Medical Biotechnology

Medical Biotechnology

Dodaj do ulubionych

Medical Biotechnology studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Medical Biotechnology to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku medical biotechnology
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności medical biotechnology możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | medical biotechnology - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Medical Biotechnology oferują pozyskanie wiedzy złożonej. Zagadnienia programowe dotyczą obszarów nauk biologicznych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia zaznajamiają się z przedmiotem biochemii, biotechnologii, biomedycyny, czy biologii molekularnej, jak również przekazują wiedzę z zakresu ewolucji molekularnej, genetyki, biologii strukturalnej i mikrobiologii.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Medical Biotechnology mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach biotechnologicznych, firmach farmaceutycznych, laboratoriach służby zdrowia, laboratoriach przemysłowych, laboratoriach kontrolnych, placówkach naukowo- badawczych i wdrożeniowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Warunkiem przyjęcia na studia na kierunek Medical Biotechnology jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach: Biotechnologia, Biochemia, Biologia molekularnych lub na kierunkach pokrewnych. Dla niektórych kandydatów obowiązkowe jest również poświadczenie znajomości języka angielskiego na odpowiednim poziomie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDICAL BIOTECHNOLOGY

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Medical biotechnology stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Medical Biotechnology - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Medical biotechnology studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Medical biotechnology studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku medical biotechnology

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC MEDICAL BIOTECHNOLOGY

W programie studiów na kierunku Medical Biotechnology znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Protein Structure and Function
 • Systems Biology
 • Genomics and Molecular Evolution
 • Molecular Basis of Medical Microbiology
 • Innovation and Transfer of Knowledge to Business
 • Ethics in Biotechnology
 • Self-Presentation Methods
 • Molecular Biology
 • Polish language
 • Virology

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zasad i praktyki nauk biologicznych, w szczególności biochemii i biotechnologii medycznej
 • posługiwania się narzędziami bioinformatycznymi i literaturą w języku angielskim
 • realizacji projektów badawczych i aplikacyjnych
 • zasad tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
 • zaawansowanych metod badawczych i informacyjnych
 • zasad laboratoryjnych stosowanych w biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii
 • planowania zadań badawczych oraz doboru odpowiednich metod ich realizacji
 • interpretacji wyników badań

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDICAL BIOTECHNOLOGY?

Studia na kierunku Medical Biotechnology oferują pozyskanie wiedzy, nabycie umiejętności oraz zdobycie kompetencji. Kształcenie gwarantuje wiedzę nie tylko w zakresie nauk medycznych i biologicznych, czy planowania badań, lecz również wiedzę na temat pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Medical Biotechnology możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Medical Biotechnology nabywają umiejętności w zakresie dokonywania jakościowego i ilościowego opisu złożonych zjawisk i procesów biologicznych, planowania badań z wykorzystaniem inżynierii białka, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej i strukturalnej, mikrobiologii oraz technologii liposomowych.

Uczą się stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk medycznych i biologicznych, stosować metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu procesów biologicznych i biotechnologicznych oraz analizy danych o charakterze specjalistycznym.

Ponadto, studenci kierunku Medical Biotechnology poznają ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych.

Wśród pozyskiwanych na studiach kompetencji wyróżnić można między innymi umiejętność oceny zagrożeń wynikających ze stosowanych w biotechnologii technik badawczych, organizowania bezpiecznego stanowiska pracy, współdziałania w grupie nad planowaniem eksperymentów. 

 

3. Gdzie studiować Medical biotechology

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Medicial biotechnology:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDICAL BIOTECHNOLOGY?

Studia na kierunku Medical Biotechnology trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MEDICAL BIOTECHNOLOGY?

Absolwenci studiów na kierunku Medical Biotechnology przygotowani są do pracy w szeroko pojętej ochronie zdrowia i środowiska, a także w laboratoriach badawczych oraz działach przemysłu, wykorzystujących biotechnologię.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Medical Biotechnology:

 • firmy biotechnologiczne,
 • firmy farmaceutyczne,
 • laboratoria służby zdrowia,
 • laboratoria kontrolne,
 • laboratoria przemysłowe,
 • placówki naukowo- badawcze i wdrożeniowe.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDICAL BIOTECHNOLOGY

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu