Politechnika Częstochowska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

al. Armii Krajowej 21

42-201 Częstochowa

tel/fax: 34 325-05-04

e-mail: biuro@wimii.pcz.pl

wimii.pcz.czest.pl

al. Armii Krajowej 21

42-201 Częstochowa

tel/fax: 34 325-05-04

e-mail: biuro@wimii.pcz.pl

wimii.pcz.czest.pl

 • KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń mają na celu przygotowanie słuchaczy do efektywnego i poprawnego projektowania części maszyn i urządzeń oraz doskonalenia umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii inżynierskich. Ponadto przedstawiona w ramach zajęć tematyka dopasowana jest do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy dla wysoko wyspecjalizowanych inżynierów i projektantów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MATERIAŁY I TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych mają na celu przygotowanie kadry inżynierskiej do realizacji coraz trudniejszych zadao w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych. Po zakooczeniu studiów i uzyskaniu dyplomu absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności z szeroko pojętego zakresu procesów przetwórstwa tworzyw polimerowych, które są wykorzystywane w dynamicznie rozwijającym się przemyśle.

  Podniesienie kompetencji absolwentów kooczących studia pozwoli na lepsze wykorzystanie wiedzy w firmie, w której już pracują lub na związanie swojej przyszłości z firmą przetwarzającą tworzywa. Na rynku pracy mało jest specjalistów z tej dziedziny stąd ogromna popularnośd kierunków i specjalności z nią związanych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został tak dobrany, aby w jak największym stopniu praktycznie wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę. W porozumieniu z firmą Simens Polska wszyscy słuchacze biorący udział w zajęciach po zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat -Simens – CNC.

  Uzyskana wiedza pozwoli absolwentom na podniesienie swoich kwalifikacji a w konsekwencji na bardziej świadome i efektywnie wykorzystywanie ich w obecnych i nowych miejscach pracy. Po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu absolwenci uzyskają wiedzę a także umiejętności, które przygotowują do realizacji i przygotowania procesów wytwarzania z wykorzystaniem komputerowego wspomagania wytwarzania CAM, prac związanych z wdrożeniem i użytkowaniem obrabiarek CNC w połączeniu ze znajomością ich programowania, a także sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYMAGANIA I KOMPETENCJE MIĘDZYNARODOWEGO INŻYNIERA SPAWALNIKA (IWE) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), zgodnie z wytycznymi IAB-252r1-11. Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) jest dyplomem specjalizacji zawodowej i uprawnia do pełnienia kluczowych funkcji zgodnie z wymaganiami normy PN – EN ISO 14731 w przedsiębiorstwach stosujących procesy spajania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Opinie (1)

Ocena odpowiedz