CO MOŻESZ ROBIĆ PO SKOŃCZENIU STUDIÓW NA NASZYM WYDZIALE?

 
Studia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej to propozycja dla tych, którzy łakną wiedzy i poważnie myślą o swej zawodowej przyszłości. 
Bezrobocie wśród naszych absolwentów wynosi 0%1.
 
Wybierz jeden z wielu kierunków, po których skończeniu możesz zostać m.in.:  
 • specjalistą public relations, 
 • logopedą, 
 • dziennikarzem, publicystą, researcherem, copywriterem, sprawozdawcą, prezenterem, 
 • wydawcą książek, ich redaktorem lub korektorem, 
 • bibliotekarzem, pracownikiem archiwów, muzeów, domów i ośrodków kultury,
 • pisarzem, 
 • tłumaczem, 
 • przewodnikiem wycieczek, 
 • nauczycielem (języka polskiego, języka niemieckiego), a także (jednocześnie) nauczycielem dwóch przedmiotów (języka polskiego i historii, języka polskiego i łaciny, języka polskiego i etyki), 
 • pracownikiem placówek kultury, kuratorem, organizatorem festiwali, 
 • pracownikiem instytucji samorządowych, a także placówek zajmujących się promocją polskiej kultury za granicą,
 • rzecznikiem prasowym, 
 • krytykiem literackim i/lub muzycznym,
 • właścicielem małej firmy, 
 • filmoznawcą, krytykiem filmowym, reżyserem.
 
1Na podstawie badań: Struktura bezrobocia absolwentów poszczególnych wydziałów UAM w Poznaniu w 2013/2014 r. porównanie bezrobocia krótkotrwałego z długotrwałym, w: R. Cichocki, A. Siatkowski, K. Jankowska, Bezrobocie absolwentów Wydziału Nauk Społecznych UAM – analiza danych zastanych, WNS UAM 2016, s. 12.

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (4)

Majka6 Ocena odpowiedz

Polecam slawistykę nastawioną na Bałkany. Ciekawa przygoda, przyjazna atmosfera w Instytucie.

Kinga Ocena odpowiedz

Wiele ciekawych zajęć rozwijających moje zainteresowania

Kamil Ocena odpowiedz

Bardzo przyjazny Wydział

Bor Ocena odpowiedz

Polecam wydział i kierunki studiów. Ukończyłem dawno,ale dziś ewoluuje. Siostra studiuje. Warto!