Medical Biotechnology

Medical Biotechnology

Studia na kierunku medical biotechnology możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Medical biotechnology stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Medical Biotechnology studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Medical Biotechnology to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku medical biotechnology
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku medical biotechnology możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | medical biotechnology - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Medical Biotechnology oferują pozyskanie wiedzy złożonej. Zagadnienia programowe dotyczą obszarów nauk biologicznych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia zaznajamiają się z przedmiotem biochemii, biotechnologii, biomedycyny, czy biologii molekularnej, jak również przekazują wiedzę z zakresu ewolucji molekularnej, genetyki, biologii strukturalnej i mikrobiologii.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Medical Biotechnology mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach biotechnologicznych, firmach farmaceutycznych, laboratoriach służby zdrowia, laboratoriach przemysłowych, laboratoriach kontrolnych, placówkach naukowo- badawczych i wdrożeniowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Warunkiem przyjęcia na studia na kierunek Medical Biotechnology jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach: Biotechnologia, Biochemia, Biologia molekularnych lub na kierunkach pokrewnych. Dla niektórych kandydatów obowiązkowe jest również poświadczenie znajomości języka angielskiego na odpowiednim poziomie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Medical Biotechnology - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC MEDICAL BIOTECHNOLOGY

W programie studiów na kierunku Medical Biotechnology znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Protein Structure and Function
 • Systems Biology
 • Genomics and Molecular Evolution
 • Molecular Basis of Medical Microbiology
 • Innovation and Transfer of Knowledge to Business
 • Ethics in Biotechnology
 • Self-Presentation Methods
 • Molecular Biology
 • Polish language
 • Virology

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • zasad i praktyki nauk biologicznych, w szczególności biochemii i biotechnologii medycznej
 • posługiwania się narzędziami bioinformatycznymi i literaturą w języku angielskim
 • realizacji projektów badawczych i aplikacyjnych
 • zasad tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
 • zaawansowanych metod badawczych i informacyjnych
 • zasad laboratoryjnych stosowanych w biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii
 • planowania zadań badawczych oraz doboru odpowiednich metod ich realizacji
 • interpretacji wyników badań

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDICAL BIOTECHNOLOGY?

Studia na kierunku Medical Biotechnology oferują pozyskanie wiedzy, nabycie umiejętności oraz zdobycie kompetencji. Kształcenie gwarantuje wiedzę nie tylko w zakresie nauk medycznych i biologicznych, czy planowania badań, lecz również wiedzę na temat pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Medical Biotechnology możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Medical Biotechnology nabywają umiejętności w zakresie dokonywania jakościowego i ilościowego opisu złożonych zjawisk i procesów biologicznych, planowania badań z wykorzystaniem inżynierii białka, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej i strukturalnej, mikrobiologii oraz technologii liposomowych.

Uczą się stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk medycznych i biologicznych, stosować metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu procesów biologicznych i biotechnologicznych oraz analizy danych o charakterze specjalistycznym.

Ponadto, studenci kierunku Medical Biotechnology poznają ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych.

Wśród pozyskiwanych na studiach kompetencji wyróżnić można między innymi umiejętność oceny zagrożeń wynikających ze stosowanych w biotechnologii technik badawczych, organizowania bezpiecznego stanowiska pracy, współdziałania w grupie nad planowaniem eksperymentów. 

 

3. Gdzie studiować Medical biotechology

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Medicial biotechnology:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDICAL BIOTECHNOLOGY?

Studia na kierunku Medical Biotechnology trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MEDICAL BIOTECHNOLOGY?

Absolwenci studiów na kierunku Medical Biotechnology przygotowani są do pracy w szeroko pojętej ochronie zdrowia i środowiska, a także w laboratoriach badawczych oraz działach przemysłu, wykorzystujących biotechnologię.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Medical Biotechnology:

 • firmy biotechnologiczne,
 • firmy farmaceutyczne,
 • laboratoria służby zdrowia,
 • laboratoria kontrolne,
 • laboratoria przemysłowe,
 • placówki naukowo- badawcze i wdrożeniowe.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Medical biotechnology studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Medical biotechnology studia II stopnia

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Medical Biotechnology

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)