Dodaj do ulubionych

CHEMIA STOSOWANA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku chemia stosowana to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Program nauczania na kierunku chemia stosowana będzie oscylował wokół nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Przede wszystkim, studenci pogłębią swoją wiedzę z zakresu chemii ogólnej, chemii organicznej i analitycznej. Co więcej, poznają specyfikę inżynierii chemicznej oraz nauczą się obsługi zaawansowanej aparatury analitycznej. W ramach kształcenia dowiedzą się także, w jaki sposób przeprowadzać badania naukowe oraz gromadzić i przetwarzać informacje.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym, laboratoriach analitycznych, laboratoriach kontroli jakości, placówkach naukowych, ośrodkach badawczych, czy w placówkach kontrolno-pomiarowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia inżynierskie na kierunku chemia stosowana będą idealnym wyborem dla osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z przemysłem chemiczny. Jednak, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji, warto odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami stawianymi przez daną uczelnię wyższą, na której realizowany jest kierunek.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku chemia stosowana to:

 • chemia/fizyka/matematyka

 • język polski

 • język obcy nowożytny

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA STOSOWANA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Jednostka prowadząca

Chemia stosowana stopień: (I)
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE CHEMIA STOSOWANA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Chemia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia

CHEMIA STOSOWANA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA STOSOWANA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA STOSOWANA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia stosowana

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA STOSOWANA?

Założeniem studiów na kierunku chemia stosowana jest jak najlepsze przygotowanie studentów, do rzetelnego wykonywania przyszłej pracy zawodowej. Dlatego też, program nauczania w dużej mierze opiera się na warsztatach praktycznych, na których studenci będą mieli szansę zyskać kwalifikacje zawodowe i wykorzystać wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku chemia stosowana możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które zdecydują się aplikować na kierunek chemia stosowana będą miały okazję rozwinąć zarówno wszechstronną wiedzę teoretyczną, jak i zdobyć umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

W ramach kształcenia będą uczęszczać na zajęcia o tematyce związanej z naukami chemicznymi, technicznymi i przyrodniczymi. Tym samym pogłębią swoją wiedzę z obszaru chemii ogólnej, analitycznej, fizycznej i nieorganicznej. W planie znajdą się także przedmioty z inżynierii chemicznej, biotechnologii przemysłowej oraz takie dotyczące technologii polimerów.

Co więcej, studenci skupią się na nauce obsługi nowoczesnej aparatury chemicznej, stosowanej w laboratoriach chemicznych i analitycznych. Poza wiedzą i umiejętnościami z obszaru nauk przyrodniczo-chemicznych, zyskają również kompetencje językowe oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową, tym samym zwiększając swoje szansę na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA STOSOWANA?

Studia na kierunku chemia stosowana trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA STOSOWANA?

Ukończenie studiów inżynierskich na kierunku chemia stosowana otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Po ukończeniu studiów mogą związać swoją przyszłość z laboratoriami chemicznymi i analitycznymi, ośrodkami badawczo-naukowymi, ośrodkami kontrolno pomiarowymi, czy z instytucjami pracującymi na rzecz ochrony środowiska. Dobrym rozwiązaniem będzie również kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia stosowana:

 • przemysł chemiczny

 • przemysł kosmetyczny

 • przemysł spożywczy

 • przemysł farmaceutyczny

 • laboratoria chemiczne i analityczne

 • ośrodki badawczo-naukowe

 • ośrodki kontrolno-pomiarowe

 • instytucje pracujące na rzecz ochrony środowiska

 • własna działalność gospodarcza

 • firmy i instytucje międzynarodowe.

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA STOSOWANA

Komentarze (0)