ul. Michała Oczapowskiego 11, pok.D102,

10-719 Olsztyn

tel./fax +48 89 523-34-76;

e-mail: mechanik@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wnt/

ul. Michała Oczapowskiego 11, pok.D102,

10-719 Olsztyn

tel./fax +48 89 523-34-76;

e-mail: mechanik@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/wnt/

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów energetyka
  Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w następujących obszarach tematycznych: przedmioty ogólne (język obcy, przedmioty humanizujące, technologie informatyczne), podstawowe (matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska), kierunkowe (mechanika, nauka o materiałach, elektrotechnika, elektronika, automatyka, termodynamika, gospodarka energetyczna, technologia i projektowanie maszyn energetycznych, energetyka cieplna, niekonwencjonalne źródła energii).
  Celem kształcenia  jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego formułowania, analizowania oraz rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Studia na tym kierunku będą miały za zadanie przygotowanie inżyniera do wykorzystywania istniejących i projektowania nowych systemów informatycznych w obszarze energetyki.
  Systemy takie wprowadzane będą na wszystkich etapach działalności inżynierskiej związanej z projektowaniem, budową, sterowaniem, eksploatacją, remontami maszyn i urządzeń instalacji energetycznych oraz sprzedażą energii. Szczególna uwaga jest zwrócona na informatyczne zasady działania rynku energii. Studenci poznają zasady zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła i elektryczności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn
  W planie studiów można wyróżnić grupy przedmiotów ogólnych (język obcy, przedmioty humanizujące, technologie informatyczne), podstawowych (matematykę, fizykę, mechanikę techniczną, wytrzymałość materiałów, mechanikę) i kierunkowych (podstawy konstrukcji maszyn, eksploatacja maszyn, grafika inżynierska, materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej, techniki wytwarzania, termodynamika techniczna, podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy automatyki, miernictwo i systemy pomiarowe).
  Studenci zdobywają wiedzę z zakresu mechaniki oraz projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Mają również przygotowanie w zakresie technologii informatycznych, komputerowego wspomagania prac inżynierskich oraz proekologicznych technologii materiałowych.
  Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu, oparte są na gruntownej wiedzy z zakresu budowy maszyn, technologii procesów obróbki oraz komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania. Absolwenci mogą poszerzyć swoją wiedzę na studiach drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn
  • Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn
  • Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów mechatronika
  Jest to kierunek interdyscyplinarny obejmujący wiedzę z nauk ogólnych, podstawowych i dyscyplin kierunkowych w dziedzinach: mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania, robotyka, automatyka i analiza sygnałów.
  Studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów związanych z integracją systemów mechatronicznych, ze strukturą zarówno pojazdów, maszyn roboczych, rolniczych i leśnych jak i z urządzeniami inteligentnego budynku, urządzeniami technicznymi stosowanymi w medycynie oraz w procesach produkcyjnych, co umożliwi im pracę przy obsłudze tych skomplikowanych urządzeń.
  Duży nacisk położony jest na wirtualne prototypowanie oraz komputerowe wspomaganie projektowania mechatronicznego, języki obiektowe, modelowanie procesów, teorię ruchu maszyn i dynamiki systemów. W trakcie studiów studenci poznają zasady projektowania, modelowania, wytwarzania, testowania, a szczególnie sterowania różnego typu materiałami inteligentnymi.
  Technologie informacyjne w mechatronice obejmują zagadnienia sieciowe, rozpoznawanie obrazu i mowy, robotronikę i sztuczną inteligencję. Absolwent przygotowany jest również z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją urządzeń technicznych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA PRECYZYJNA W PRODUKCJI ROLNO - SPOŻYWCZEJ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów inzynieria precyzyjna w produkcji rolno - spożywczej

  Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii systemów oraz zaawansowanych technik projektowania, modelowania i optymalizacji procesów wykorzystywanych w technologiach produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym.

  Nabywają umiejętność wykorzystywania systemów satelitarnych i zaawansowanych technik pomiarowych w sterowaniu produkcją i eksploatacją maszyn i urządzeń wykorzystywanych w branży rolno-spożywczej. Poznają zasady gospodarowania energią, zasobami i produktami ubocznymi w produkcji rolno-spożywczej. Poznają podstawy innowacyjności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (1)

Paweł M. Ocena odpowiedz

Znakomita większość prowadzących to porządni ludzie. Tych z którymi trzeba o coś walczyć, są śladowe ilości. Obsługa w Dziekanacie też w porządku Po studiach nie ma problemów z pracą, zwłaszcza po MiBM. Już na inżynierce można zdobyć dobre kontakty i pierwsze doświadczenie zawodowe. Polecam!