Uniwersytet Wrocławski

Wydział Matematyki i Informatyki UWr

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

Tel.: (71) 375 7895

e-mail.: dziekan@math.uni.wroc.pl

http://www.wmi.uni.wroc.pl

Wydział Matematyki i Informatyki UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

Tel.: (71) 375 7895

e-mail.: dziekan@math.uni.wroc.pl

http://www.wmi.uni.wroc.pl

 • DATA SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów data science

  Why study Data Science with us?

  UNIQUE INTERPLAY OF MATH AND COMPUTER SCIENCE
  Our master program is a unique combination of solid mathematical background and computer science applications. Not only will you learn how to use tools, such as deep neural networks, but you will gain profound understanding why they work.

  WE ARE COMPETENT
  Our staff are specialists from different subfields of data science: statistics, machine learning, optimization, analysis of big data, processing of natural language. We have both solid academic experience but we also advise companies how data science can be used to increase their profits.

  INDIVIDUAL APPROACH
  We offer small groups (15 people enrolled yearly) and individual approach to each student.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punktacja kandydatów zostanie wyliczona według wzoru: (S-3)*12.5+W gdzie S oznacza średnią arytmetyczną z ocen ze studiów pierwszego stopnia, a W jest wynikiem pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego ocenionego w skali od 0 do 75 pkt. Podczas egzaminu sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z czterech działów: Statystyka i modele liniowe, Rachunek prawdopodobieństwa, Sztuczna inteligencja, Wstęp do informatyki.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów indywidualne studia informatyczno-matematyczne

  ISIM to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych zarówno informatyką, jak i matematyką. To interdyscyplinarny kierunek, który powstał z połączenia najważniejszych i najciekawszych zagadnień obu dziedzin. Przeznaczony jest dla osób ambitnych i lubiących wyzwania.

  Program studiów zakłada możliwość samodzielnego dostosowania przedmiotów do indywidualnych potrzeb i zainteresowań – każdy student będzie posiadał tutora, który pomoże mu w wyborze zajęć i będzie wspomagał jego rozwój naukowy.

  W ofercie programowej studiów znaleźć można również tzw. kursy narzędzi informatyki oraz kursy zawodowe – dzięki nim studenci poznają narzędzia aktualnie stosowane w działalności informatycznej i sektorze ekonomiczno-finansowym.

  Warto dodać, że na UWr zarówno informatyka, jak i matematyka otrzymały wyróżniające oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało obu kierunkom tytuł „Najlepszy kierunek studiów”.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku indywidualne studia informatyczno-matematyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, matematyka, fizyka, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów informatyka

  Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim to wszechstronne wykształcenie i umiejętności praktyczne uzyskane podczas licznych zajęć ze specjalistami z firm informatycznych oraz praktyk w renomowanych firmach.

  Na studiach nauczysz się ponadczasowych podstaw informatyki, algorytmicznego myślenia, analizy problemów i precyzji w myśleniu. Nowe technologie są ważne, ale błyskawicznie zmieniają się i dezaktualizują. Natomiast zrozumienie mechanizmów działania oprogramowania, rozumienie matematyki i posługiwanie się nią w zagadnieniach informatycznych będą Ci zawsze pomocne ­bez względu na to, jaką ścieżkę wybierzesz po studiach.

  Zapewniamy elastyczny program studiów. Poza kilkoma obowiązkowymi przedmiotami wprowadzającymi do ścisłego matematycznego myślenia o informatyce, możesz wybierać kursy, które Cię interesują i sam zbudować własny tok studiów. 

  Nasza kadra to osoby z bardzo dużym doświadczeniem zagranicznym, także obcokrajowcy. Pełnią ważne funkcje w krajowych i międzynarodowych organizacjach, publikują wyłącznie w zagranicznych wydawnictwach wysokiej rangi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inteligentne przetwarzanie danych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, matematyka, fizyka, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem licencjata lub inżyniera w obszarze nauk ścisłych lub technicznych. Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATEMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów matematyka

  Dlaczego matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim? Bo zdobędziesz tu wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności, rozwiniesz analityczne myślenie, a jako nasz absolwent będziesz specjalistą poszukiwanym na rynku pracy. A to wszystko czeka Cię już po trzech latach spędzonych w przyjaznej atmosferze, jaka panuje tylko na Wydziale Informatyki i Matematyki UWr.

  Matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim ma bogatą tradycję. Twórcą wrocławskiego ośrodka matematycznego był Hugo Steinhaus, pierwszy powojenny Dziekan Wydziału Matematyki, Chemii i Fizyki naszej uczelni, który kontynuował tradycję lwowskiej szkoły matematycznej.

  W Instytucie Matematycznym UWr pracowało i wciąż pracuje wielu wybitnych uczonych. Kształcimy na wysokim poziomie, dostrzegamy w studentach potencjał i pomagamy mu go wykorzystać. Większość naszych studentów wybiera nurt podstawowy, ale najzdolniejszym dajemy możliwość poznania matematyki na jeszcze głębszym poziomie.

  W Instytucie Matematycznym panuje świetna atmosfera. Na zajęciach grupy są zazwyczaj niewielkie, co sprawia, że wykładowcy dobrze znają studentów i traktują ich indywidualnie. Studenci nie są zostawiani sami z pytaniami – chętnie udzielane są im dodatkowe wyjaśnienia, również poza zajęciami.

  Różne poziomy zaawansowania wykładów sprawiają, że nawet słabsi studenci mają szanse nadrobić braki. Ponadto w Instytucie działa tzw. tutornia, w ramach której studenci wyższych lat pomagają młodszym rozwiązywać ich problemy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analiza danych
  • Matematyka stosowana
  • Matematyka w ekonomii
  • Matematyka aktuarialno-finansowa
  • Matematyka nauczycielska
  • Matematyka teoretyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analiza danych
  • Matematyka stosowana
  • Matematyka w ekonomii
  • Matematyka aktuarialno-finansowa
  • Matematyka nauczycielska
  • Matematyka teoretyczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom licencjacki, dyplom inżynierski lub dyplom jednolitych studiów magisterskich. Egzamin wstępny: pisemny, obejmujący program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim. W szczególności kandydat powinien posiadać kompetencje określone efektami uczenia się realizowanymi na podstawowych wykładach z logiki i teorii mnogości, analizy matematycznej, algebry liniowej i algebry, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

GloriaVoign Ocena odpowiedz

top casino site casino table games

Linette Ocena odpowiedz

BoostMyInsta Instagram str.Diego 13, London, E11 17B (570) 810-1080 tiktok likess

Kuba Ocena odpowiedz

Matematykę, jak na królową nauk przystało, trzeba studiować na najlepszych uczelniach. Dlatego studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim

Dominik Ocena odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim dają wiedzę, umiejętności, ale także budują w nas to, co będzie także bardzo potrzebne w dzisiejszym, wymagającym rynku pracy ? pewność siebie. Studiując na tej uczelni wiem, że będę świetnie przygotowany do tego, by stawić czoła nawet najpoważniejszym wymaganiom.