnie niebezpiecznych.

ędziesz również przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach badawczych zajmujących się oddziaływaniem procesu pracy na człowieka.

 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy znajdzie zatrudnienie w:
 • starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • starszy i główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pracownik służby BHP w małych, średnich lub dużych przedsiębiorstwach,
 • pracownik organu nadzoru nad warunkami pracy.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo i higiena pracy studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo i higiena pracy studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo i higiena pracy studia I stopnia

Bezpieczeństwo i higiena pracy studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Miasta, które oferują studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)