ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a

50-383 Wrocław              

tel: +48 71 375-2995

e-mail: dziekanat@biotech.uni.wroc.pl

http://www.biotech.uni.wroc.pl

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a

50-383 Wrocław              

tel: +48 71 375-2995

e-mail: dziekanat@biotech.uni.wroc.pl

http://www.biotech.uni.wroc.pl

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Biotechnologia
  Biotechnologia to interdyscyplinarny i innowacyjny kierunek studiów prowadzony przez Wydział Biotechnologii, który Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ostatniej ocenie uczelni uznało za najlepszy w kraju. Przyznana kategoria A+ świadczy o bardzo wysokiej jakości badań i kształcenia. Cechą wydziału jest też to, że w projektach badawczych uczestniczą studenci. Na studiach dużo uwagi poświęca się biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, strukturze i funkcji cząsteczek biologicznych. Na studiach II stopnia swoje zainteresowania będziesz mógł pogłębiać w ramach specjalności, a także będziesz brać udział w pracy laboratoryjnej pod opieką pracowników naukowych. Studiowanie biotechnologii pozwoli Ci m.in. poznać metody badawcze oraz programy komputerowe stosowane zarówno w codziennej pracy laboratoryjnej, jak i w wyspecjalizowanych badaniach naukowych. Zarówno oferta jak i forma kształcenia są bardzo nowoczesne. Od niedawna biotechnolodzy mają do dyspozycji nowy kompleks edukacyjno-badawczy o wysokim standardzie, wyposażony w wysokiej klasy aparaturę, która pozwala na zaawansowaną działalność badawczą i prowadzenie zajęć na najwyższym europejskim poziomie. Absolwenci biotechnologii są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Mogą pracować w tych dziedzinach gospodarki, które korzystają z procesów biotechnologicznych lub wykorzystują produkty tych procesów (przemysł farmaceutyczny, spożywczy, chemii gospodarczej, paszowy), przede wszystkim w działach biopreparacji i kontroli jakości biopreparatów, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz w placówkach służby zdrowia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, fizyka lub astronomia, matematyka
  • Chemia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

  The aim of BSc studies in biotechnology is:

  • acquiring basic knowledge of the molecular basis of biological phenomena and processes through learning mathematics, statistics, chemistry, physics, as well as molecular biology, genetics, microbiology, biology of the cell and biotechnology,
  • acquisition of deeper knowledge in the biochemistry of proteins, carbohydrates and lipid compounds, their structures and functions, as well as their metabolisms,
  • acquisition of the skills to use various experimental techniques required for employment in the biotechnological industry, as well as various types of laboratories (analytical, research or industrial),
  • understanding of computer and language tools, their application for collection, analysis and presentation of data during professional work,
  • preparing the student to conduct an independent or collaborative research practice, to discuss results, to formulate statements, and write reports.

  Upon successful completion of the first degree studies in biotechnology, the graduate will have the basic knowledge in molecular basics of biological phenomena and processes and advanced knowledge in biochemistry, will be able to apply this knowledge in biotechnology, will be prepared to work in laboratory, will apply scientific methods and good experimental designs in scientific experiments, will understand and demonstrate laboratory safety procedures, as well as bioethical standards. The graduate will be aware of the need to constantly improve the professional and personal competences.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów
  • przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

edyta Ocena

Dla mnie studia to coś znacznie więcej niż tylko nauka i egzaminy. To początek dorosłego życia, a także świetny moment do rozwijania swoich pasji. Najlepszym miejscem, w którym można realizować wszystko swoje zamierzenia jest Uniwersytet Wrocławski.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: