• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych należy do obszaru kształcenia w zakresie sztuki. Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. 
  W ramach kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Instytut Sztuk Pięknych przygotowuje studentów do działalności w charakterze artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. 
  Wśród przedmiotów kształcenia znajdują się m.in. historia sztuki, rysunek, rysunek cyfrowy, malarstwo, grafika, rzeźba z ceramiką, struktury wizualne, intermedia, projektowanie graficzne, multimedia, fotografia, podstawy kompozycji i liternictwa, licencjacka pracownia artystyczna, seminarium dyplomowe, technologie informatyczne.
  Kadrę artystyczną i pedagogiczną Instytutu Sztuk Pięknych stanowią wysoko kwalifikowani nauczyciele akademiccy. W jej skład wchodzą znani artyści i pedagodzy różnych specjalności.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny egzamin praktyczny w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 został zastąpiony formą zdalną. Sprawdzenie predyspozycji kandydata nastąpi na podstawie przesłanych prac artystycznych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Wśród przedmiotów kształcenia na studiach pierwszego stopnia znajdują się m.in. dyrygowanie, zespoły muzyczne z metodyką, zespół instrumentalny, fortepian, II instrument, emisja głosu z interpretacją piosenki, edytory nutowe, techniki pracy w studio, praca z mikrofonem, ruch sceniczny, instrumentacja, kształcenie słuchu, harmonia, historia muzyki, chór, animacja kultury muzycznej, pracownia dyplomowego dzieła artystycznego, fakultety.
  Kadrę dydaktyczną Instytutu Muzyki stanowią wysoko kwalifikowani nauczyciele akademiccy, w tym znani artyści i pedagodzy różnych specjalności.
  Wydział Sztuki UWM wychodzi również naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących i zaprasza do podjęcia studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 40+. Oferta skierowana jest do osób, które posiadają świadectwo maturalne oraz predyspozycje artystyczne  i chciałyby zdobyć wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu w systemie dziennym (BEZPŁATNIE).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Muzyki estradowej
  • Edukacji muzycznej szkolnej

  STUDIA I STOPNIA

  Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny egzamin praktyczny w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 został zastąpiony formą zdalną. Sprawdzenie predyspozycji kandydata nastąpi na podstawie przesłanego nagrania audio-wideo na nośniku elektronicznym (zalecana pamięć USB pendrive w formacie MPEG-4).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Głównym kryterium ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (2)

W. Ocena odpowiedz

Świetny kierunek , który rozwija wszechstronnie .Po tym kierunku łatwo można uzyskać pracę na rynku Instytucji Kultury lub w studiu graficznym. Naprawdę warto tu studiować .

M Ocena odpowiedz

Kierunek studiów artystycznych, który rozwija zarówno tradycyjne dziedziny sztuki, jak i nowe media takie jak projektowanie i animacja.