ul. Chrobrego 27, 

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617500, 

e-mail: dziekan.wicit@uthrad.pl

www.wicit.uniwersytetradom.pl

 

ul. Chrobrego 27, 

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617500, 

e-mail: dziekan.wicit@uthrad.pl

www.wicit.uniwersytetradom.pl

 

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo higieny pracy trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. 
  Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu zagrożeń występujących w procesach technologicznych i metod ich eliminowania lub ograniczania, oceny przebiegu procesów technologicznych w zakładzie pracy w kontekście zagadnień bhp oraz przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bhp i formułowania wniosków w zakresie poprawy warunków pracy.
   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Technologia chemiczna
  Studia kierunku Technologia chemiczna prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 7 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 3 lub 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia I i II stopnia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
  Kierunek ten umożliwia zapoznanie się z zasadami projektowania i prowadzenia technologicznych procesów chemicznych. Obejmuje technologie przeróbki surowców kopalnych oraz pozostałych surowców naturalnych, technologie syntezy związków nieorganicznych i organicznych, a w dalszym etapie wytwarzania m.in. produktów wykorzystywanych przez człowieka w życiu codziennym: tworzyw sztucznych, kosmetyków, detergentów, leków itp.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TOWAROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Radom - kierunek Towaroznawstwo
  Studia na kierunku Towaroznawstwo prowadzone są dwustopniowo. I stopień trwa 7 semestrów, kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.
  Towaroznawstwo to nauka interdyscyplinarna łącząca ze sobą elementy wiedzy ekonomicznej, technicznej i przyrodniczej. Taka wiedza ukierunkowana na doskonalenie jakości wszelkiego rodzaju procesów i produktów w firmach, pozwala tym ostatnim osiągać przewagę konkurencyjną tak ważną w gospodarce rynkowej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden z przedmiotów do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Towaroznawstwo jest średnia ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (3)

Polishwolf97 Ocena

Jest to bardzo dobry wydział z latami tradycji oraz przede wszystkim nie jest on obojętny wobec tego co się dzieje w Polsce i na świecie. Wykładowcy są świetni oraz praktykami w swoich dziedzinach a program nauczania owszem powinien być zmodyfikowany pod kątem profilu praktycznego.

absolwent uth Ocena

Człowieku, o czym Ty piszesz???? Trzeba było się uczyć, a nie oglądać napis na zewnątrz budynku. Koła naukowe są, wystarczy się trochę zainteresować. Za granicę łatwiej wyjechać z tej uczelni niż z którejkolwiek innej. Fakt, że studiuje tu dużo przypadkowych ludzi, ale jak chcesz się nauczyć i masz coś w głowie to się nauczysz.

fafdfsdg Ocena

Niestety. Studia na tym wydziale to pomyłka. Nauczyciele nie są przygotowani do zajęć. Niektórzy chyba w ogóle nie znają się na temacie i dlatego wiele, zbyt wiele zajęć jest odwoływanych. Często studenci czekają na wykładowcę, a ten nie przychodzi na zajęcia. Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, mieć szanse na rynku pracy to ten wydział ci raczej nie pomoże. Kółka naukowe? Nie istnieją. Wyjazdy zagraniczne? Nie istnieją. Obozy, szkoły letnie, cokolwiek? Nie istnieją. Co istnieje? Kupa kamieni... a zwieńczeniem poziomu wydziału są poobrywane litery w jego nazwie widniejące na budynku widoczne od ul. Chrobrego. Czy wam tam naprawdę nie jest wstyd?