Mechatronika studia - kierunek studiów

Studia na kierunku mechatronika to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika?

Studia na kierunku mechatronika mają wyjątkowo ścisły i wąski charakter. Od kandydatów już na poziomie rekrutacji oczekuje się dużej wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

Każdy, kto myśli o rozpoczęciu nauki na tym kierunku, przygotowania do matury musi zacząć odpowiednio wcześnie.

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek mechatronika na większości uczelni: 

 • matematyka,
 • język obcy,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język polski,
 • geografia.

 

Konkurencja podczas rekrutacji jest bardzo duża, więc im szybciej zaczniesz naukę i im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym lepiej. Wtedy to właśnie twoje nazwisko znajdzie się najprawdopodobniej na liście osób przyjętych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MECHATRONIKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku mechatronika

Specjalności na kierunku mechatronika (wydział elektrotechniki i informatyki pollub)

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Mechatronika  stopień: (I)  (II)

Wydział Elektryczny PŚ  stopień: (I)  (II)

Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ  stopień: (I)  (II)

Mechatronics   stopień: (II)

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Mechatronika   stopień: (I)  (II)
POKAŻ WIĘCEJ

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 18.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
do 31.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
do 31.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 03.09.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
do 16.12.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
do 28.02.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 13.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 13.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 03.09.2020
do 15.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.09.2020
do 15.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.09.2020
do 15.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 17.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.08.2020
do 18.09.2020
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.05.2020
do 17.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.09.2020
do 02.10.2020
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku mechatronika?

Program studiów na kierunku mechatronika przemyślany jest w ten sposób, by kształcić najwyższej klasy profesjonalistów.

Obejmuje on wiele dziedzin, które swoje założenia opierają przede wszystkim na naukach ścisłych. Także musisz mieć świadomość, że nauka na tym kierunku ma wyjątkowo intensywny charakter!

Naczelnym celem edukacji w przypadku mechatroniki jest przygotowanie do samodzielnego projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń oraz ich mechanizmów. Mogą to być zarówno różnego typu:

 • maszyny jak i pojazdy,
 • samoloty,
 • specjalistyczna aparatura medyczna.

 

Przykładowe przedmioty, z którymi będzie miał styczność każdy student tego kierunku, to:

 • programowanie sterowników,
 • wizualizacje danych procesowych,
 • systemy wizyjne w mechatronice.

 

Mechatronika musi dać przyszłym studentom interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu inżynierii projektowania i konstruowania, tak by mogli oni w swojej pracy uwzględniać różne elementy wpływające na projekt, produkcję i użytkowanie danego urządzenia.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • określania oraz pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, rozumienia zjawisk fizycznych w przyrodzie i technice, wykorzystywania praw fizyki w technice oraz projektowaniu i eksploatacji maszyn,
 • odwzorowania oraz wymiarowania elementów maszyn; projektowania i wykonywania oblicze wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn; planowania i nadzorowania zada obsługowych dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń,
 • rozumienia, projektowania i implementacji podstawowych układów sterowania, automatyki i robotyki oraz automatycznej regulacji w technice – zwłaszcza przy wykorzystaniu układów mechatronicznych,
 • stosowania technologii wytwarzania w celu kształtowania postaci, struktury i własności produktów,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku mechatronika?

Studia na kierunku mechatronika każdego roku przyciągają wielu zainteresowanych. Co sprawia, że kierunek ten jest aż tak oblegany? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że mechatronika jest nauką przyszłości, ponieważ wciąż się prężnie rozwija.

Ta dyscyplina naukowa – w najbardziej ogólnym rozumieniu – zajmuje się dodawaniem różnego rodzaju rozwiązań elektronicznych do istniejących już mechanizmów. Jak sama nazwa wskazuje – mechatronika ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ zajmuje się zarówno mechaniką, jak i elektroniką.

Dzięki naukowym zdobyczom mechatroniki możemy wciąż doskonalić, rozwijać i wytwarzać coraz to lepsze oraz bardziej intuicyjne urządzenia. Interesują cię nowinki technologiczne? Jesteś jedną z pierwszych osób, która wie, co nowego pojawia się na technologicznym rynku? Nauki ścisłe nie stanowią dla ciebie żadnego problemu? Jeśli tak, to studia na kierunku mechatronika są stworzone właśnie dla ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Polskie ośrodki akademickie idą z duchem czasu i dostrzegają, jak ważne na aktualnym rynku pracy jest doświadczenie. Dlatego coraz częściej oferty uczelni zostają wzbogacone o kierunki, które można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym). Jednym z nich jest właśnie mechatronika.

Jednak zanim zdecydujesz się na studia w trybie zaocznym, zastanów się, czy aby na pewno im podołasz. Materiał teoretyczny jest obszerny i skomplikowany, a ty większość zagadnień będziesz musiał opanować samodzielnie w domu – taki charakter mają studia zaoczne.

Kształcenie stacjonarne ma formę regularnych spotkań od poniedziałku do piątku, podczas których studenci poznają zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Podstawowym przedmiotem, z którym studenci będą mieć styczność podczas wszystkich lat nauki, jest oczywiście królowa nauk, czyli matematyka. To ona spędza sen z powiek, jednak jej doskonałe opanowanie i zrozumienie pozwala na dalsze kształcenie kierunkowe.

Przedmiotem elementarnym jest także fizyka, która wprowadza w podstawowe zadania konstrukcyjne i mechaniczne. Program studiów na kierunku mechatronika ma bardzo rozbudowany charakter i wymaga od studentów dużego zaangażowania.

Jednak stabilne zatrudnienie w przyszłości może stanowić rekompensatę czasu, który został poświęcony na naukę.

 

W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mechanika techniczna,
 • podstawy procesów konstrukcji inżynierskich,
 • podstawy automatyzacji i mechaniki,
 • automatyka,
 • podstawy robotyki,
 • napędy i serwomechanizmy, 
 • teorie sterowania.

 

Wygląda imponująco? To jeszcze nie koniec. Studenci w trakcie całego cyklu kształcenia będą zapoznawać się z zagadnieniami programowani. Oprócz tych wszystkich przedmiotów obligatoryjnych czeka na nich szereg zajęć obieralnych, a to pozwoli na kształcenie już indywidualnych zainteresowań.

 

 

3. Nabywane umiejętności

Jak zapewne się domyślasz, wiedza studentów mechatroniki ma wyjątkowo rozbudowany charakter. Właściwie każda decyzja podejmowana w działaniu praktycznym musi być podejmowana w oparciu o profesjonalne kwalifikacje. Także znajomość różnych technik projektowania, konstruowania i programowania urządzeń to podstawa.

Ponadto studenci muszą posiadać doskonałą znajomość różnego rodzaju materiałów, wykorzystywanych do konstruowania specjalistycznych urządzeń. Ta różnorodna wiedza ma swoje podłoże oczywiście w podstawowych naukach ścisłych takich jak:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia procesowa i inżynieryjna

 

Oczywiste jest to, że każdy profesjonalny inżynier-mechatronik zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać podczas konkretnych działań praktycznych. Studia na tym kierunku mają zatem charakter projektowy – studenci w trakcie ich trwania mogą rozwijać konkretne umiejętności.

Ich zakres obejmuje właściwie każdy etap tworzenia urządzeń i ich mechanizmów – od wstępnych projektów, przez proces produkcji, testów i późniejszego użytkowania. Absolwent mechatroniki potrafi sprawnie programować i wcielać w życie przygotowane wcześniej projekty i modele.

Profesjonalny mechatronik, oprócz tych wszystkich umiejętności technicznych, musi także umiejętnie współpracować w grupie – pozytywna realizacja całego projektu zależy od sprawnego działania wszystkich osób, które są w niego zaangażowane.

 

4. Gdzie studiować mechatronikę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA STUDIA NIESTACJONARNE

MECHATRONIKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku mechatronika?

Ile trwają studia na kierunku mechatronika?

Studia na kierunku mechatronika trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia na kierunku mechatronika można zaliczyć do grona tych kierunków, które podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy stopień kształcenia dziennego obejmuje od 3,5 do 4 lat. Obrona pracy inżynierskiej stanowi finalizację tego etapu.

Abiturienci mechatroniki pierwszego stopnia dysponują już częściowymi uprawnieniami, które pozwalają na pracę w zawodzie. Jednak podjęcie studiów magisterskich, sprawi, że ich wiedza i umiejętności staną się pełne.

Studia magisterskie na uczelniach politechnicznych trwają od 1,5 do 2 lat. Osoby, kończące ten kierunek, otrzymują tytuł magistra i mogą w pełni rozwijać swoją karierę.

Czas trwania studiów na kierunku mechatronika na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny POLLUB
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny POLLUB
stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB
Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB
stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA STUDIA I STOPNIA

MECHATRONIKA STUDIA II STOPNIA

MECHATRONIKA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek mechatronika na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny POLLUB
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny POLLUB
Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB
Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB
Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Przedmioty:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku mechatronika na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny POLLUB
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny POLLUB
stac. I stopnia:
90
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB
Politechnika Lubelska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB
stac. I stopnia:
90
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
90
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
90
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
180
II stopnia:
65
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek mechatronika na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
242,5
II stopnia:
50,81
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechatronika?

Czy te studia są dla ciebie

Studia inżynierskie na kierunku mechatronika mają bardzo specjalistyczny i ścisły charakter. To z kolei wiąże się w przyszłości z szansą na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia. Dlatego kandydatów jest dużo, jednak w trakcie rekrutacji zostają wybrani tylko najlepsi.

By uniknąć rozczarowań w przyszłości, warto, abyś już dziś zastanowił się nad tym, czy te studia – ze względu na swoją specyfikę – są dla ciebie odpowiednie.

Realnie oceń swoje szanse i zastanów się, czy nauka przedmiotów ścisłych stanowi dla ciebie jedynie intelektualnie wyzwanie? Czy rozwiązywanie skomplikowanych zadań z matematyki i fizyki to dla ciebie czysta przyjemność? I czy dodatkowo interesujesz się nowinkami ze świata nauki i techniki?

Jeżeli na wszystkie te pytania odpowiadasz twierdząco, to już dziś możesz pomyśleć o złożeniu swojej kandydatury na kierunek mechatronika.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Najważniejsze powinno być dla ciebie doskonałe przygotowanie do egzaminu dojrzałości. Przedmioty, które uwzględniane są w procesie rekrutacji, dzielą się na ogół na trzy grupy (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

W pierwszej z nich znajduje się matematyka i to ona punktowana jest najwyżej. Druga grupa obejmuje dowolny język nowożytni. Z kolei chemia i fizyka to przedmioty, znajdujące się w grupie trzeciej.

Pamiętaj – im więcej przedmiotów z tych grup zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa jest szansa, że to właśnie twoje nazwisko wzbogaci listy osób przyjętych.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Jeżeli twoje zamiłowanie do przedmiotów ścisłych ma wyjątkowo rozbudowany charakter, to koniecznie weź pod uwagę udział w olimpiadzie przedmiotowej. Jeżeli będziesz jej laureatem lub finalistą, to twoje miejsce na studiach jest pewne. Olimpiady, które warto wziąć pod uwagę w przypadku mechatroniki, to:

 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Chemiczna

 

Wymagane dokumenty

Ostatni bardzo ważny etap rekrutacji obejmuje czas składania dokumentów. W pierwszej kolejności najprawdopodobniej będziesz musiał dostarczyć skany dowodu osobistego, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz na stronach wydziałów. Nie zaniedbaj tego – z pozoru błahego – etapu, ponieważ twoje zaniedbanie może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy studentów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku mechatronika?

Jaka praca po studiach na kierunku mechatronika?

Absolwenci studiów na kierunku mechatronika stanowią bardzo atrakcyjną grupę zawodową. Mechatronicy dysponują szeregiem umiejętności, które sprawiają, że mogą oni swobodnie wybierać wśród ofert, pojawiających się na rynku pracy.
Każdy abiturient może znaleźć stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się branży, związanej z przemysłem elektromaszynowym.
 
Inżynier-mechatronik może podejmować działania związane z:
 • projektowaniem,
 • konstruowaniem,
 • programowaniem 
 • testowaniem 

 

Współcześnie każdy z nas otacza się takimi sprzętami, które wykorzystują systemy mechatroniczne. Oznacza to, że abiturienci tego kierunku gotowi są do podjęcia pracy właściwie w każdym sektorze przemysłowym (mechanicznym, spożywczym, medycznym, motoryzacyjnym).
 
Wszelkiego rodzaju biura projektowe, przedsiębiorstwa wytwarzające skomplikowane systemy elektromechaniczne, instytucje, zajmujące się testami sprzętów, ich patentami, czy opracowywaniem zasad korzystania, branża IT – wszystkie te miejsca pracy czekają na wykwalifikowanych mechatroników.
W trakcie toku kształcenia studenci także cały czas rozwijają swoje umiejętności lingwistyczne, a dzięki temu ich kariera zawodowa może rozwijać się nie tylko na rynku lokalnym, ale i międzynarodowym.
 
 
Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku mechatronika nie powinni mieć żadnego problemu ze znalezieniem stabilnego i kreatywnego zatrudnienia, które pozwoli im na ekspozycję wszystkich pozyskanych umiejętności. Nieustający rozwój cywilizacyjny sprawia, że przemysł na arenie lokalnej, ale i międzynarodowej wciąż poszukuje profesjonalistów z zakresu mechatroniki właśnie.

Abiturient tego kierunku posiada cały aparat umiejętności, który pozwala na pracę w sektorze elektromaszynowym, lotniczym, motoryzacyjnym, czy obrabiarskim.

Inżynierowie, zajmujący się mechatroniką, mogą z powodzeniem projektować, konstruować, czy testować nowe systemy elektryczne.

Ponadto mechatronicy mogą znaleźć stabilne zatrudnienie także w branży IT, gdzie będą zajmować się programowaniem zaprojektowanych wcześniej mechanizmów, które mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju branżach (np. medycznej, budowniczej, spożywczej).

Jakie opinie mają studia na kierunku mechatronika?

Studia na kierunku mechatronika mają wyjątkowo specjalistyczny charakter i stanowią intelektualne wyzwanie dla każdego studenta. Jednak wszechstronne możliwości zatrudnienia i możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach sprawiają, że są wyjątkowo popularne.

Michalina, studentka pierwszego roku studiów magisterskich, mówi:

Nasza uczelnia współpracuje z ośrodkiem badawczym z Kanady. Właśnie opracowujemy projekt, którego celem jest usprawnianie działań urządzeń, wykorzystywanych w chirurgii naczyniowej. Te studia to nie tylko rozwijanie pasji – to samospełniające się marzenie o rozwoju kariery zawodowej!

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MECHATRONIKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA

Komentarze (0)